Grau en Administració i Direcció d'empreses

1121 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Facultat d'Economia i Empresa (UAB)
Grau en Administració i Direcció d'empreses
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses proporcionarà a l'estudiant una formació científica adequada en els aspectes bàsics i aplicats de l'economia de l'empresa, així com de l'organització i de la direcció empresarial.

Els titulats podran desenvolupar treballs i funcions de gestió, d'assessorament, d'avaluació i de direcció en les organitzacions productives, ja que el grau els aportarà una formació avançada en:

    
Formulació i implementació de les estratègies empresarials.
    
Desenvolupament de tècniques de gestió de les àrees funcionals que acostumen a compondre les empreses: finances, comptabilitat, màrqueting, producció i gestió de recursos humans.


Competències transversals

    
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
    
Desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge autònom.
    
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, de persones i de situacions.
    
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.

Competències específiques

>

    
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès; la qual permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball realitzat.
    
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions en base a la mateixa.
    
Prendre decisions en situacions d'incertesa, mostrant un esperit emprenedor i innovador.
    
Organitzar bé la feina pel que fa a la bona gestió del temps, la seva ordenació i planificació.
    
Demostrar iniciativa i treballar de manera autònoma quan la situació ho requereixi.
    
Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les seves propostes i de validar o rebutjar raonadament els arguments d'altres persones.
    
Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementant nous projectes, coordinant, negociant i gestionant els conflictes.
    
Tenir capacitat d'adaptació a entorns canviants.
    
Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
    
Capacitat de seguir aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint en els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
    
Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
    
Mostrar motivació per la qualitat del treball realitzat i sensibilitat per les seves conseqüències sobre el medi ambient i la societat.

Competències generals

>

    
Identificar els agents econòmics que configuren una economia, entendre com s'han interrelacionat fins ara, com s'interrelacionen actualment i predir comportaments futurs en funció de noves circumstàncies i de la seva influència en una empresa concreta.
    
Identificar les contribucions positives que les empreses realitzen a la societat, desenvolupant una gestió socialment responsable, impulsant el desenvolupament d'instruments objectius que permetin mesurar i valorar aquestes contribucions,
    
Gestionar els conflictes d'interessos i, en particular, sobre propostes justes de distribució del valor generat.
    
Aplicar els coneixements teòrics per millorar les relacions amb els clients i proveïdors, identificant els avantatges i els inconvenients de les seves relacions per ambdues parts: empresa i clients o proveïdors.
    
Aplicar els coneixements teòrics de les finances per millorar les relacions amb les fonts de finançament, identificant les diferents maneres de financiament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als proveïdors de les mateixes.
    
Identificar els competidors de les empreses: la interaccionen entre ells i l'elaboració d'estratègies òptimes en cada cas per estimular la comptetitivitat.
    
Identificar millores en el procés intern de gestió per estimular la productivitat de les empreses.
    
Demostrar que es coneixen els processos d'implementació d'estratègies de les empreses.
    
Generar i transmetre la informació necessària per a la presa de decisions en el si de les empreses.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques i les presenta

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès.

Durada

4 anys.

Perspectives laborals

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses forma als seus estudiants per a realitzar qualsevol activitat empresarial, des de la creació de petites empreses (empresari autònom) fins al desenvolupament d'activitats directives en els primers nivells jeràrquics de les empreses (direcció financera, direcció comercial, controllers , direcció de recursos humans, etc.). El grau capacita també per a la realització de treballs d'assessoria i d'auditoria empresarial, de banca i d'altres institucions financeres (gestió de fons, contractació en borsa, valoració de títols, etc.), Així com l'accés a l'administració pública en càrrecs vinculats o relacionats amb la gestió empresarial (economista de l'estat, funcionaris d'hisenda, gestió hospitalària, ajuntaments, etc.).
Grau en Administració i Direcció d'empreses
Facultat d'Economia i Empresa (UAB)
Campus i seus: Facultat d'Economia i Empresa (UAB)
Facultat d'Economia i Empresa (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X