Farmàcia i parafarmàcia

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
Mataró (Barcelona)
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

És competència general d'aquest tècnic realitzar les operacions de dispensació, venda i distribució de productes de farmàcia i parafarmàcia, fer -ne el cobrament, el control de caixa i la tramitació
administrativa de liquidacions diferides, organitzar l'adquisició, la recepció, l'emmagatzematge i la reposició de productes i materials expedits en els establiments de farmàcia i parafarmàcia, i efectuar
operacions fisicoquímiques elementals, sota la supervisió corresponent.
Farmàcia i parafarmàcia
Escoles Freta
Campus i seus: Escoles Freta
Escuela Freta
pg. Rodafonda, 45-47 08034 Mataró (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X