Grau de Criminologia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?


Capacitar a l'alumnat per a l'anàlisi sistemàtica i la descripció científica dels diversos fenòmens criminals en les societats actuals.

Capacitar per conèixer amb profunditat els objectius principals de l'anàlisi criminològica: delinqüència, víctimes i controls socials.

Formar en l'explicació científica del delicte a partir del coneixement i l'ús de les teories criminològiques que disposen d'aval empíric i de consens científic.

Entrenar a l'alumnat per a l'aplicació dels coneixements adquirits en l'anàlisi i la predicció dels riscos delictius en situacions socials i contextuals específiques.

Entrenar en l'ús d'informació científica que permeti efectuar propostes eficients de prevenció, control i reducció de fenòmens criminals.


¿De què podràs treballar?


Podràs treballar en els següents àmbits:

Àrea policial: victimología, criminalística, policia científica.
Centres penitenciaris: junta de tractament, equips tècnics, informes.
Vigilància penitenciària: seguiment de presos, tramitació i informes, assessors del jutge de vigilància, equip tècnic de la central d'observació.
Victimología: adreça d'oficines d'atenció a les víctimes (OAV), atenció primària a la víctima, realització d'informes i enquestes, treball de camp, estratègies de prevenció.
Seguretat privada: directius d'empreses de seguretat, formació de personal de seguretat, assessorament.
Àrea judicial: bases de dades delictives, redacció i control d'informes i estadístiques, criminologia forense.
Justícia de menors: control de llibertat vigilada i internaments, informes de mesures i evolució del menor, processos de conciliació o reparació, programes de tractament, avaluació i actuació en situacions de risc.
Marginalitat: estudis, treball de camp, estratègies de prevenció.
Política criminal: estratègies i tècniques diverses.

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Sensibilitat per a les qüestions socials, la democràcia, l'estat de dret, la convivència en la diversitat i el benestar col·lectiu.
Tolerància, innovació i esperit científic.
Motivació per aprendre, renovar idees i per tenir una actitud altruista.
Interès per professionalitzar-se en conceptes de seguretat, justícia i benestar, entenent que la seguretat, la modernització de les institucions i la convivència són fonamentals, per al desenvolupament del país.

Tenint en compte l'experiència de l'ensenyament, hi ha dos perfils clars:
els estudiants de batxillerat amb un bon bagatge en matèries socials, humanístiques i tècniques, i els professionals amb aspiració per aprendre i renovar-se, qüestionant la pròpia experiència, i amb ganes de millorar la seva carrera professional.
Grau de Criminologia
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Cursos més populars
X