Grau en Estudis d'Arquitectura (ETSAB-UPC)

Descripció

És el Grau en Estudis d'Arquitectura de 5 anys que permet la formació com a professional. La base de l'ensenyament pivota al voltant del Projecte d'arquitectura amb coneixements sobre la història i les teories de l'arquitectura, l'urbanisme i la planificació, els mètodes d'investigació i la representació gràfica, així com també dels problemes de concepció estructural, construcció i enginyeria vinculats amb el disseny d'edificis. La formació qualifica els estudiants per tal que puguin integrar-se en l'activitat productiva de l'arquitectura, crear projectes que compleixin les exigències estètiques i tècniques actuals i les sol·licitacions de la societat i la ciutat contemporània. Els cursos del GArqEtsaB combinen metodologies de taller amb classes magistrals i el treball de l'estudiant ocupa l'eix central de l'aprenentatge de Grau.

Destinataris

1 curs
Matèria bàsiques a l'arquitectura
2 Curs
Forma, construcció i lloc
3 Curs
Habitatge i entorn urbà
4 Curs
Dotacions, equipament i espai públic
5 Curs
tallers temàtics

Nombre total de crèdits del pla: 300 ECTS.

Durada

5 anys
Campus i seus: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB - UPC)
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB - UPC)
Avda. Diagonal, 649 08028 Barcelona
Cursos més populars
X