Curs d'Eines pràctiques per a la planificació i gestió de projectes europeus (15a edició) (32 hores)

Curs
Presencial
Barcelona
32 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs forma part del programa formatiu "Gestió de Projectes Europeus (15a edició)" i està adreçat a titulats en sociologia, ciències polítiques i altres disciplines afins que vulguin iniciar-se en aquest camp i necessitin adquirir les competències professionals bàsiques per planificar i gestionar projectes finançats per la Unió Europea.
La Unió Europea és una impulsora activa de diferents tipus d'iniciatives locals a les quals dota de finançament, sempre amb una estratègia compartida amb altres socis de diferents estats membres. Tanmateix, la preparació i participació en projectes d'aquestes característiques requereixen d'una metodologia de treball exhaustiva i complexa per tal d'obtenir resultats òptims que revertiran en el benestar dels ciutadans.
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya presenta aquest programa formatiu amb l'objectiu de capacitar professionals que participin o vulguin participar en la planificació, el disseny i la gestió de projectes finançats per la Unió Europea, ja sigui a través d'institucions públiques o privades.

Temari

I. Instruments financers i polítiques de la Unió Europea
1. Marc financer: el pressupost comunitari: el pressupost comunitari 2014-2020
2. Política regional europea i el seu impacte a Catalunya: instruments financers de
la política estructural, de cohesió i altres iniciatives comunitàries
3. Polítiques, programes sectorials i línies de subvenció de la Unió Europea:
  • competitivitat empresarial i innovació
  • ocupació, assumptes socials i ciutadania
  • medi ambient i energia
II. Metodologies per a la preparació i la gestió de projectes europeus
1. Definició del projecte: de la idea a la proposta
2. Criteris de selecció i redacció de projectes
3. Gestió de les activitats del projecte: seguiment i avaluació
4. Gestió econòmica-financera del projecte
5. Control i auditoria del projecte
6. Comunicació, difusió i sostenibilitat del projecte

Durada

Data de realització: 23 octubre a l?11 desembre de 2017.

Objectius

L'objectiu general del curs és conèixer els elements i instruments bàsics per planificar, dissenyar i gestionar adequadament projectes europeus a través de la seva aplicació
pràctica.
Els objectius específics són els següents:
1. Conèixer les polítiques, programes sectorials i línies de subvenció de la UE en els àmbits de la competitivitat empresarial i la innovació, l'ocupació i els assumptes socials, i el medi ambient i l'energia.
2. Identificar la informació necessària per passar d'un projecte local a un projecte transnacional.
3. Conèixer el cicle de vida dels projectes i les diferents fases de les que es composa.
4. Desenvolupar les competències necessàries per planificar i gestionar projectes europeus.
5. Analitzar les experiències de diferents tipus d'equips de treball que hagin participat en la planificació i gestió d'un projecte europeu.

Preu

Consulteu el preu
270 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte). 350 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 20% de descompte).

Professorat

Isabel Junquera. Politòloga i consultora a Repte Territorial. Sílvia Mestres. Cap de l'oficina de Projectes Europeus, ACCIÓ. Francisco Ramos. Director Executiu d'estratègies d'Ocupació a Barcelona Activa. Albert Sorrosal. Consultor expert en projectes europeus.

Lloc on s'imparteix el curs

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a 08037 Barcelona

Horari

Dilluns de 16.00 a 20.00 hores.
Curs d'Eines pràctiques per a la planificació i gestió de projectes europeus (15a edició) (32 hores)
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Campus i seus: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Roger de Lluria 155-157, entrl 1ª 08037 Barcelona
Cursos més populars
X