Serveis

Borsa de treball
Campus virtual
Pràctiques a empreses

Descripció del centre

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) és una organització professional sense ànim de lucre, constituïda com a corporació de dret públic i que desenvolupa al llarg del territori català serveis i activitats adreçades a sociòlegs/logues i politòlegs/logues.
El Col·legi es va crear l'any 1989 (en aplicació de la disposició transitòria 2a de la Llei 13/1982 de Col·legis Professionals) amb la finalitat d'oferir un assessorament i seguiment en la tasca professional dels nostres socis, mitjançant serveis de suport i informació, així com també amb l'objectiu de promoure el coneixement de la Ciència Política i de la Sociologia en el si de la nostra societat.

Màsters i diplomes de postgrau
La col•laboració del Col•legi en l'organització de formació de tercer cicle té per objectiu desenvolupar programes d'estudis que esdevinguin punts de referència en els camps de la Ciència Política i de la Sociologia, i que facilitin tant a sociòlegs com a politòlegs i a la resta de públic interessat l'obtenció de títols acadèmics específics de les seves professions.

Formació subvencionada
El Col•legi ofereix diferents tipus de formació subvencionada amb fons públics, principalment provinents de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu. Els col•lectius que habitualment poden gaudir d'aquest tipus de formació són les persones en situació d'atur, les dones i col•lectius en risc d'exclusió social.

Formació continuada
El seu objectiu és dotar els nostres alumnes d'instruments pràctics que permetin la millora contínua dels seus coneixements i habilitats. Així, impartim cursos relacionats amb àrees d'especialització com la investigació social, el desenvolupament local, la gestió de projectes, la immigració i la ciutadania, la participació ciutadana o la gestió pública, entre d'altres àmbits.
Des de l'any 2002 l'Àrea de Formació del Col·legi s'ha caracteritzat per presentar una oferta formativa àmplia i especialitzada, amb la finalitat de cobrir les necessitats formatives amb les que es troben politòlegs i sociòlegs en el mercat laboral, així com facilitar recursos de formació d'interès per a altres disciplines professionals. És per això que l'eix central de la gran majoria de les accions formatives és la presentació i aplicació d'eines i instruments que facilitin i millorin les tasques que aquests professionals duen a terme en diferents camps d'actuació.

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre
Des de l’any 2002 l’Àrea de Formació del Col·legi s’ha caracteritzat per presentar una oferta formativa àmplia i especialitzada, amb la finalitat de cobrir les necessitats formatives amb les que es troben politòlegs i sociòlegs en el mercat laboral, així com facilitar recursos de formació d’interès per a altres disciplines professionals. És per això que l’eix central de la gran majoria de les accions formatives és la presentació i aplicació d’eines i instruments que facilitin i millorin les tasques que aquests professionals duen a terme en diferents camps d’actuació.

Campus i seus

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Roger de Lluria 155-157, entrl 1ª 08037 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
X