Curs de Visual Basic 2017

1100 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
CEPI-BASE
Curs de Visual Basic 2017
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
70 hores
Consulteu el preu

Descripció

Curs de Visual Basic 2017.

Temari

1 - Introducció
• Llenguatges visuals
• Visual studio i .net framework
• Convencions usades en el curs
2 - Treballant amb l'entorn
• L'entorn de visual studio
• Creant aplicacions
• Windows forms
• Edició del codi
• Executar l'aplicació
• Utilitzar l'ajuda
3 - Introducció a la programació
• Tipus de dades
• Operadors
• Conversió de tipus
• Projectes a partir de plantilles
• Presa de decisions
• Windows forms bàsics
• Missatges especials
• Exercicis
• Exercici d'avaluació nº 1
4 - Altres elements de programació
• Procediments i funcions
• Abast de les variables
• Procediment. I funci. avançats
• Enfocaments
• Bucles
• Exercicis
5 - Control d'errors i depuració
• Tractament d'errors
• Errors en temps d'execució
• Excepcions
• Errors lògics, depuració
• Exercicis
6 - Arrays, col·leccions
• Arrays (matrius)
• Col·leccions
• Exercicis
7 - Programació orientada a objectes
• Classes
• Utilitzant l'encapsulament
• Utilitzant l'herència
• Utilitzant el polimorfisme
• Interfícies
• Espais de noms
• Tipus parcials
• Usar i alliberar objectes
• Tipus de dades genèrics
• Exercicis
• Exercici d'avaluació nº 2
8 - Funcions de Visual Basic 2017
• Funcions per gestionar cadenes
• Funcions per gestionar dates i hores
• Funcions per gestionar intervals de temps
• Funcions matemàtiques
• Altres funcions
• Formatar dades
• Exercicis
9 - Windows Forms
• Control linklabel
• Ampliació del control textbox
• Control maskedtextbox
• Control ListBox
• Control checkedlistbox
• Control ComboBox
• Control PictureBox
• Control timer
• Control tabcontrol
• Control trackbar
• Control ProgressBar
• Exercicis
10 - Introducció a ado.net
• Què és at .net?
• Característiques de at .net
• Els proveïdors de dades
• Creació de connexions
• Connexions odbc .net
• Consultes a l'origen de dades
• Exercicis
11 - Orígens de dades
• Establir una connexió
• Afegir noves consultes
• Exercicis
12 - Lectura de dades en ado.net
• Accés a dades amb DataReader
• Accés a dades amb dataset
• Control DataGridView
• Exercicis
13 - Disseny de formularis de dades
• Formularis de dades amb DataGridView
• Formularis de dades amb altres controls
• Creació de noves consultes
• Exercicis
• Exercici d'avaluació nº 3
14 - SQL Server com a origen de dades
• Crear un origen de dades sql server
• Treballar amb Transact-SQL
• Aplicació amb sql server
• Relacions
• Exercicis
15 - LINQ
• Linq a objectes
• Linq a sql
• Linq a sql com a origen de dades
• Exercicis
• Exercici d'avaluació nº 4

Requisits

No són necessaris coneixements previs de programació, sí que són necessaris coneixements de Windows i també són recomanables coneixements d'Access, SQL o de qualsevol altre programa en entorn Windows.
 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Tots els nostres cursos fan servir una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups.

Durada

Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cada un en assimilar el temari.

Objectius

Introduir a l'alumne a la programació entorn Windows, utilitzant una de les eines més versàtils del mercat. S'ensenyaran tant les instruccions del llenguatge de programació com el maneig de l'entorn de Visual Studio 2017 (el. NET Framework). El Visual Studio 2017 és l'entorn de programació que engloba Visual Basic, Visual C ++, Visual C #, Visual F # i ASP. NET

Horari

Totalment flexibles, modificant segons les seves necessitats.
Curs de Visual Basic 2017
CEPI-BASE
Campus i seus: CEPI-BASE
CEPI-BASE
C/ Balmes, 114 bajos 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X