Grau en Comunicació Audiovisual

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
1693 €

Descripció

Jo, la Pompeu perquè...
Adquiriré capacitat i destresa per a la creativitat i la innovació.
Sabré crear estructures i continguts per al cinema, la televisió, la ràdio i els mitjans interactius.
Coneixeré les tècniques per construir guions audiovisuals.
Coneixeré els processos de creació i de difusió en el disseny gràfic, la infografia i els productes multimèdia.
Sabré com construir i analitzar relats audiovisuals.
Sabré gestionar els processos de direcció i realització dels diversos mitjans audiovisuals.
Coneixeré les tècniques i els procediments de composició fotogràfica, cinematogràfica, televisiva i hipermèdia.
Sabré produir, dissenyar i gestionar una obra audiovisual.
Coneixeré la gestió econòmica i pressupostària de l'activitat comunicativa (mitjans analògics i digitals, empreses, esdeveniments).
Podré idear, planificar i gestionar empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició.
Sabré quines eines tecnològiques s'han d'usar en les diferents fases del procés audiovisual.

Presentació
Aquests estudis volen formar titulats coneixedors de l'audiovisual en les seves branques teòrica i pràctica; fomentar la capacitat crítica, analítica i reflexiva en relació amb el fet audiovisual, amb un coneixement tècnic i estètic de les formes, els processos i les tendències de la comunicació audiovisual del nostre entorn, i proporcionar un coneixement exhaustiu de les tècniques i dels processos de creació i de difusió audiovisuals en les seves diverses fases, així com les interrelacions entre autors, institucions, empreses, suports i receptors del sector.
 
Els graduats han de conèixer les metodologies i els conceptes aplicables en les diferents branques de recerca, desenvolupament i innovació de la comunicació audiovisual i dels futurs entorns tecnològics.

Temari

Itineraris:
  • Ideació i Guió
  • Direcció i Realització
  • Comunicació Interactiva
  • Història, Teoria i Anàlisi de l'Obra Audiovisual
  • Teories de la Comunicació

Els estudiants han de seguir obligatòriament un itinerari. Cada itinerari està constituït per un mínim de 20 crèdits. La resta de crèdits optatius -fins a un total de 40- els poden fer escollint assignatures diverses de la resta d'itineraris, del mateix itinerari o de fora d'itinerari.

Estades a l'estranger
Es poden fer (tot i que no són obligatòries) durant un trimestre o més d'un de tercer o quart curs del grau.

 

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat analítico-crítica de naturalesa pluridisciplinària. Competències en el camp de la recerca tant acadèmica com aplicada. Capacitat creativa i domini del llenguatge audiovisual. Capacitat per adaptar-se a la comunicació multimèdia i als futurs entorns tecnològics. Capacitat per prendre decisions creatives i professionals en el camp de la comunicació audiovisual i de la gestió dels recursos tecnològics i humans en les empreses del sector. Capacitat comunicativa per desenvolupar l'exercici professional.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)

Durada

Quatre cursos acadèmics

Objectius

El grau en Comunicació Audiovisual ofereix uns ensenyaments de caràcter generalista, plural i interdisciplinari sobre les diferents realitats implicades en el domini de la creació cinematogràfica, televisiva, radiofònica i interactiva. Els estudis compaginen teoria i pràctica, i atenen un perfil d'estudiants que aspiren alhora a dominar el treball d'anàlisi i a desenvolupar la seva creativitat. Per aquest motiu, l'equip docent no es compon solament de professors teòrics dedicats a la docència permanent i a la recerca, sinó també de professionals i de creadors que transmeten, a través de tallers i de seminaris, els seus coneixements pràctics. D'aquesta manera, els alumnes aprofundeixen a la vegada en el coneixement global de l'audiovisual i en els reptes específics de l'activitat creativa.

Titulació obtinguda

Grau en Comunicació Audiovisual

Pràctiques

Les pràctiques són obligatòries i externes. Es fan a diverses empreses del sector de la comunicació audiovisual durant un trimestre, i s'escullen del quart curs acadèmic.

Perspectives laborals

Realitzadors de televisió i de ràdio Directors de cinema Productors i gestors de cinema, de televisió, de ràdio i de produccions multimèdia Guionistes en diversos mitjans Experts en disseny d'interactius Crítics i investigadors cinematogràfics i audiovisuals Professors d'audiovisual en l'ensenyament

Lloc on s'imparteix el curs

Campus de la Comunicació- Poblenou
Grau en Comunicació Audiovisual
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Cursos més populars
X