Grau en Administració i direcció d'empreses ADE

39 Persones han demanat informació
2488 Persones estan visitant aquest curs
Preu 9.400 €
Sol·licita informació
EAE Business School Barcelona
Grau en Administració i direcció d'empreses ADE
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
240 crèdits
Preu 9.400 €

Descripció

El Grau Universitari en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) per la Universitat Politècnica de Catalunya que s'imparteix a EAE prepara per exercir funcions en l'àmbit general de l'empresa o en qualsevol àrea específica com Finances, Màrqueting i Vendes, Administració General, Comptabilitat o Recursos Humans, entre d'altres. Aquest Grau permet a l'alumne conèixer els fonaments de el sistema econòmic en el qual operem, apropant-lo a les diverses àrees de gestió d'una empresa des de tres angles:
• Des d'una perspectiva generalista, amb continguts de totes les àrees funcionals d'una empresa.
• Amb una clara orientació pràctica, fins a 540 hores de pràctiques empresarials reconegudes com a crèdits optatius.
• Amb una metodologia versàtil, orientada a l'adquisició de les competències laborals necessàries per accedir a l'mercat professional.
En definitiva, el Grau Universitari en ADE està dissenyat per formar professionals que sàpiguen dirigir, gestionar i administrar una empresa o organització i altres institucions públiques i privades. Professionals capaços d'assumir tasques directives en un context d'interrelacions mundials complexes i canviants, i preparats per prendre decisions en condicions d'incertesa.

Temari

Primer curs:
• Comptabilitat financera I - 6 ECTS
• Eines de productivitat personal - 6 ECTS
• Anglès I - 6 ECTS
• Matemàtiques I - 6 ECTS
• Organització i Administració d'empreses - 6 ECTS
• Comptabilitat financera II - 6 ECTS
• Introducció a l'economia - 6 ECTS
• Matemàtiques II - 6 ECTS
• Professional Development I - 6 ECTS
• Sociologia - 6 ECTS
Segon curs:
• Economia Espanyola i Mundial- 6 ECTS
• Estadística I - 6 ECTS
• Fonaments de Màrqueting - 6 ECTS
• Anglès II - 6 ECTS
• Planificació i anàlisi d'empreses - 6 ECTS
• Dret civil i mercantil - 6 ECTS
• Direcció comercial I - 6 ECTS
• Estadística II - 6 ECTS
• Matemàtiques Financeres - 6 ECTS
• Professional Development II- 6 ECTS
Tercer curs:
• Comptabilitat Costos I - 6 ECTS
• Dret Fiscal I - 6 ECTS
• Dret Fiscal II - 6 ECTS
• Direcció Comercial II - 6 ECTS
• Direcció Financera I - 6 ECTS
• Microeconomia - 6 ECTS
• Comptabilitat Costos II - 6 ECTS
• Direcció Financera II - 6 ECTS
• Macroeconomia - 6 ECTS
• Professional Development III - 6 ECTS
Quart curs:
• Direcció de Recursos Humans - 6 ECTS
• Mercats i Instruments Financers - 6 ECTS
• Organització i administració d'Empreses II - 6 ECTS
• Relacions laborals - 6 ECTS
• Sistemes d'informació - 6 ECTS
• Optativa / pràctiques * - 6 ECTS
• Optativa / pràctiques * - 6 ECTS
• Optativa / pràctiques * - 6 ECTS
• * Les pràctiques han de ser entre 12 i 18 ECTS.
• Treball Fi de Grau - 12 ECTS

Competències per a les quals et prepara el curs

Al llarg de el desenvolupament del Grau Universitari en Administració i Direcció d'Empreses, els estudiants adquiriran un conjunt de competències necessàries per al seu exercici professional. Concretament, les competències que adquiriran els estudiants són: Competències específiques Competències bàsiques Competències generals Competències transversals

Destinataris

Els estudis de Grau Universitari en Administració i Direcció d'Empreses abasten una gran diversitat de perfils que inclou tant a persones amb formació preferentment humanista i social, com a aquelles de caràcter més analític i tècnic, en funció de l'àrea de l'empresa a la qual van a dedicar-se.
L'estudiant d'ingrés ha de ser una persona amb interès pel seu entorn social, cultural i mediambiental, que desitgi orientar la seva activitat professional a la creació de valor per a la societat integrant-se en les àrees funcionals d'alguna institució pública o privada amb l'obligat respecte a l' entorn social i mediambiental.
Es recomana haver cursat les següents assignatures optatives de secundària: Economia de l'Empresa, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades Ciències Socials.

Requisits

Vies d'accés:
• Batxillerat
• Cicles formatius de grau superior (CFGS)
• Majors de 25 i 45 anys
• Majors de 40 anys amb experiència laboral
• Canvi d'estudis o de centre (trasllat d'expedient)
• Titulats universitaris
• Estudiants UE amb acords de reciprocitat
• Resta d'estudiants estrangers

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Programa 100% presencial.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Propera convocatòria: octubre. Crèdits ECTS: 60 crèdits / any.

Objectius

L'objectiu del Grau Universitari en Administració i Direcció d'Empresa és potenciar els coneixements indispensables per al desenvolupament professional de l'egressat en totes les àrees d'una empresa: màrqueting, finances, comptabilitat, capital humà i operacions; així com potenciar el desenvolupament i adquisició del següent conjunt d'habilitats necessàries per a la gestió empresarial.

Titulació obtinguda

Els estudiants que completin amb èxit el Grau en el Centre Universitari EAE obtindran dues titulacions: La titulació oficial de Grau Universitari en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La titulació pròpia que atorga EAE Business School.

Pràctiques

Pràctiques externes.

Perspectives laborals

El graduat en Administració i Direcció d'Empreses estarà preparat per treballar en qualsevol sector, ja que els seus coneixements són aplicables i necessaris en tot organisme que interactuï amb els mercats a qualsevol nivell. Tot i tractant-se d'un grau amb un ampli ventall d'aplicacions, hi ha certes sortides professionals específiques de la titulació que mantenen processos de selecció continus i que constitueixen la principal font de treball per als graduats en ADE. Direcció general. Direcció o gestió funcional. Banca i institucions financeres. Consultoria i assessoria. Administració pública i organismes oficials. És el més indicat per a perfils emprenedors.

Promocions

Beques disponibles.

Avantatges del curs

Programa Erasmus: EAE ofereix intercanvis internacionals com el Programa Erasmus amb la realització d'un semestre internacional a Nova York, Virginia o el Quebec i altres intercanvis a tot el món.

Borsa de treball

El servei de carreres professions s'enfoca a orientar i acompanyar a l'Alumne per assolir nous objectius professionals.

Professorat

El professorat està format per directius i professionals que coneixen bé la realitat empresarial i investigadors que aporten coneixement rellevant a través dels seus estudis i publicacions. Director de l'grau: Albert Arisó.
Grau en Administració i direcció d'empreses ADE
EAE Business School Barcelona
Campus i seus: EAE Business School Barcelona
EAE Business School Barcelona
C/ Aragón, 55 08015 Barcelona
Sol·licita informació
X