Diploma d'Expert de New Challenges of Global Governance (UOC, IBEI)

1045 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de New Challenges of Global Governance (UOC, IBEI)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La globalització, els canvis tecnològics i la irrupció de les potències emergents estan reconfigurant la política mundial i transformant les nostres societats. Aquesta especialització està dissenyada per oferir als participants una comprensió clara dels reptes de la governança mundial.
L'objectiu d'aquest diploma d'expert és doble. En primer lloc, capacita els estudiants per dur a terme una anàlisi avançada de les complexitats de la governança global, centrant-se en diferents qüestions que cada cop són més importants a l'agenda política internacional, com el canvi climàtic. En segon lloc, els ensenya els mecanismes multinivell de presa de decisions que afecten la governança global.
El programa permet entendre els reptes principals a què s'enfronta actualment la governança global, tenint en compte tant els aspectes econòmics com polítics d'aquests nous reptes.
Els continguts s'han dissenyat per millorar les aptituds dels professionals en actiu que estiguin interessats en aquests temes i desenvolupin una feina que, d'alguna manera, estigui relacionada amb la governança global.

Temari

El programa consta de quatre assignatures:
 • Política mediambiental internacional (3 ECTS)
 • Reptes de la governança multinivell (3 ECTS)
 • Governança de la salut global (3 ECTS)
 • Tecnologia i governança global (3 ECTS)

Destinataris

Perfils
L'especialització s'adreça a diferents perfils, des de graduats interessats en els estudis internacionals i en aspectes geopolítics, fins a professionals i població en general que vol entendre millor els processos internacionals actuals de presa de decisions.
Sortides professionals
Aquesta especialització és especialment interessant per als professionals que fan una tasca de dimensió internacional i volen millorar el seu perfil en matèria de relacions internacionals. S'ha dissenyat per estudiar en profunditat les complexitats de la política mundial i la governança global, tant a escala sectorial com en les dimensions polítiques agregades.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir al programa es requereix titulació universitària prèvia o dos anys d'experiència laboral i/o professional en els àmbits:
 • Advocacia i Procura
 • Acció Humanitària
 • Ciència Política
 • Ciutat i Urbanisme
 • Cooperació Internacional
 • Conflicte Internacional
 • Criminologia
 • Diplomàcia
 • Dret
 • Drets Humans i Democràcia
 • Fiscalitat
 • Gestió i administració pública
 • Mediació
 • Relacions Internacionals
Si lexperiència no està en làmbit que sha establert però és en un altre àmbit es valorarà en cada cas.
És imprescindible dominar l'anglès per cursar aquest programa, ja que tota la docència es realitza en aquest idioma
Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

Objectius
L'objectiu d'aquest diploma d'expert és introduir els participants als reptes de la governança global i que entenguin les múltiples dimensions que hi ha al panorama internacional. L'objectiu és facilitar-los la comprensió dels reptes existents a nivell econòmic i polític tenint en compte el context geopolític i els processos polítics implicats.
Competències
 • Identificar les fonts de dades i fer cerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 • Utilitzar les dades i la teoria per trobar explicacions plausibles dels fenòmens internacionals, i establir la manera de validar-los o refutar-los.
 • Preparar i presentar informes o propostes dintervenció.
 • Ser capaç d'entendre i comunicar informació, anàlisi i propostes en anglès.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de New Challenges of Global Governance (UOC, IBEI)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X