Màster Universitari en Anàlisi Política (UOC)

6 Persones han demanat informació
1021 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari en Anàlisi Política (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El màster universitari d'Anàlisi política de la UOC té per objectiu formar professionals especialitzats en l'anàlisi rigorosa de la realitat social i política en un marc internacional fortament globalitzat i canviant.
Requisits del curs:

Temari

Mòdul comú (20 crèdits ECTS) - Crèdits
• Política comparada I 6
• La democràcia: teoria i anàlisi 4
• Teoria política 4
• Tècniques de recerca aplicades a les ciències polítiques 6
Itinerari professionalitzador
Assignatures obligatòries (12 crèdits ECTS) - Crèdits

• Política comparada II 4
• Integració política: institucions i processos 4
• Partits i sistemes electorals 4
Assignatures optatives (22 crèdits ECTS) - Crèdits
• Tècniques d'anàlisi quantitativa 6
• Tècniques d'anàlisi qualitativa 6
• Teoria de jocs aplicada a la ciència política 6
• Middle east and democracy 4
• Institucions polítiques d'Amèrica Llatina 4
• Institucions i processos polítics a Espanya 4
• Acció col·lectiva 4
• Comportament electoral 6
• Relacions internacionals 6
• Anàlisi de polítiques públiques 4
• Europa i la governabilitat global 4
Perfils d'optativitat (S'ha d'escollir un mínim de tres assignatures) - Crèdits
Política comparada

• Middle Est and Democracy 4
• Institucions polítiques d'Amèrica Llatina 4
• Europa i la governabilitat global 4
• Institucions i processos polítics a Espanya 4
• Relacions internacionals 6
Anàlisi política
• Acció col·lectiva 4
• Teoria de jocs aplicada a la ciència política 6
• Anàlisi de polítiques públiques 4
• Comportament electoral 6
Metodologia
• Tècniques d'anàlisi quantitativa 6
• Tècniques d'anàlisi qualitativa 6
• Teoria de jocs aplicada a la ciència política 6
Treball final de màster - Crèdits
Assignatura obligatòria

• Treball final de màster professionalitzador 6

Destinataris

Per cursar el màster universitari d'Anàlisi Polític es recomana haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Ciències polítiques
• Economia
• Sociologia
El màster també s'adreça a estudiants d'altres disciplines (especialment provinents de ciències socials i humanitats) que vulguin adquirir la capacitat d'anàlisi rigorosa de la realitat política. En el seu cas, a aquests estudiants se'ls pot recomanar que facin una o més assignatures anivelladores.

Requisits

Criteris acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster universitari.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera (anglès) equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari d‟Anàlisi Polític de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

• Proporcionar una base sòlida de coneixements avançats en ciència política que inclogui els principals enfocaments, teories i metodologies.
• Conéixer l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics i les institucions.
• Consolidar la capacitat d"anàlisi del comportament dels actors polítics i la ciutadania.
• Adquirir el domini de la metodologia pròpia de les ciències polítiques.
• Adquirir la capacitat de diagnosticar una realitat complexa i diversa a partir de l"elaboració d"informes i estudis que permetin la presa de decisions.
• Consolidar i augmentar la capacitat d"anàlisi, síntesi i raonament crític.
• Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com de presa de decisions i valoració de possibles estratègies dactuació.
• Dotar l'estudiant d'una deontologia professional correcta compromesa amb els drets humans fonamentals, els principis d'igualtat i no discriminació i els valors democràtics propis d'una cultura de pau.
• Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, tant oralment com per escrit.
• Desenvolupar habilitats daprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
• Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i lesperit emprenedor.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

La titulació de màster d'Anàlisi política capacita les sortides professionals següents: Directius d'institucions governamentals i no governamentals. Directius dadministracions públiques. Consultors o assessors dorganitzacions multilaterals, governamentals i intergovernamentals. Investigadors a instituts destudis dopinió. Especialistes que treballen en àrees de coneixement relacionades amb làmbit polític. Periodistes i analistes en mitjans de comunicació. Empresaris i executius dempreses amb interessos vinculats a ladministració pública o leconomia política. Investigadors i professors duniversitat.

Promocions

Fracciona fàcil!
Màster Universitari en Anàlisi Política (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X