Grau en Administració i direcció d'empreses ADE

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
7500 €

Descripció

Els canvis en el mercat laboral, al costat de la internacionalització i mobilitat dels llocs de treball, requereixen professionals en totes les àrees del management amb un alt nivell de qualificació. El Grau en ADE d'EAE Business School, amb titulació oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ofereix una formació acadèmica sòlida d'orientació pràctica i professional, estretament vinculada al món de l'empresa.
El Grau en Administració i Direcció d'Empreses et prepara per exercir funcions en l'àmbit general de l'empresa o en qualsevol àrea específica com Finances, Màrqueting i Vendes, Inversió, Administració General, Comptabilitat o Recursos 0umanos, entre d'altres. Aquest Grau permet a l'alumne conèixer els fonaments del sistema econòmic en el qual operem, apropant-lo a les diverses àrees de gestió d'una empresa des de tres angles:
• Des d'una perspectiva generalista, amb continguts de totes les àrees funcionals d'una empresa
• Amb una clara orientació pràctica, fins a 630 hores de pràctiques empresarials reconegudes com a crèdits optatius
• Amb una metodologia versàtil, orientada a l'adquisició de les competències laborals necessàries per accedir al mercat professional
En definitiva, el Grau en ADE està dissenyat per formar professionals que sàpiguen dirigir, gestionar i administrar una empresa o organització i altres institucions públiques i privades. Professionals capaços d'assumir tasques directives en un context d'interrelacions mundials complexes i canviants, i preparats per prendre decisions en condicions d'incertesa

Temari

Pla d'estudis
Els objectius de cada matèria, mesurats en termes de competències a adquirir per l'alumne, defineixen tant la metodologia d'ensenyament o aprenentatge com la forma d'avaluació de cada matèria. A més, ara podràs estudiar aquest grau bilingüe en anglès i castellà.
El desenvolupament temporal del grau en ADE té lloc en 4 cursos / anys acadèmics, de dos quadrimestres cadascun, que es mostra a la següent taula.
El pla d'estudis del Grau en ADE, dissenyat d'acord a les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), té un total de 240 crèdits (ECTS) distribuïts en 4 cursos de 60 crèdits cadascun i dividits aquests en 2 semestres. Es desenvolupen els següents tipus d'assignatures:

Primer curs:
• Matemàtiques I
• Comptabilitat financera I
• Eines de productivitat personal
• Org. i administració d'empreses I
• Anglès I (ANUAL)
• Desenvolupament professional I (ANUAL)
• Matemàtiques II
• Comptabilitat financera II
• Introducció a l'economia
• Sociologia
• Anglès I (ANUAL)
• Desenvolupament professional I (ANUAL)

Segon curs:
• Estadística I
• Economia espanyola i mundial
• Planificació i anàlisi d'empreses
• Fonaments de màrqueting
• Anglès II (ANUAL)
• Desenvolupament professional II (ANUAL)
• Estadística II
• Matemàtiques financeres
• Dret civil i mercantil
• Direcció comercial I
• Anglès II (ANUAL)
• Desenvolupament professional II (ANUAL)

Tercer curs:
• Comptabilitat de costos I
• Direcció financera I
• Microeconomia
• Direcció comercial II
• Direcció fiscal I
• Comptabilitat de costos II
• Direcció financera II
• Macroeconomia
• Desenvolupament professional III
• Dret fiscal II

Quart curs:
• Relacions laborals
• Direcció de recursos humans
• Org. i administració d'empreses II
• Mercats i instruments financers
• Sistemes d'informació
• Optativa / pràctiques *
• Optativa / pràctiques *
• Optativa / pràctiques *
• Les pràctiques han de ser entre 12 i 18 ects
• Projecte empresarial (TFG)

Requisits

Vies d'accés:
1. Proves d'accés a la universitat o assimilats (PAU).
2. Cicles Formatius de Grau Superior, FP2 o similars.
3. Titulats universitaris.
4. Proves d'accés per a majors de 25 anys.
5. Estudiants procedents de sistemes educatius als quals és d'aplicació l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
6. Convalidació d'estudis universitaris estrangers (continuació dels mateixos estudis).

Tindran prioritat d'accés els estudiants que estiguin en possessió del títol de Batxillerat LOE en la modalitat de Ciències Socials i hagin superat les proves d'accés a la Universitat (PAU).

Idiomes en els quals s'imparteix

Dues opcions: Castellà. Bilingüe: castellà i anglès.

Durada

Convocatòria oberta: octubre 21. Crèdits ECTS: 60 crèdits / any.

Titulació obtinguda

Els estudiants que completin amb èxit el Grau en el Centre Universitari EAE obtindran dues titulacions: La titulació oficial de Grau en Administració i Direcció d'Empreses que atorga la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La titulació pròpia que atorga EAE Business School.

Pràctiques

Pràctiques externes.

Perspectives laborals

Sortides professionals de Grau: Àrees funcionals de l'empresa, el que inclou direcció general, màrqueting i comercial, recursos humans, comptabilitat i finances, i logística i operacions Àrees funcionals de les institucions bancàries, com la gestió financera, l'anàlisi de riscos o el comerç internacional, així com la consultoria estratègica i de negoci, l'assessoria fiscal i tributària, l'auditoria i la gestoria d'empreses. Brokers, altres llocs en el sector financer i assegurador o en el de renovi management El Grau en ADE és el més indicat per a perfils emprenedors Al sector públic, el Grau en ADE d'accés a multitud d'oposicions, com ara les d'inspector i subinspector d'hisenda o economista de l'Estat, entre d'altres.

Avantatges del curs

Programa Erasmus: Oferim intercanvis internacionals com el Programa Erasmus, la realització d'un semestre opcional a Nova vork, Virginia o Mont-real i altres intercanvis a tot el món. EAE promou i incentiva l'intercanvi i les estades temporals mitjançant el programa Sòcrates de la UPC.

Borsa de treball

El servei de carreres professions s'enfoca a orientar i acompanyar a l'Alumne per assolir nous objectius professionals.
Campus i seus: EAE Business School
E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas
C/ Aragón, 55 08015 Barcelona
Cursos més populars
X