Economia, Finances i Empresa

Doctorat
Presencial
450 €

Descripció

El doctorat en Economia, Finances i Empresa va obtenir la Menció cap a l'Excel·lència del Ministeri d'Educació i Ciència per als cursos acadèmics 2011-2012 a 2013-2014.
 
El programa de doctorat és l'últim pas dels estudis de postgrau en economia, finances i empresa.
 
El propòsit d'aquest programa és preparar els estudiants amb un talent excepcional per exercir carrera de recerca i de docència a les institucions acadèmiques líders en el món, centres de recerca, companyies de consultoria o financeres i organitzacions internacionals. Està, doncs, orientat cap al desenvolupament de les habilitats investigadores de l'estudiant i cap a la independència de pensament. El programa forma part del European Doctoral Program (EDP) in Quantitative Economics, una iniciativa conjunta del Departament d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, la London School of Economics, el European University Institute (Florència), la Universitat Catòlica de Lovaina, l'Ecole des Hautes Etudes en Sciencies Sociales (París) i la Universitat de Bonn.

Temari

A més de la recerca cap a la tesi doctoral, el doctorat inclou:
 
Defensa formal de la proposta de tesi.  
Assistència i presentació a les sèries de seminaris del Departament d'Economia i Empresa.
Assistència a cursos. Per complementar la formació en investigació, el director del programa de doctorat també pot recomanar cursos específics en alguns dels programes de màster que es coordinen des del departament i les seves escoles afiliades.
Es recomana especialment la presentació a congressos i a conferències, així com les estades en altres universitats. Ambdues  activitats són parcialment finançades pel programa.
Línies de recerca del doctorat
 
Economia Experimental i del Comportament
Direcció d'Empresa i Estudi de les Organitzacions
Història Econòmica i de l'Empresa
Finances i Comptabilitat
Economia Laboral, Pública, del Desenvolupament i de la Salud
Macroeconomia i Economia Internacional
Economia de l'Empresa i Organització Industrial
Microeconomia
Gestió de la Producció i de les Operacions
Estadística, Econometria i Mètodes Quantitatius

Competències per a les quals et prepara el curs

Idiomes en els quals s'imparteix

English

Objectius

L' objectiu principal d'aquest doctorat és dur a terme la recerca que condueixi a la defensa d'una tesi doctoral.

Promocions

Fins ara, el GPEFM ha aconseguit canalitzar finançament per a tots els estudiants del doctorat.
 
Els estudiants han de ser conscients que el fet de rebre ajut financer extern és considerat molt favorablement pel Comitè d'Admissions. També s'ha de tenir en compte que la major part de fonts de finançament del Departament són incompatibles amb qualsevol altra beca. A més, s'anima els estudiants admesos al programa a continuar buscant fonts de finançament externes.
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Cursos més populars
X