Grado Nanociència i Nanotecnologia

1076 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Facultat de Ciències (UAB)
Grado Nanociència i Nanotecnologia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

La nanociència i la nanotecnologia se centrin en l'estudi dels Fenòmens i la Manipulació dels materials a escala atòmica, molecular i macromolecular, on els propietats difereixen considerablement de les observades a escales Superiors.

El Grau de Nanociència i Nanotecnologia de la UAB ofereix 1 formació interdisciplinària: combina Coneixements de física, química, biologia i matemàtiques i està enfocat a camps d'aplicaci com ara els Tecnologies, a els materials, la biotecnologia, la medicina, l'energia i el medi ambient. Per els Seves aplicacions, AQUESTA disciplina constitueix 1 dels motors Més importants de la nova indústria i de la Societat del Coneixement.

S'espera que de la nanociència i la nanotecnologia sorgeixin Innovacions que Donin Resposta a MOLTS problemes de la Societat actual a Àmbits com els Tecnologies de la comunicació, la producció i l'emmagatzemament d'energia, la creació de nous materials, la fabricació d'a escala nanomètrica, el desarrollo d'instruments per solucionar Problemes Científics, la tecnologia dels aliments, els Tecnologies de l'aigua i del medi ambient o els millores en Seguretat. Calin, doncs, Professionals con 1 formació adequada per a AQUEST nou sector a Expansió.

El grau permet Comprendre a els Conceptes, principis, Teories i fets fonamentals relacionats con la nanociència i la nanotecnologia, aixi com su aplicación a la Resolució de problemes. Els estudiants i estudiantes és preparin per sintetitzar, caracteritzar i estudiar els propietats dels materials a nanoescala; per manipular instruments i materials propis de Laboratoris d'Assajos per a l'estudi de Fenòmens a nanoescala; i per interpretar els tats obtingudes mitjançant Mesures experimentals.

Els estudiants i estudiantes és formin también a l'aplicaci de les normes generals de Seguretat i Funcionament d'1 laboratori i en les normes Específiques per a la Manipulació d'instruments i materials químicos i biològics. Aprenen, a mes, a efectuar Avaluacions correctes dels cingles Sanitaris i de l'impacte ambiental i socioeconomic de les substàncies químiques i a els Nanomaterials.

Altres Aspectes del grau són el Coneixement de la Legislació que regula la Propietat intel·lectual a l'Àmbit de la nanociència i la nanotecnologia o la familiarització con los tèrmits relatius a AQUEST camp en llengua anglesa.

Temari

Mencions

Menció de Física i Química de Nanosistemes
Menció de Bionanotecnologia

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Càlcul 
 • Introducció a la Nanociència i Nanotecnologia (anual)
 • Biologia Cel·lular
 • Física General: Mecànica i Ones
 • Enllaç Químic i Estructura de la Matèria
 • Fonaments de Matemàtiques
 • Fonaments de Bioquímica
 • Física General: Electricitat i Magnetisme
 • Reactivitat Química
 • Bioquímica Metabòlica
 • Ampliació de Física Clàssica
 • Química dels Elements
 • Eines Matemàtiques (anual)
 • Instrumentació Electrònica
 • Biologia Molecular
 • Química Orgànica
 • Termodinàmica, Cinètica i Transformacions de Fase
 • Laboratori de Microscòpies i Tècniques de Caracterització de Materials (anual)
3r curs 4t curs
 • Síntesi i Estructura de Materials Cristal·lins i Amorfs
 • Estat Sòlid
 • Química Supramolecular i Reconeixement Molecular
 • Espectroscòpia Molecular
 • Física i Química de Superfícies
 • Fenòmens Quàntics I i II
 • Dispositius Electrònics
 • Química Analítica
 • Microbiologia, Immunologia i Cultius Cel·lulars
 • Treball de Fi de Grau
 • Física en la Nanoescala
 • Nanofabricació
 • Micro i Nanosistemes

Assignatures optatives

4t curs
 • Pràctiques Externes (*)
 • Gestió de Projectes Cientificotècnics
 • Economia i Gestió Empresarial
 • Temes de Ciència Actual (anual)

Destinataris

Lés Característiques que és Recomana que tingui l'estudiant interessat en fermen aquests estudis són: curiositat, Capacitat d'observació i habilitat deductiva, Capacitat de raonament Lògic i Anàlisi rigorosa, de Comprensió abstracta, que tingui interès per la Investigació i l'experimentació, rigor i mètode en el Treball i és Recomana 1 bon nivell Acadèmic a l'Àmbit de les Ciències experimentals i Coneixements d'Anglès

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès

Perspectives laborals

Recerca, desenvolupament i innovació tant en indústries basades en nous coneixements cientificotècnics (biotecnologia, microelectrònica, telecomunicacions, emmagatzematge d¿energia, nous materials, etc.) com en les indústries tradicionals innovadores (química, farmacèutica, biomèdica, ceràmica, tèxtil, etc.) Direcció, control i planificació estratègica de tècniques, processos i productes nanotecnològics, en les indústries electrònica, de telecomunicacions, biomèdica, biotecnològica, farmacològica, etc.
Grado Nanociència i Nanotecnologia
Facultat de Ciències (UAB)
Campus i seus: Facultat de Ciències (UAB)
Facultat de Ciències (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X