Doble Grau en Educació Infantil + Educació Primària - Bilingual Degree

1060 Persones estan visitant aquest curs
Preu 7.107 €
Sol·licita informació
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Doble Grau en Educació Infantil + Educació Primària - Bilingual Degree
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
369 crèdits
Preu 7.107 €

Descripció

La Universitat Abat Oliba CEU és pionera en la metodologia que permet combinar dues titulacions i obtenir en cinc anys dos carreres universitàries. La UAO CEU proposa la doble titulació en Educació Infantil i Educació Primària, que permet ampliar el capital professional dels futurs mestres.
Aquest doble grau permet reunir el millor de tots dos graus: l'atenció als més petits i l'especialització en les àrees d'anglès, educació especial, educació física i educació musical.
Es prepara als mestres per formar part de la construcció de el coneixement, mitjançant la participació en processos d'investigació educativa amb la fonamentació metodològica necessària i el desenvolupament i aplicació de noves metodologies, tècniques i procediments en el món didàctic, educatiu i pedagògic.
La finalitat d'aquest doble grau és aconseguir un professorat capaç d'unir a una elevada qualificació tècnica i científica, en relació a les tasques que aborda, una capacitació pedagògica i didàctica que permeti desenvolupar la important tasca de ser un excel·lent docent.
La Universitat Abat Oliba CEU ofereix un sòlid, profund i professional pla d'estudis, resultat de la suma d'experiències educatives universitàries viscudes tant a l'àrea d'Humanitats, com a les escoles de magisteri de Vigo i Sevilla, més els centres escolars dels que el grup CEU disposa per tot el territori nacional.
La UAO CEU ofereix l'opció de cursar aquest doble grau en la modalitat bilingual degree, amb un pla formatiu específic, que permet adquirir la certificació legal i la capacitació pràctica per ser un excel·lent professor de col·legi bilingüe en anglès.
Això es realitza mitjançant un programa d'activitats específiques en anglès en el qual, entre altres accions, destaca la possibilitat de fer una part de l'pràcticum en col·legis bilingües a Espanya o en col·legis estrangers, a més de les pra'cticas internacionals en col·legis d'Anglaterra i Irlanda, segu'n conveni amb LAI (Language Activities International).

Temari

Primer curs:
• Antropologia / anthropology.
• Educació lingüística i.
• El missatge cristià / the christian message.
• Fonaments didàctics de l'ensenyament i.
• Fonaments didàctics de l'ensenyament ii.
• Història de l'educació escolar.
• Organització escolar, innovació educativa i tic.
• Psicologia de l'aprenentatge de 0 a 6 anys.
• Psicologia de l'aprenentatge de 6 a 12 anys.
• Psicologia de el desenvolupament de 0 a 6 anys.
• Psicologia de el desenvolupament de 6 a 12 anys.
• Teoria de l'educació.
Segon curs:
• Desenvolupament psicomotor.
• Didàctica de les dificultats de l'aprenentatge i els trastorns de desenvolupament.
• Dificultats d'aprenentatge de 0 a 12 anys.
• Educació física.
• Educació lingüística II.
• Educació social I.
• Educació social II.
• Història dels grans projectes educatius / history of the great educational projects.
• Infància, salut i alimentació.
• Les ciències socials i la seva didàctica.
• Societat, família i escola / society, family and school.
• Trastorns de el desenvolupament de 0-6 anys.
Tercer curs:
• Didàctica de la llengua i la literatura.
• Didàctica de les ciències de la naturalesa i ciències experimentals.
• Didàctica de les matemàtiques - infantil.
• Didàctica educació visual i plàstica.
• Educació cientificoexperimental / scientific and experimental education.
• ducació musical.
• Educació musical i la seva didàctica.
• Educació visual i plàstica.
• Les ciències de la naturalesa i la seva didàctica / natural sciences and its didactics.
• Literatura infantil i foment de l'hàbit lector / children 's literature and reading encouragement pla.
• Matemàtiques I.
• Observació sistemàtica i anàlisi de contextos.
• Pràcticum 1.
Quart curs:
• Didàctica de la literatura axiològica.
• Didàctica de les matemàtiques - primària.
• Doctrina social de l'església / social doctrine of the church.
• Educació cívica.
• English language I.
• Grans obres de la literatura infantil.
• Iniciació esportiva a l'escola.
• Innovació educativa i tic / educational innovation and ict.
• Literatura infantil i cinema.
• Literature and cinema in english.
• Matemàtiques II.
• Metodologia didàctica i habilitats docents.
• Motricitat i capacitats físiques.
• Organització de el temps, els materials i l'espai escolar.
• Pràcticum II.
• Psicologia clínica de la infància i la joventut.
• Psicologia social.
• Religió, cultura i valors / religió, culture and values.
• Treball fi de grau - infantil.
• Tradicions culturals.
Cinquè curs:
• Activitats físiques ritmicoexpressives i psicomotores.
• Activitats físic-recreatives en la natura.
• Content and language integrated learning.
• Educació física inclusiva.
• Educació física i salut.
• English language ii.
• English language teaching in primary education.
• Avaluació psicològica escolar i intervenció psicoeducativa.
• L'església, els sagraments i la moral.
• Pedagogia i didàctica de la religió catòlica.
• Pràcticum III.
• Pràcticum IV.
• Psicopatologia.
• Treball fi de grau - primària.

Destinataris

Tenir interès per l'educació i valorar la professió docent com una vocació a el servei de la persona i de el bé comú.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Pràctiques

Pràctiques internacionals en col·legis d'Anglaterra i Irlanda.
Doble Grau en Educació Infantil + Educació Primària - Bilingual Degree
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Campus i seus: Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Sol·licita informació
X