Grau d'Educació Social (UOC)

12 Persones han demanat informació
1136 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau d'Educació Social (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Vols ser un educador social capaç de detectar les dificultats i els problemes socials de les persones i actuar per millorar-ne la integració i la inclusió social? Forma't online amb el grau d'Educació Social de la UOC.

Temari

Formació bàsica (60 crèdits ECTS) - Crèdits
• Psicologia del desenvolupament 6
• Psicologia social 6
• Teoria de l'educació 6
• Polítiques socials contemporànies (abans Serveis socials) 6
• Teoria social i problemes socials (abans Introducció a les ciències socials) 6
• Antropologia pedagògica 6
• Pedagogia social 6
• Idioma modern I: anglès 6
• Idioma modern II: anglès 6
• Idioma modern I: francès 6
• Idioma modern II: francès 6
• Competències TIC en educació social 6
Assignatures obligatòries (126 crèdits ECTS) - Crèdits
• Planificació i avaluació al camp de l'educació social 6
• Direcció i gestió de centres i programes deducació social 6
• Pedagogia de les relacions interpersonals 6
• Mètodes i tècniques de recerca socioeducativa 6
• Etnografia aplicada a l'educació social 6
• Animació sociocultural 6
• Models d"acció socioeducativa 6
• Mediació i resolució de conflictes 6
• Dinàmica de grups 6
• Acció socioeducativa amb infància (abans Bases per a l'acció socioeducativa en infància en risc social) 6
• Història de l'educació social 6
• Formació i inserció sociolaboral 6
• Acció socioeducativa a l'escola 6
• Drogues: prevenció i formes d"acció socioeducativa 6
• Justícia, conflicte i educació social 6
• Família i educació social 6
• Diversitat, interculturalitat i educació social (abans Educació intercultural) 6
• Acció socioeducativa i diversitat funcional 6
• Ètica aplicada a l'educació social 6
• Violències: prevencions i acció socioeducativa 6
• Psicologia comunitària 6
Assignatures optatives (24 ECTS a escollir entre les següents) - Crèdits
• Acció col·lectiva i educació social 6
• Dinamització social digital (abans Alfabetització digital) 6
• Educació per a l'acció crítica 6
• Històries de vida i educació social 6
• Dependència i educació per a l'autonomia 6
• Cura i suport social 6
• Acció socioeducativa i salut mental 6
• Diàleg interreligiós i educació social 6
• Globalització i moviments migratoris 6
• Exclusions i educació social (abans Sociologia de l'exclusió) 6
• Acció socioeducativa en institucions de protecció a la infància (abans Acompanyament residencial i infància en risc social) 6
• Ciutat, adolescències i educació social (abans Educació de carrer i adolescència en conflictivitat social) 6
• Identitat, consum i vida quotidiana 6
• Adopció i acolliment familiar 6
Pràcticum i TFG Crèdits
• Pràcticum I (Introducció a la pràctica professional) 6
• Pràcticum II (Anàlisi institucional) 6
• Pràcticum III (Anàlisi de la pràctica de l'educació social) 12
• TFG 6

Destinataris

Perfil professional
El perfil de formació que proporciona als titulats el grau d'Educació social de la UOC els capacita per exercir professionalment en nombrosos àmbits d'activitat dins del camp de l'educació social, permetent a l'educador treballar de manera eficaç, crítica i responsable en els àmbits de :
• Família, entorn i comunitat
• Itineraris d'inclusió social
• Cultura i acció socioeducativa
• Dependència i acompanyament a l'autonomia
• Salut i educació social
• Infància, adolescència i acció socioeducativa
• Acció socioeducativa i diversitat cultural

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys).
 
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau d'Educació Social de la UOC ofereix un quadre dassignatures repartides de manera progressiva, dissenyat dacord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Competències específiques
• La comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.
• La identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional.
• La comprensió de la trajectòria de l'educació social i la configuració del camp d'identitat professional.
• El diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament daccions socioeducatives.
• El disseny de plans, programes i activitats dintervenció socioeducativa en diferents contextos.
• El disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari.
• La posada en marxa de plans, programes i projectes socioeducatius.
• L"aplicació de metodologies específiques de l"acció socioeducativa.
• La promoció de processos de dinamització social i cultural.
• La mediació en situacions de risc i conflicte.
• La iniciació i el desenvolupament d'una relació professional amb persones i grups en un context social concret.
• Lavaluació de programes i estratègies dintervenció socioeducativa en diferents contextos.
 

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

El grau en Educació Social de la UOC us capacita per treballar en diferents contextos i àmbits socials i educatius: Família, entorn i comunitat. Itineraris dinclusió social. Cultura i acció socioeducativa. Infància, adolescència i acció socioeducativa. Salut i acció socioeducativa. Dependència i acompanyament a lautonomia.

Promocions

8% descompte!
Grau d'Educació Social (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X