Doble grau en Infermeria i Fisioterapia

11 Persones han demanat informació
1080 Persones estan visitant aquest curs
entre 2.500 € i 5.000 €
Sol·licita informació
Universitat de Lleida (UdL)
Doble grau en Infermeria i Fisioterapia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Lleida
entre 2.500 € i 5.000 €

Descripció

El doble Grau ofereix una formació específica i integrada en les dos disciplines, sense detriment en la formació específica de cadascuna, ben al contrari, permet un professional amb capacitat per desenvolupar els dos rols, així doncs, amb un paper rellevant dins l'equip multidisciplinar; al poder oferir millor qualitat i eficàcia en la valoració i atenció de les persones a l' integrar el corpus de coneixement de la infermeria i la fisioteràpia.
 Per tant, el doble Grau en infermeria i fisioteràpia ofereix una formació generalista de qualitat amb una atenció especial cap a la preparació humanista, professional i científica dels nostres estudiants.
 

Temari

En termes genèrics, es pretén que el títol de grau d'infermeria, formi infermeres generalistes amb preparació científica i humana i capacitació suficients per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes de les famílies i la comunitat. Els fenòmens que concerneixen particularment a les infermeres són les respostes a problemes de salut reals o potencials de les persones, famílies o grups. Aquestes respostes humanes abasten de forma genèrica, des de les necessitats de salut, fins a la recuperació de la malaltia.

Requisits 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

  • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
  • Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
  • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
  • Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
  • Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofesional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
  • Correcció en l'expressió oral escrita.
  • Domini d'una llengua estrangera.
  • Domini de les TIC.
  • Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics

Pràctiques

Pràctiques obligatòries.
Doble grau en Infermeria i Fisioterapia
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Sol·licita informació
X