Diploma d'Expert de Projectes Audiovisuals i Transmèdia

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Projectes Audiovisuals i Transmèdia
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Un dels factors clau de l'èxit al sector audiovisual és saber convertir una bona idea en un gran projecte. En aquesta especialització aprendràs a desenvolupar una idea inicial identificant-ne els punts forts fins a convertir-la en un projecte sòlid, factible i singular.
A aquest efecte, es descobrirà el potencial de la cultura transmèdia per generar continguts vinculats a un món narratiu i treure el màxim profit de les narratives digitals, i s'aprendrà a preparar una presentació atractiva del contingut davant de la indústria.
Moltes idees amb potencial per convertir-se en una pel·lícula de ficció, una sèrie de televisió, un format d'entreteniment, un documental o un projecte immersiu queden estancades o en un calaix principalment per dos motius:
 • Per falta d'un procés de desenvolupament que faci aflorar els seus punts forts, afronti i treballi en profunditat els seus punts febles i identifiqui oportunitats de mercat per materialitzar-les.
 • Per falta duna estratègia de venda i presentació del projecte fruit del procés de desenvolupament que permeti convèncer possibles agents de la indústria que el projecte és sòlid, factible, singular i rendible.
En aquest curs despecialització es treballarà a fons aquests dos aspectes: el desenvolupament i la presentació de projectes.
El curs proporciona un coneixement exhaustiu de tècniques de desenvolupament i confecció de dossiers de projecte, a més d'informació actualitzada sobre els mercats i sobre els agents industrials essencials. En el marc del curs, també es discutirà el potencial que ofereixen les tecnologies digitals com a eina promocional, experimentació i generació d'expectatives. Per assolir aquests objectius, es compta amb professionals de la indústria amb què aprendràs a través de casos d'èxit i processos d'acompanyament, i podràs posar a prova idees pròpies que vulguis fer créixer.

Temari

El curs d'especialització s'estructura al voltant de dues assignatures, una orientada al desenvolupament i l'altra a la venda de projectes:
Crear un bon projecte audiovisual i transmèdia (6 crèdits)
 • Concreció duna idea.
 • Desenvolupament didees en diversos formats: del món narratiu al transmèdia.
 • Definició dun projecte.
 • Quin és el nostre projecte? Anàlisi i identificació de fortaleses i debilitats.
 • El dossier del projecte.
 • La sostenibilitat del projecte.
 • Noves narratives i transmèdia com a eines dexperimentació i promoció.
Vendre un bon projecte audiovisual i transmèdia (6 crèdits)
 • Mercats audiovisuals.
 • Agents que intervenen en lavaluació i el suport a projectes.
 • Unió Europea: ajuts i requisits per al desenvolupament i el finançament de projectes.
 • Elements clau de venda.
 • El pitching: estructura i estratègies
 • Reavaluar el nostre projecte en termes de viabilitat.
 • Preparació i execució d'un pitching.

Destinataris

Perfils
Titulats o estudiants de l'àmbit de la comunicació, especialment els relacionats amb els sectors audiovisual i cinematogràfic i amb la creació de continguts.
Professionals del sector audiovisual amb interès a actualitzar-se i millorar les habilitats de creació de continguts digitals, mercats i presentació de projectes.
Titulats o estudiants de l'àmbit de les humanitats, la creació i la gestió cultural amb interès a ampliar els seus coneixements sobre desenvolupament i comercialització d'obres narratives a l'àmbit de la ficció i la no ficció.
A qui s'adreça
Aquest curs s'adreça en primera instància a dos perfils: d'una banda, a persones interessades en els processos creatius propis del desenvolupament d'idees al sector audiovisual (guionistes, realitzadors, productors) o d'altres àmbits de les indústries culturals (escriptors, artistes , periodistes, desenvolupadors de videojocs, dissenyadors); per la banda, persones interessades en els processos creatius propis orientats al finançament i la materialització d'un projecte audiovisual (productors, distribuïdors, gestors culturals, compres, festivals, etc.).
Així mateix, aquest curs s'adreça a persones interessades en qüestions de sostenibilitat en el desenvolupament de projectes i en la formació en processos de desenvolupament per a empreses i equips.
Sortides professionals
Direcció de projectes, producció, anàlisi de guions, guió, realització, formació.

Requisits

Requisits d'accés
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de lexperiència professional següent: un mínim dun any dexperiència en làmbit de la comunicació, el cinema o laudiovisual.
Coneixements previs
Es recomana tenir coneixements bàsics de comunicació audiovisual, especialment nocions sobre el sector audiovisual, la producció i l'escriptura. També es recomana tenir coneixements de ferramentes ofimàtiques per a la creació de documentació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

Objectius
 • Identificar fortaleses i debilitats en idees inicials, tant pròpies com alienes.
 • Desenvolupar una idea fins a obtenir un concepte complet que mostri la seva potencialitat com a producte complet i viable.
 • Fomentar la mirada crítica pel que fa a la viabilitat d'un projecte.
 • Estimular l'experimentació amb narratives digitals per reforçar la singularitat i l'atractiu d'un projecte.
 • Conèixer en profunditat els elements que cal tenir en compte en la confecció d'un dossier de projecte.
 • Adquirir coneixements bàsics de producció per avaluar la viabilitat del projecte.
 • Identificar elements crítics d"un projecte en termes de sostenibilitat.
 • Interioritzar amb èxit els punts fonamentals a la presentació d'un projecte.
 • Adquirir les habilitats necessàries per fer una presentació efectiva i atractiva d"un projecte.
Competències
 • Capacitat per desenvolupar projectes audiovisuals a partir didees i conceptes narratius.
 • Capacitat d'anàlisi de projectes en termes de viabilitat, singularitat i encaix al mercat.
 • Anàlisi del mercat de venda i desenvolupament industrial de projectes audiovisuals.
 • Capacitat sistemàtica per definir dossiers de projecte.
 • Habilitat en la presentació dinformació de forma persuasiva i adaptada al context.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Projectes Audiovisuals i Transmèdia
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X