Diploma d´Expert d´Organitzacions Inclusives i Persones amb Discapacitat

1048 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d´Expert d´Organitzacions Inclusives i Persones amb Discapacitat
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Actualment ens trobem davant d'un gir important a la societat que afecta les organitzacions: una societat plural i diversa demana organitzacions inclusives i acollidores amb aquesta diversitat. Sovint s'ha presentat la inclusió laboral com un imperatiu legal sense acabar de funcionar, per això cal partir d'una perspectiva d'equitat i també del rendiment laboral propi de les persones amb discapacitat i del seu rol a les organitzacions. L'estudiantat que cursi aquesta especialització, formada per tres assignatures, adquirirà competències per abordar aspectes rellevants de tot allò que es relaciona amb el pas cap a una organització inclusiva: conscienciació sobre temàtiques vinculades a la discapacitat, polítiques de l'organització, processos de selecció, accessibilitat , actitud cap a la diversitat i la comunicació dins de l'organització.
L'objectiu és oferir estratègies globals (socials i antropològiques) així com organitzatives per acompanyar les organitzacions a veure aquest camí d'inclusivitat social i laboral.
Per què cal estudiar el Diploma d'Expert d'Organitzacions Inclusives i Persones amb Discapacitat?
El programa formatiu habilita per a lexercici transformatiu de les organitzacions per tal que es converteixin en inclusives. Les societats diverses com aquelles en què vivim demanen, alhora, organitzacions diverses que siguin capaces d'incloure tots els col·lectius, especialment el de les persones amb discapacitat.
L'estudiantat que la cursi serà capaç de:
 • Desenvolupar plans i projectes a les organitzacions per transformar-se en organitzacions inclusives.
 • Disposar de criteris tècnics per comprendre el gir social i cultural de la discapacitat.
 • Utilitzar eines, estratègies i processos innovadors per fer front al gir cap a un projecte d'organització inclusiva.

Temari

Aspectes socials i culturals de la discapacitat (4 crèdits ECTS)
És una matèria introductòria al tema de la discapacitat, per això porta per títol Aspectes socials i culturals de la discapacitat. Més enllà de la perspectiva i la mirada mèdica, l'assignatura vol oferir mirades diferents al tema de la discapacitat: social, històrica, antropològica i lèxica. En realitat, la realitat en matèria de diversitat es construeix a partir de diferents elements com són les mirades que la ciutadania fem cap a la diferència, els estereotips, els imaginaris; li donen forma i acaben configurant-la, etc.
L'estudiantat aprendrà sobre:
 • Aspectes globals de la diversitat a la societat ia les organitzacions.
 • Terminologies de la discapacitat.
 • Societats diverses i organitzacions inclusives.
Introducció a les organitzacions inclusives (4 crèdits ECTS)
L'objectiu d'aquesta assignatura és analitzar l'actual mercat laboral i les noves oportunitats que ofereix relacionades amb la indústria 4.0, així com reflexionar sobre els processos de la inclusió de les persones amb discapacitat a les organitzacions i les empreses.
L'estudiantat aprendrà sobre:
 • Mercat laboral i noves oportunitats.
 • L'èxit a les organitzacions i les empreses.
 • La inclusió digital a les organitzacions.
Estratègies i eines d'acompanyament de processos inclusius a les organitzacions (4 crèdits ECTS)
Aquesta assignatura pretén oferir eines i estratègies per abordar els aspectes pràctics del procés de transformació d'una organització cap a la perspectiva inclusiva. Parteix d'un treball de diagnòstic sobre el nivell d'inclusivitat d'una organització que, a través de sis dimensions, busca anar acotant els diferents nivells i les possibilitats de projectar el canvi.
L'estudiantat aprendrà sobre:
 • Avaluar i analitzar les organitzacions: passos cap a les polítiques d"inclusivitat.
 • Projectes per a organitzacions inclusives I.
 • Projectes per a organitzacions inclusives II.

Destinataris

Perfils
Aquest programa s'adreça a:
 • Intermediador/a laboral
 • Orientador/a laboral
 • Professionals vinculats a RR. HH.
 • Consultors d'empreses
 • Professionals dels serveis socials i educatius
A qui s'adreça
Aquest diploma va dirigit a persones de diferents perfils (economia, direcció d'empreses, dret, així com formacions vinculades a perfils del sector de la intermediació laboral, educatiu i de serveis socials). En tots els casos, es tracta de professionals interessats a produir canvis a les organitzacions en relació amb la incorporació, entre els seus equips, de persones amb discapacitat.
Sortides professionals
La persona que faci aquest diploma d'expert es pot considerar professional amb coneixements i estratègies vinculats als processos de transformació de les organitzacions cap a un model d'organització inclusiva.
Alguns dels perfils amb què es vincula l'especialització són:
 • Intermediador laboral
 • Orientador laboral
 • Gestor de polítiques socials
 • Coordinador de plans digualtat, equitat i inclusió
 • Assessor de polítiques d'inclusió a les organitzacions

Requisits

Requisits acadèmics
Per a una experiència òptima d'aprenentatge i aprofitament de la formació, cal tenir coneixements previs de formacions vinculades a l'atenció a les persones o vinculades a les àrees de recursos humans. Es recomana tenir uns coneixements previs de qualsevol disciplina relacionada amb lacompanyament social o laboral a les persones amb discapacitat:
 • Graduats i graduades en Pedagogia
 • Graduats i graduades en Psicologia
 • Graduats i graduades en Educació Social
 • Graduats i graduades en Ciències del Treball
 • Graduats i graduades en Treball Social
 • Graduats i graduades en Dret
 • Graduats i graduades a ADE
 • Graduats i graduades en Economia
 • etc.
Coneixements previs
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

Objectius
Desenvolupar plans i projectes a les organitzacions per transformar-se en organitzacions inclusives.
Disposar de criteris tècnics per comprendre el gir social i cultural de la diversitat funcional.
Utilitzar eines, estratègies i processos innovadors per fer front al gir cap a un projecte d'organització inclusiva.
Competències
Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla dintervenció ajustat per a la transformació de les organitzacions en inclusives.
Manejar eines i instruments per avaluar i diagnosticar el nivell dinclusivitat de les organitzacions.
Dinamitzar i liderar processos de canvi a les organitzacions dirigits a la transformació cap a models inclusius.
Comprendre el context actual del mercat laboral i les oportunitats vinculades a les persones amb discapacitat.
Gestionar els processos organitzatius vinculats a l'accessibilitat dels treballadors i les treballadores d'una empresa.
Desenvolupar polítiques d'empresa basades en la diversitat i la inclusivitat de tots els membres.
Desenvolupar dissenys i aplicar estratègies inclusives en la diversitat d'entitats.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d´Expert d´Organitzacions Inclusives i Persones amb Discapacitat
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X