Grau bilingüe en Educació Infantil o en Educació Primària

1057 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Grau bilingüe en Educació Infantil o en Educació Primària
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
480 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Raons per estudiar aquest grau:
• Pràctiques en alternança amb la teoria. Desenvolupa la capacitat de reflexió per comprendre la connexió que hi ha entre els principis teòrics i la pràctica educativa.
• Professionals amb anglès natiu. Estudia amb professors especialistes amb l'anglès com a llengua materna. Grau impartit en català, castellà i 70% anglès.
• Convenis amb institucions estrangeres. Aprofita els acords i convenis amb institucions de Finlàndia, Alemanya, Estats Units, França i Argentina, entre altres països.
• Alt nivell d'anglès garantit. El nivell mínim requerit per accedir al Grau és el B2, que passarà a ser un C1 en acabar els estudis universitaris.
• Cursos d'estiu a l'estranger. Pots optar a cursos d'estiu amb reconeixement acadèmic a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley (UC Berkeley), entre d'altres.

Temari

Pla d'estudis i assignatures 2018-2019.

Programa infantil.

Primer curs.
• Habilitats Comunicatives I: Expressió Escrita
• Habilitats Comunicatives III: Llengua Anglesa 1
• Antropologia: Antropologia de l'Educació
• Educació I: Didàctica i Currículum
• Psicologia I: Bases del Desenvolupament Infantil
• Sociologia I: Sociologia de l'Educació
• Educació II: Fonaments i Desenvolupament Històric de l'Educació
• Educació III: Organització Escolar i Materials
• Psicologia II: Processos Cognitius i Aprenentatge Escolar

Segon curs.
• Educació IV: Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos
• Habilitats Comunicatives IV: Llengua Anglesa 2
• Habilitats Comunicatives II: Expressió Oral
• Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 1
• Música, Expressió Plàstica i Corporal 1
• Sociologia II: Sociologia de la Família
• L'Escola d'Educació Infantil
• Pràctiques Escolars 1
• Psicologia III: Dificultats d'Aprenentatge i Transtorns del Desenvolupament
• Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 2
• Infància, Salut i Alimentació

Tercer curs.
• Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 3
• Pràctiques Escolars 2
• Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica I
• Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica II
• Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 4
• Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica III
• Didàctica de la Llengua Estrangera: Anglès
• Música, Expressió Plàstica i Corporal 2
• Música, Expressió Plàstica i Corporal 3

Quart curs.
• Optatives
• Pràctiques Escolars març
• Treball Fi de Grau

Programa primària.
Primer curs.
• Llengua Anglesa 1
• Llengua per a l'Ensenyament: Expressió Escrita
• Educació I: Didàctica i Currículum
• Antropologia: Antropologia de l'Educació
• Psicologia I: Bases del Desenvolupament Psicològic (6-12 Anys)
• Sociologia I: Sociologia de l'Educació
• Educació II: Fonaments i Desenvolupament Històric de l'Educació
• Educació III: Organització Escolar i Materials
• Psicologia II: Processos Cognitius i Aprenentatge Escolar

Segon curs.
• Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 1
• Ensenyament i Aprenentatge d'Educació Musical, Plàstica i Visual 1
• Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 1
• Llengua Anglesa 2
• Llengua per a l'Ensenyament: Expressió Oral
• Sociologia II: Sociologia de la Família
• Didàctica de les Llengües i Literatura 1
• Didàctica de les Llengües i Literatura 2
• Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 2
• Pràctiques Escolars 1
• Psicologia III: Anàlisi de Conducta i Actituds i Dificultats d'Aprenentatge
• Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 2

Tercer curs.
• Didàctica de les Llengües i Literatura 3
• Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 3
• Pràctiques Escolars 2
• Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 3
• Didàctica de la Llengua Estrangera: Anglès
• Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Socials 1
• Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Socials 2
• Ensenyament i Aprenentatge d'Educació Musical, Plàstica i Visual 2
• Ensenyament i Aprenentatge d'Educació Física

Quart curs.
• Optatives
• Pràctiques Escolars març
• Treball Fi de Grau

Competències per a les quals et prepara el curs

Competències transversals: Domini de les tecnologies de la informació i la comunicació, les llengües (català, castellà, anglès), desenvolupament d'un pensament crític i reflexiu, capacitat de ser creatiu. Competències específiques per als mestres: Coneixement expert de les matèries i els mètodes d'ensenyament, col·laboració amb els companys i l'entorn, desenvolupament professional. Competències específiques de cada matèria: Competències que treballaràs mitjançant diverses metodologies: lliçons magistrals, estudis de casos, resolució de problemes, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge orientat a projectes, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge autònom.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Realització d'una prova d'admissió.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès. El Catalán es necesario y obligatorio. El nivel de inglés mínimo de entrada es el B2 y se garantiza el nivel C1 al acabar el grado.

Durada

Durada: 8 semestres.

Objectius

Objectius:
El Grau et proporciona:
• Domini sobre els continguts curriculars que aplicaràs. Sempre des d'una perspectiva globalitzadora.
• Tècniques per a la bona convivència a l'aula a través de l'educació emocional i l'autonomia. Han de fomentar l'esforç, la constància i la disciplina.
• Coneixement de l'evolució del llenguatge en un context multicultural i plurilingüe.
• Habilitats externes a l'aula aplicables a l'organització de l'escola, les tutories amb els pares o la relació amb els agents educatius. Preparació per a les exigències de la societat actual.
• Sensibilitat davant la diversitat i davant la igualtat de gènere. Respecte pels drets humans i els valors cívics.
• Capacitat per apropar els alumnes al món digital i aplicar noves possibilitats pedagògiques que augmentin la riquesa cultural.
• Valorar el treball cooperatiu, l'esperit crític i la responsabilitat cap a un futur sostenible.

Titulació obtinguda

Grau Bilingüe en Educació Infantil o en Educació Primària.

Pràctiques

Realització de pràctiques durant el grau.

Perspectives laborals

El títol de Graduat en Educació habilita per exercir una professió regulada, la de mestre. La titulació permet desenvolupar activitats tant en els centres que depenen de l'Administració pública com en centres concertats o privats. Altres àmbits laborals poden ser: Editorials. Centres de recursos. Activitats de temps lliure. Departaments d'educació de museus i centres d'educació no formal.

Promocions

Beques, descomptes i finançament disponibles.

Avantatges del curs

L'alumne d'aquest grau pot cursar part dels estudis o realitzar les pràctiques a l'estranger, amb reconeixement acadèmic.

Professorat

Direcció i Coordinació: Degana de la Facultat d'Educació, Dra. Assumpció Verdera. Vicedegà d'Educació: Dr. Salvador Vidal.

Lloc on s'imparteix el curs

Campus Barcelona, Edifici Terré

Horari

De dilluns a dijous de 08.00 h a 13.30 h. Les pràctiques són en horari escolar complet.
Grau bilingüe en Educació Infantil o en Educació Primària
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
X