Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació

1034 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Escola d'Enginyeria (UAB)
Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació
Sol·licita informació
Doctorat
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Consulteu el preu

Descripció

El programa de doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona persegueix formar, capacitar i entrenar els doctorands a triar la recerca i fer-hi front, el desenvolupament i la innovació necessaris per aconseguir avenços significatius en el coneixement científic i tecnològic en els àmbits dels sistemes electrònics i de telecomunicació i les tecnologies electròniques en el seu sentit més ampli, des de la concepció, disseny, fabricació i test de micro-nano dispositius, antenes i sistemes de microones, fins a la investigació i el desenvolupament d'aplicacions relacionades.
Dins d'aquest ampli ventall d'activitats s'inclouen tant l'avantguarda del coneixement com la recerca interdisciplinària, en què aquests sistemes i tecnologies constitueixen el nucli bàsic del desenvolupament. Alguns exemples clars d'això són els micro-nano-bio sistemes, els dispositius embarcats en el sector espacial, el processat de senyal o el disseny de xarxes de telecomunicació.
D'altra banda, com a programa de doctorat en una escola d'enginyeria, l'aplicació dels resultats de la recerca bàsica constitueix en ella mateixa un objectiu final. Grafè, nanotubs de carbó, multi-micro sensors i actuadors, sistemes encastats, microtecnologies, biosensors, micro-nano-bio sistemes, nanoelectrònica, robòtica, neurotecnologia, processament del senyal, teoria de la informació, etc., són alguns dels descriptors més significatius de l'avantguarda científico-tecnològica que es treballen en el programa de doctorat.
La implantació, maduració i ús combinat d'aquestes tecnologies i sistemes donen lloc a un gran quantitat d'aplicacions que es tradueixen en avenços directes o indirectes del coneixement, progrés tecnològic, innovació i en definitiva en benestar social.

Temari

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.
En del document d'activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.
En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l'àmbit de coneixement corresponent. 
Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 
Obligatòries:
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
 • El doctorand ha d'assistir als cursos organitzats pel servei de biblioteques sobre l'ús eficient de les bases de dades bibliogràfiques (SCOPUS, Medline, etc.), la identificació de revistes amb índex d'impacte i la gestió de la bibliografia.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
 • El doctorand ha de presentar almenys una comunicació relacionada amb la temàtica de la seva tesi doctoral en un congrés de reconegut prestigi en el camp de treball específic de la tesi.
 • Elaboració d'un article d'investigació enviat a una revista científica d'impacte
 • El doctorand ha d'enviar almenys un article relacionat amb el treball realitzat en la tesi i els resultats obtinguts a una revista indexada a l'ISI-JCR en el camp de treball específic de la tesi.
 • Assistència a seminaris o conferències impartides per experts en l'àmbit de coneixement
 • Assistència a un seminari o conferència per curs acadèmic impartida per un expert en l'àmbit de coneixement i organitzades pel mateix programa de doctorat, o bé identificades específicament des de la direcció del programa.
 • Impartició d'un seminaris sobre el projecte de recerca
 • Impartició d'un seminari intern en el grup de recerca, fora de l'àmbit del seguiment.
Optatives:
 • Curs d'idiomes o de millora de la docència en anglès
 • El doctorand pot participar durant els seus estudis de doctorat en els cursos d'anglès oferts pel Servei de Llengües de la UAB.
 • Curs d'emprenedoria i empresa
 • El doctorand fa un curs d'iniciativa empresarial, ofert per l'Escola de Postgrau de la UAB o per una altra institució prèviament acceptada pel programa. Per superar-la, cal haver superat o assistit a un curs d'aquest tipus durant el període de durada dels programa de doctorat.
 • Curs de propietat intel·lectual i industrial
 • El doctorand fa un curs de propietat intel·lectual i industrial, ofert per l'Escola de Postgrau de la UAB o per una institució aprovada per la comissió acadèmica del programa de doctorat. Per superar-la, cal haver superat o assistit a un curs d'aquest tipus durant el període de durada dels estudis.
 • Col·laboració en tasques docents
 • Impartició de classes de problemes d'aula o de laboratori en el marc d'una titulació oficial de grau. Per superar-la, l'ensenyament impartit per l'estudiant durant els estudis ha de comptabilitzar-se en el pla docent amb un mínim de 60 hores.
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
 • El doctorand pot realitzar de forma optativa una estada de recerca en un centre estranger. En l'avaluació anual del document d'activitats del doctorand, la comissió acadèmica del programa de doctorat valorarà si el doctorand ha complert amb èxit aquesta activitat. L'autorització de la defensa de la tesi no estarà subjecta al compliment d'aquesta activitat.

Destinataris

Els requisits propis del programa s'han establert per assegurar un perfil d'estudiant que maximitzi les probabilitats d'èxit en el programa. El candidat ha de tenir uns coneixements profunds dels conceptes i eines bàsics en electrònica i telecomunicació i capacitat d'assimilar nous coneixements així com tenir domini de l'anglès.
Pel que fa a les titulacions recomanades per a l'ingrés en el programa de doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació estan el màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació, el màster en Nanotecnologia i Ciència de Materials impartits per la UAB, i el màster universitari de Recerca en Tecnologies per a la Societat de la Informació (programat per impartir el curs 2014-2015 a la UAB), així com titulacions afins.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Idiomes en què es pot realitzar la tesi: Català, castellà i anglès

Objectius

L'objectiu principal del programa de doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació és formar, capacitar i entrenar el doctorand a triar, matisar i fer front a la recerca, el desenvolupament i la innovació necessaris per aconseguir avenços significatius en el coneixement científic i tecnològic en el camp dels sistemes electrònics i les comunicacions en el seu sentit més ampli, des de la concepció, disseny, fabricació i test de micro-nano dispositius fins a la investigació i el desenvolupament de sistemes de comunicació.
Com a objectius específics, el programa pretén oferir una especialització acadèmica i professional en diferents camps relacionats amb els sistemes electrònics i les seves aplicacions: micro-nano tecnologies, micro i nano electrònica, electrònica impresa, microsistemes, dispositius electrònics, disseny i anàlisi de circuits i sistemes integrats, sistemes electrònics i instrumentació, circuits i sistemes de comunicació, processament del senyal, teoria de la informació en xarxes, disseny d'antenes i sistemes de microones i les seves aplicacions en una gran diversitat de sectors: des de dispositius implantats fins a sistemes robòtics o de control espacial i sempre d'acord amb alguna de les principals línies de recerca que es duen a terme a la UAB.

Titulació obtinguda

Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat

Perspectives laborals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals: Responsables de departaments d'innovació, recerca i desenvolupament en àmbits vinculats a les tecnologies micro i nanoelectròniques, sistemes electrònics i de telecomunicació. Desenvolupar una carrera científica com a investigadors en centres de recerca privats o públics. Assessors per al desenvolupament de projectes de recerca (confecció de propostes, cerca de finançament, gestió de patents). Desenvolupament d'una carrera acadèmica a l'ámbit universitari.

Promocions

A consultar

Preu

Consulteu el preu
Preu: aprox. 540 ?/curs

Avantatges del curs

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, el doctorand d?aquest programa tenen a l?abast les infraestructures per a la recerca següents, gràcies als convenis que es mantenen amb diferents centres com l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, IMB-CNM, CSIC, el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa en Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina, CIBER-BBN, o l?Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, IEEC del CERCA.

Professorat

Coordinador/a Antoni Morell Pérez
Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació
Escola d'Enginyeria (UAB)
Campus i seus: Escola d'Enginyeria (UAB)
Escola d'Enginyeria (UAB)
Edifici Q. Escola d'Enginyeria. C/ de les Sitges, s/n 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X