Doble Grau en Psicologia + Criminologia i Seguretat

1188 Persones estan visitant aquest curs
Preu 12.471 €
Sol·licita informació
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Doble Grau en Psicologia + Criminologia i Seguretat
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
420 crèdits
Preu 12.471 €

Descripció

La Universitat Abat Oliba CEU és pionera en la metodologia que permet combinar dues titulacions i obtenir en cinc anys dos carreres universitàries. El grau en Criminologia i Seguretat s'imparteix en modalitat semipresencial, el que facilita la seva compatibilització amb els estudis de l'grau en Psicologia.
Aquest doble grau uneix la formació i la preparació completa d'un psicòleg més els coneixements teòrics sobre criminologia i seguretat i l'aplicació d'aquests coneixements en experiències pràctiques per esdevenir un especialista amb un coneixement global de les dues matèries. Això, sens dubte, amplia els horitzons professionals dels estudiants en l'àmbit de la prevenció i investigació dels delictes.
A la UAO CEU, els alumnes adquireixen les competències necessàries per iniciar-se en l'exercici de la professió amb soltesa i seguretat, ja que compten amb el suport d'experimentats professors que posseeixen amplis coneixements sobre la psique i el comportament humà, ia la prevenció i investigació de fets delictius. A més, tenen una llarga experiència en les diferents àrees de la pràctica i, sobretot, una ferma voluntat per transmetre, mitjançant la seva conducta, consell i exemple, els valors que caracteritzen tot bon professional.
El grau en Criminologia i Seguretat inclou les titulacions de curs superior en Direcció de Seguretat Privada i el títol propi en Investigació Privada, homologades pel Ministeri d'el Interior per a l'habilitació professional de l'exercici de les professions de Director de Seguretat Privada i de Detectiu Privat, respectivament.

Temari

Primer curs:
• Corrents de psicologia contemporània.
• Drets fonamentals.
• Economia i societat.
• Estadística.
• Filosofia.
• Fisiologia 1.
• Fisiologia 2.
• Fonaments de dret constitucional.
• Fonaments de dret penal.
• Fonaments de psicologia.
• Història i societat.
• Introducció a la criminologia.
• Introducció a el dret.
• Psicologia de el desenvolupament.
Segon curs:
• Antropologia.
• Criminologia I.
• Criminologia II.
• Dret penal avançat.
• Dret processal penal.
• Educació i família.
• Avaluació psicològica.
• Metodologia de la investigació psicològica.
• Percepció, atenció i memòria.
• Psicologia de la personalitat.
• Psicologia de les emocions.
• Psicologia dels grups i de les organitzacions.
• Psicologia de l'llenguatge.
• Teoria de la investigació criminal.
Tercer curs:
• Bases biològiques de la salut i els trastorns mentals.
• Comunitat política i doctrina social de l'església.
• Intervenció psicològica.
• Medicina legal.
• Psicofarmacologia.
• Psicologia clínica i de la salut infantojuvenil.
• Psicologia de l'activitat física i de l'esport.
• Psicologia de l'educació.
• Psicologia de l'empresa.
• Psicologia de l'excepcionalitat.
• Psicologia de la família.
• Psicologia de l'envelliment.
• Psicologia social.
• Psicologia i doctrina social.
• Psicopatologia 1.
• Psicopatologia 2.
• Sistemes penitenciaris.
• Tècniques de recerca 1.
• Tècniques de recerca 2.
Quart curs:
• Dificultats en l'aprenentatge.
• Ètica.
• Avaluació psicològica escolar.
• Avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns afectius.
• Gestió de seguretat.
• Anglès criminològic.
• Intervenció psicoeducativa.
• Investigacions especials.
• Mediació.
• Pràcticum (psicologia).
• Prevenció i tractament de la conducta addictiva.
• Prevenció i tractament dels problemes i trastorns alimentaris.
• Psicodiagnòstic.
• Psicologia jurídica.
• Psicologia i clínica de l'ansietat.
• Sistemes i plans de seguretat i emergència.
• Tècniques digitals aplicades a la criminologia.
• Treball de fi de grau (psicologia).
• Victimologia.
Cinquè curs:
• Dret administratiu.
• Dret civil I.
• Dret civil II.
• Dret penal de menors.
• Formes específiques de criminalitat.
• Fonaments de l'acompliment de les penes.
• Pràctiques externes (criminologia).
• Seguretat especial.
• Treball de fi de grau (criminologia).

Destinataris

Tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana, el tracte amb les persones; la criminalística i la seguretat.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada que permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional, mitjançant pràctiques reals en empreses, escoles, hospitals i centres de dia, així com tallers i seminaris pràctics. Promou una actitud activa i emprenedora per part dels alumnes, com amb la creació d'el Grup psykhe. Aquest grup organitza la Jornada Anual d'Estudiants de Psicologia, en la qual, per diferents àrees temàtiques, els alumnes exposen públicament un treball o estudi que hagin realitzat durant la carrera. Suposa un reforç a l'activitat investigadora primerenca i una valuosa experiència de cara a la realització de presentacions públiques.

Pràctiques

Durant l'últim curs de grau es realitzen les pràctiques obligatòries en empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant o estudianta.

Perspectives laborals

L'alumne o alumna que obté el títol oficial de graduat en Psicologia + Criminologia i Seguretat per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits: hospitals, clíniques i centres sanitaris públics i privats criminòleg en l'àmbit públic o privat cossos i forces de seguretat de l'Estat, comunitats autònomes o ens locals centres educatius centres assistencials (població marginal, integració, etc.) jutjats i institucions penitenciàries serveis de seguretat privada: investigador o detectiu privat, director de seguretat privada gabinets de psicologia i logopèdia docència i investigació

Promocions

Ajudes als estudis de grau.
Doble Grau en Psicologia + Criminologia i Seguretat
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Campus i seus: Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Sol·licita informació
X