EAE Business School

Grau en Màrqueting i comunicació digital

EAE Business School

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
4 Anys
7.500 €

Descripció

La capacitat d'adaptació a un context en continu canvi genera una demanda de professionals en les diferents especialitats del màrqueting, amb l'exigència que disposin d'una major qualificació professional. Aquesta necessitat sorgeix per donar resposta a les exigències de les noves generacions de consumidors, compradors, usuaris i clients que, en l'actualitat, són els que decideixen l'oportunitat i conveniència dels nous productes i serveis que s'ofereixen als mercats.

El Grau en Màrqueting i Comunicació Digital, amb titulació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), té com a principal valor diferencial seu component digital, coherent i necessari donada la implantació generalitzada de les TIC a la societat. Està dissenyat per a formar professionals preparats per desenvolupar-se en qualsevol àrea funcional de l'empresa relacionada amb el màrqueting i, especialment, en llocs com a Product Manager, Brand Manager, Global Màrqueting Strategy Manager, especialista en Màrqueting Digital i posicionament online, director de Comunicació Digital , Mobile Marketing Manager o Director d'ecommerce, entre d'altres. A més, ofereix les claus necessàries per créixer professionalment com a emprenedor en l'àmbit del màrqueting i la comunicació digital.

Permet a l'alumne conèixer els fonaments del màrqueting i la comunicació digital, apropant-lo a les diverses àrees de gestió d'una empresa des de tres angles:

Permet a l'alumne conèixer els fonaments del màrqueting i la comunicació digital, apropant-lo a les diverses àrees de gestió d'una empresa des de tres angles:

• Des d'una perspectiva generalista, amb continguts de totes les àrees funcionals d'una empresa.

• Amb una clara orientació pràctica, amb fins a 630 hores de pràctiques empresarials reconegudes com a crèdits optatius.

• Amb una metodologia versàtil, orientada a l'adquisició de les competències laborals necessàries per accedir al mercat professional.

En definitiva, ofereix una formació acadèmica sòlida, d'orientació pràctica i professional, i estretament vinculada al món de l'empresa, el màrqueting i la comunicació digital. Un Grau preparat per formar professionals capaços d'assumir tasques directives dins de les noves professions que estan emergint en l'entorn de l'economia digital.


Veure més

Temari del curs

El pla d'estudis del Grau en Màrqueting i Comunicació Digital, dissenyat d'acord a les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), té un total de 240 crèdits (ECTS) distribuïts en 4 cursos de 60 crèdits cadascun i dividits aquests en 2 semestres. Es desenvolupen els següents tipus d'assignatures: bàsiques, obligatòries, optatives, pràctiques en empresa i treball fi de grau.
Primer quadrimestre:
• Matemàtiques I
• Fonaments de Màrqueting
• Eines de productivitat personal
• Organització i administració d'empreses I
• Desenvolupament professional I
Segon quadrimestre:
• Matemàtiques II
• Introducció a l'economia
• Sociologia
• Desenvolupament professional II
• Anglès I
Assignatures de segon curs:
primer quadrimestre
• Estadística I
• Economia espanyola i mundial
• Direcció comercial
• Màrqueting digital
• Anglès II
segon quadrimestre
• Estadística II
• Fonaments de les relacions públiques
• Introducció al dret
• Comportament del consumidor
• Tecnologia web i bases de dades
Assignatures de tercer curs:
primer quadrimestre
• Estratègies de comunicació
• Investigació de mercats
• Màrqueting en cercadors
• Dret digital
• Multimèdia i disseny gràfic
segon quadrimestre
• Content màrqueting
• Publicitat i relacions públiques
• Finances per a màrqueting
• Màrqueting Intelligence i CRM
• Experiència d'usuari
Assignatures quart curs:
primer quadrimestre
• Gestió de comunitats en entorns digitals
• Logística i operacions
• Anàlisi d'audiències i mètrica digital
• Màrqueting directe
• Project Management
segon quadrimestre
• Itinerari d'optativitat
• Itinerari de mobilitat internacional
• Pràctiques en Empresa
• Projecte de fi de grau (TFG)
Veure més

Requisits

El Reial Decret 558/2010 de 7 de maig, pel qual es regulen les condicions per a l'accés a l'ensenyament universitari oficial de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE113, de l'2010.08.05), estableix, entre d'altres, les següents vies d'accés:

1. Proves d'accés a la universitat o assimilats (PAU).

2. Cicles Formatius de Grau Superior, FP2 o similars.

3. Titulats universitaris.

4. Proves d'accés per a majors de 25 anys.

5. Estudiants procedents de sistemes educatius als quals és d'aplicació l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

6. Convalidació d'estudis universitaris estrangers (continuació dels mateixos estudis).Tindran prioritat d'accés els estudiants que estiguin en possessió del títol de Batxillerat LOE en la modalitat de Ciències Socials i hagin superat les proves d'accés a la Universitat (PAU).
Veure més

Places

40

Durada

Convocatòria oberta: octubre.

Titulació obtinguda

Els estudiants que completin amb èxit el Grau en el Centre Universitari EAE obtindran dues titulacions: La titulació oficial de Grau en Màrqueting i Comunicació Digital que atorga la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La titulació pròpia que atorga EAE Business School.

Perspectives laborals

Carreres Professionals Per aconseguir una formació integral en els seus estudis, i donada l'orientació generalista i pràctica de la titulació, EAE posa a disposició dels alumnes el Programa de Cooperació Educativa Universitat - Empresa per als alumnes que triïn l'itinerari optatiu de pràctiques. Aquest programa, a través de la Universitat Politècnica de Catalunya, possibilita l'adquisició d'experiència professional a tots els estudiants que hagin superat el 50% dels crèdits del pla d'estudis. Les hores de treball de l'alumne, certificades per l'empresa, tenen validesa acadèmica i permeten obtenir entre 12 i 18 crèdits optatius del pla d'estudis. Serveis de carreres professionals El servei de carreres professions s'enfoca a orientar i acompanyar a l'Alumne per assolir nous objectius professionals, així com aconseguir un major ajust entre les seves expectatives i interessos professionals amb el mercat laboral.

Promocions

EAE ofereix condicions especials de finançament, beques i ajudes per als candidats admesos als programes d'EAE.

Preu

7.500 €

Avantatges del curs

EAE manté acords específics i preferencials amb diverses universitats nord-americanes a Nova vork, Nova Jersey, Virgínia i Quebec, a través dels quals els alumnes del Grau en ADE bilingue poden realitzar estades temporals d'un quadrimestre en aquestes institucions. Aquestes estades internacionals no tenen cost de matrícula per a l'alumne, però sí un cost addicional en concepte d'allotjament i manutenció. Oferim intercanvis internacionals com el Programa Erasmus, la realització d'un semestre opcional a Nova vork, Virginia o Mont-real i altres intercanvis a tot el món.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Màrqueting i comunicació digital

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Màrqueting i comunicació digital