Filosofia Política

1091 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.079 €
Sol·licita informació
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Filosofia Política
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 3.079 €

Descripció

Presentació
 
Aquest màster està adreçat a persones que tenen un títol de grau o una llicenciatura en Filosofia, Ciències Polítiques, Ciències, Humanitats o Dret, que volen iniciar-se en la recerca acadèmica en el camp de la filosofia política. Aquest programa permet adquirir els coneixements, les tècniques i les habilitats necessaris per treballar com a analistes polítics en diferents institucions o organitzacions polítiques i socials, o bé per cursar estudis de doctorat en aquest camp.
 
Objectius formatius
 
El màster universitari en Filosofia Política forma investigadors en aquesta disciplina, amb els coneixements teòrics, metodològics i actitud analítica i crítica suficients per poder desenvolupar recerques al més alt nivell internacional, poder participar en equips de recerca i aportar un clar valor afegit a les institucions o a les organitzacions en què s'integrin.
 
Aquest objectiu general se subdivideix en tres objectius específics:
 
Desenvolupar les competències de recerca necessàries per poder iniciar un programa de doctorat en filosofia política en les millors institucions internacionals amb garanties d'èxit.
Formar investigadors d'alt nivell en l'àmbit de la filosofia política i especialistes en els àmbits de recerca dels departaments implicats (Ciències Polítiques i Socials, Humanitats i Dret), i desenvolupar línies innovadores en els àmbits de recerca d'aquests departaments.
Desenvolupar competències personals que millorin les possibilitats d'integració dels estudiants en el mercat de treball.
Continguts acadèmics
 
 
Tots els estudiants han de cursar obligatòriament els mòduls 1 i 4 i triar 15 crèdits ECTS del mòdul 2 i 10 crèdits ECTS del mòdul 3.
 
Mòdul 1: Teoria i Metodologia 
Filosofia Política Moderna
Filosofia Política Contemporània
Temes Principals i Mètodes de Recerca en Filosofia Política 
Mòdul 2: optatives de Teoria i Filosofia Política
Democràcia i Liberalisme Polític: Aspectes Teòrics i Institucionals
Teoria Política al Segle XXI
Qüestions d'Ètica
La Justícia Distributiva Avui
Els Nacionalismes Avui
Ètica Global
Mòdul 3: optatives de Filosofia Política, Teoria Social i Ciències Socials 
Federalisme i Federacions: Teoria Política i Política Comparada
Diversitat i Polítiques d'Immigració
Les Actuals Crisis Financera i Econòmica i el Seu Impacte en el Benestar Social de les Poblacions 
Investigació Actual sobre Democràcies Diverses
Models de Justícia i Drets Humans
Dret i Polítiques de Gènere
Dret Internacional sobre desenvolupament sostenible
Justícia Constitucional Comparada
Relacions Internacionals
Sistemes Colonials i Societats Extraeuropees
La Formació dels Imperis en el Món Modern i Contemporani
La Construcció de l'Estat
Anàlisi del Discurs II: Aspectes Sociocognitius
Salut i Societat
Temes Avançats de Filosofia
Mòdul 4: Treball de Fi de Màster (20 crèdits ECTS)
Sortides professionals
 
Investigador en filosofia política
Analista polític
Grups d'anàlisi d'organitzacions polítiques, socials i grups d'interès
Analista en institucions polítiques i administracions públiques en l'àmbit europeu, estatal o local
Politòleg especialitzat en teoria política
Investigador en humanitats (filosofia)
Investigador en filosofia del dret

Competències per a les quals et prepara el curs

Desenvolupar les competències d'investigació necessàries per poder iniciar un programa de doctorat en filosofia política en les millors institucions internacionals amb garanties d'èxit.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès (excepte algunes optatives, que s'ofereixen en català i en espanyol)

Durada

1 any acadèmic (60 crèdits ECTS)

Titulació obtinguda

Màster en Filosofia Política

Perspectives laborals

Investigador en filosofia política Analista polític Grups d'anàlisi d'organitzacions polítiques, socials i grups d'interès Analista en institucions polítiques i administracions públiques en l'àmbit europeu, estatal o local Politòleg especialitzat en teoria política Investigador en humanitats (filosofia) Investigador en filosofia del dret

Lloc on s'imparteix el curs

Campus de la Ciutadella

Horari

De setembre a juny
Filosofia Política
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X