Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial

Expert en prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial

Descripció

Conèixer amb detall la normativa legal relacionada amb la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, establerta per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, on s'estableixen les mesures d'obligat compliment tant per a les empreses com per a altres professionals considerar-vos subjectes obligats.S'entra en profunditat a desenvolupar les obligacions d'aquests subjectes en relació amb els seus clients, la col·laboració amb organismes nacionals i internacionals, així com, les mesures de control intern que han d'aplicar.


Temari del curs

  • Conceptes bàsics i introducció a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
  • Normativa per a la prevenció de blanqueig de capitals.
  • Organismes de regulació i supervisió.
  • Subjectes obligats.
  • Diligència deguda i comunicació d'operacions.
  • Control intern en la prevenció de blanqueig de capitals.
  • Mesures específiques de control i protecció. Règim sancionador.
  • Supòsits o situacions especials.
  • Mètodes de prevenció i avaluació del risc.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme