Doble Grau en Educació Primària i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

1094 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Sol·licita informació
Universitat de Lleida (UdL)
Doble Grau en Educació Primària i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
5 anys
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

El doble itinerari de grau es justifica en base a la demanda que la nostra societat i, particularment, els estudiants han manifestat per tal de tenir més oportunitats en la seva incorporació al món laboral. Fins ara, la doble formació havia de ser planificada pel propi estudiant, el qual havia d'anar resolent totes les dificultats de manera individual (compatibilitzar horaris, gestió de convalidacions, etc.). Aquesta proposta de simultaneïtat d'estudis facilitarà a aquests estudiants la possibilitat d'acabar els dos graus en un termini de cinc anys.

Temari

Els objectius del Grau en Educació Primària són: 
Capacitar els graduats en l'exercici de la docència, garantir-los els coneixements necessaris i el tractament didàctic específic interdisciplinar i transdiciplinar, assegurar-nos de l'adquisició de les competències professionals i esperonar-los en  la necessitat de formar-se i de reflexionar per  promoure experiències educatives d'innovació docent. En la Menció d'Educació Física, que s'ofereix dins els estudis de Grau en Educació Primària, l'estudiant coneix els fonaments teòrics i pràctics de l'Educació Física en l'Educació Primària i té com a objectius adquirir un ventall d'habilitats físicomotrius per al disseny de processos d'ensenyament-aprenentatge coherents, formals i no formals, combinar de forma estratègica les habilitats esmentades amb els recursos metodològics i instruments propis de l'àrea, amb la finalitat d'afavorir el desenvolupament de les competències i avaluar els processos d'aprenentatge emmarcats en el currículum. Els titulats podran exercir, entre altres, com a mestres d'educació física i/o mestres generalistes en Educació primària.

Els objectius del Grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport, són :
Formar professionals que adquireixin els coneixements, destreses i competències que permetin assumir responsabilitats pel que fa a la realització de tasques en activitats pròpies de la professió de l'esport, que és la que s'exerceix específicament en els diversos àmbits esportius, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques pròpies de les ciències de l'activitat física i de l'esport. Els titulats podran exercir, entre altres, com a professors d'educació física1, animadors o monitors esportius professionals, entrenadors professionals i directors esportius.

Tant un grau com l'altre convergeixen en la preparació dels seus estudiants per a la docència en Educació Física. Els graus difereixen en l'etapa educativa en la qual els graduats hauran de demostrar la seva competència professional. És per aquesta raó que l'itinerari de matèries que s'hauran de cursar té en compte els objectius dels dos graus. 
A part de la docència en Educació Física, els graus ofereixen més sortides professionals: mestre generalista en educació primària i animador o monitor esportiu professional, entrenador professional i director esportiu.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

pap

Durada

5 anys

Pràctiques

SI

Preu

entre 1.000 € i 2.500 €
Per any acadèmic
Doble Grau en Educació Primària i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Escola Politécnica Superior, Campus de Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8 08700 Igualada (Barcelona)
Facultat d'Enfermería i Fisioterapia, Campus Igualada
Plaça del Rei, 15 08700 Igualada (Barcelona)
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya INEFC Pirineus
Plaça de les Monges, 2 2ªplanta 25700 La Seu d'Urgell (Lleida)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Escola Politécnica Superior, Campus de Cappont
Carrer de Jaume II, 69 25001 Lleida
Sol·licita informació
X