Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Màster
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
8.150 €

Descripció

El Màster en Economia de la Salut i del Medicament. Modalitat online forma a especialistes en economia de la salut i gestió dels serveis sanitaris i del medicament. El màster es dirigeix a professionals i titulats relacionats amb el sector sanitari i farmacèutic.

La preparació dels materials per als mòduls no presencials va a càrrec dels professors dels departaments d'Economia i Empresa i Ciències de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, així com d'altres col·laboradors. Tots ells estan vinculats al Centre d'Investigació en Economia i Salut (CRES) i tenen experiència professional i acadèmica provada. El contingut dels diferents cursos combina l'explicació dels fonaments metodològics amb l'ús dels instruments obtinguts de les pròpies publicacions de professors i col·laboradors. A més, inclou la discussió de casos extrets de la literatura especialitzada.
Veure més

Temari del curs

  • Mòdul 1. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics. Aquest mòdul és pot cursar per separat.
  • Mòdul 2. Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris.
  • Mòdul 3. Economia i polítiques de finançament del medicament.
  • Mòdul 4. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (2): avenços.
  • Mòdul 5. Gestió del medicament en els sistemes sanitaris.
  • Mòdul 6. Economia de la salut (1): Oferta.
  • Mòdul 7. Economia de la salut (2): Demanda.
  • Mòdul 8. Tècniques de modelització en l'avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries.
  • Mòdul 9. Informe final (term paper).

Destinataris

El programa es dirigeix a professionals dels sectors sanitari i farmacèutic que no disposin de temps per a una formació presencial o que prefereixin una formació basada fonamentalment en la comunicació virtual. Aquest programa online en Economia de la Salut i en Farmacoeconomia s'adapta a les necessitats i als requeriments de professionals amb experiència i de titulats recents que vulguin ampliar els seus coneixements en aquestes àrees.

El programa es dirigeix a professionals que, independentment del seu lloc de residència, vulguin seguir un curs a distància de les característiques esmentades.

Idiomes en què s'imparteix

Anglès

Objetius

Proporcionar la formació especialitzada en economia i gestió dels serveis sanitaris i del medicament (farmacoeconomia). La gestió en el sector sanitari i farmacèutic s'entén en el sentit més ampli i inclou les presentacions de l'Administració pública, els centre i serveis de les institucions sanitàries a qualsevol dels nivells assistencials, els proveïdors de les prestacions farmacèutiques, les agències d'avaluació de medicaments i tecnologies mèdiques, així com la indústria i els distribuïdors farmacèutics, les entitats asseguradores i les consultores d'aquest sector.

El programa té un especial interès per als professionals i titulats relacionats amb el sector sanitari i interessats en els temes d'economia de la salut, la farmacoeconomia, el disseny i la gestió de programes de qualitat.

El màster es dirigeix especialment a aquests titulats i professionals i els ofereix una formació acadèmica amb una elevada reputació en el mercat. El programa no exigeix als participants coneixements econòmics previs.

Preu

8.150 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament

També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament