Farmàcia i parafarmàcia

Escoles Freta

Descripció

És competència general d'aquest tècnic realitzar les operacions de dispensació, venda i distribució de productes de farmàcia i parafarmàcia, fer -ne el cobrament, el control de caixa i la tramitació
administrativa de liquidacions diferides, organitzar l'adquisició, la recepció, l'emmagatzematge i la reposició de productes i materials expedits en els establiments de farmàcia i parafarmàcia, i efectuar
operacions fisicoquímiques elementals, sota la supervisió corresponent.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Farmàcia i parafarmàcia
També et recomanem aquests cursos
X