CEF Barcelona

Màster Professional en Auditoria de Comptes

CEF Barcelona

Màster
Distància
consultar preu

Descripció

El Màster Universitari en Auditoria de Comptes, organitzat per la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA) amb el suport del Centre d'Estudis Financers (CEF), condueix a l'obtenció d'un títol oficial de la UDIMA.La UDIMA ha obtingut resolució favorable de l'ICAC per a impartir el Màster Universitari d'Auditoria de Comptes, per la qual cosa les persones que obtinguin aquest títol quedessin dispensades de la primera fase d'aptitud d'accés al ROAC.Aquest títol està adaptat a la Resolució del 12 juny 2012, emesa per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), on es recullen el contingut que han de tenir els plans d'estudis per als auditors de comptes.BORSA DE TREBALLLa Borsa de Treball és un servei gratuït, tant per a les empreses com per als alumnes i antics alumnes, que CEF ofereix per interrelacionar als seus alumnes i antics alumnes amb les empreses que volen cobrir llocs en les diferents àrees funcionals.Aquesta borsa de treball és una magnífica font de reclutament de perfils professionals en qualsevol nivell de l'empresa: directius, tècnics i becaris en pràctiques de formació.Material didàctic         Manual d'Auditoria de Comptes i carpetes de fulls intercanviables amb supòsits pràctics d'auditoria de comptes.

         Carpetes de NIIF, de Comptabilitat Superior, de valoració d'empreses, comptabilitat de gestió.

         Manual d'Anàlisi d'Estats Econòmic-Financers

         Manual de Consolidació d'Estats Financers

         Pla General de Comptabilitat, juntament amb un apèndix d'altres normes comptables.

         Revista de Comptabilitat i Tributació. Mensualment i durant el Màster rebran aquesta revista editada pel CEF.

Veure més

Destinataris

Llicenciats i graduats en Administració i Direcció d'Empreses i Economia, llicenciats en Ciències Econòmiques i Empresarials (branca Economia de l'Empresa), professors mercantils i llicenciats i graduats en Ciències Actuarials i Financeres que vulguin dedicar-se en la seva activitat professional a l'auditoria dels estats financers.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Professional en Auditoria de Comptes

També et recomanem aquests cursos

Màster Professional en Auditoria de Comptes