Grau en Disseny

1108 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Eina, Escola de Disseny i Art (UAB)
Grau en Disseny
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

El grau de disseny de EINA està bàsicament orientat a l'exercici de la professió de dissenyador en els camps del disseny gràfic , d'interiors i de producte , ia aconseguir la qualificació de creador visual o d'especialista en els aspectes culturals i empresarials del disseny .

El disseny ocupa un lloc cada dia més important en la nostra societat . Avui, els dissenyadors participen activament en la concepció i el desenvolupament de tot tipus de serveis o productes . El treball del dissenyador és decisiu en els processos d'innovació , permet incorporar valors socials i ambientals , i aporta qualitat cultural i estètica al nostre entorn . Precisament pel paper que juga aquest professional en la definició d'imatges , productes i espais , ser dissenyador requereix una formació molt completa . A més de dominar la tècnica , cal que el dissenyador interpreti el context d'actuació i que assumeixi responsabilitats creatives i directives en l'exercici de l'activitat professional .

La formació del grau de disseny d'Eina garanteix l'aprenentatge d'habilitats per exercir la pràctica professional del disseny , però al mateix temps insisteix en el seu caràcter innovador , destaca la dimensió emprenedora de la professió i assegura l'adquisició de coneixements culturals rigorosos i sòlids .
objectius acadèmics

Al final del grau de disseny, l'estudiant haurà de ser capaç de :

    
Demostrar que posseeix i comprèn nocions que relacionin el disseny amb la cultura, les arts visuals , les tendències estètiques i els entorns tecnològics i empresarials , tant històrics com d'avantguarda .
    
Aplicar els coneixements adquirits per a proposar millores i innovacions en l'entorn, físic i comunicatiu , a partir de processos de conceptualització i formalització propis del disseny i exercir la seva activitat d'acord amb les convencions i pautes d'actuació que caracteritzen l'entorn professional d'aquesta disciplina .
    
Interpretar dades rellevants que permetin identificar aquells problemes d'ús i comunicació en l'entorn quotidià susceptibles de ser resolts amb el disseny i emetre judicis basant-se en criteris raonats sobre temes rellevants de caràcter social , científic o ètic que l'afectin .
    
Transmetre les seves propostes utilitzant un llenguatge verbal i visual especialitzat , propi del disseny , i dominar els recursos i codis necessaris per comunicar-les als diferents agents implicats (clients , fabricants , comercials i públic no especialitzat ) .
    
Desenvolupar un alt grau d'autonomia que el capaciti per continuar el seu aprenentatge per mitjà de cursos de formació avançada i màsters , ja siguin de professionalització o de recerca.

El grau de disseny de EINA permet obtenir una formació general com a dissenyador i orientar-se cap a l'adquisició d'habilitats i coneixements específics en cinc especialitats professionals :

    
Disseny d'interiors
    
disseny gràfic
    
Disseny de producte
    
creació visual
    
Cultura del disseny

Aquestes especialitats , que en el pla d'estudis es concreten en mencions , responen a l'estructuració professional del disseny ia les seves associacions de representació , així com a l'organització de la pròpia demanda per part d'empreses i institucions .

Temari

Els estudis del grau de disseny que s'imparteix a EINA tenen com a objectiu garantir i fer compatibles tant uns estudis generals universitaris en l'àmbit del disseny com una formació professional especialitzada de dissenyador en els camps del disseny gràfic , el disseny d'interiors , el disseny de producte , la creació visual i la cultura del disseny .

Això és possible gràcies a l'estructura i al funcionament del pla d'estudis . Aquest es divideix en quatre cursos de 60 crèdits cadascun ( un total de 240 crèdits ECTS ) d'acord amb la següent distribució :

1r curs : 60 ECTS
54 Formació bàsica , 6 Obligatoris

2n curs : 60 ECTS
6 Formació bàsica , 48 Obligatoris , 6 Obligatoris lliure elecció

3r curs : 60 ECTS
42 Obligatoris , 18 Obligatoris lliure elecció

4t curs : 60 ECTS
45 Optatius , 15 Treball Final de Grau
Organització per cursos

L'accés als diferents nivells de coneixement es distribueix de la següent manera : ? ?

Primer curs . Matèries obligatòries de caràcter bàsic que assenten coneixements sobre la branca d'arts i humanitats . ? ?

Segon i tercer curs . Assignatures obligatòries que constitueixen el nucli de la formació en disseny . ? ?

Quart curs . Assignatures optatives que garanteixen una formació complementària específica que pot estar organitzada en esment o no segons el criteri de l'estudiant . Durant el quart curs es desenvolupa el treball de final de grau . ?

Descarregar Horaris curs 2013-14 ( PDF )
Matèries i tipus de coneixements

La formació en disseny demanda la confluència d'habilitats i coneixements de caràcter molt divers , necessaris per a la capacitació en la resolució de projectes de disseny . El pla d'estudis contempla diverses àrees temàtiques en les que organitza el conjunt d'assignatures .

Mitjans d'expressió per dominar el llenguatge de la forma, la composició , el dibuix, el color , el volum , etc . , I disposar de recursos per a la creació en qualsevol dels camps del disseny propis d'aquests estudis .

Expressió gràfica per conèixer i aplicar les tècniques i convencions de representació pròpies dels projectes de disseny ( geometria descriptiva , dibuix tècnic , originals , maquetes i prototips , etc . ) .

Tecnologia per dominar el camp dels materials i els processos de producció , incorporar-los a les decisions del procés de disseny i saber fer el corresponent seguiment en la construcció , fabricació , impressió i altres fases dels projectes .

Informàtica per conèixer i fer un ús expert dels programes de representació gràfica necessaris en el procés projectual i en la presentació de projectes de disseny .

Projectes que capacitin l'estudiant en el mètode de projecte integrant coneixements i habilitats de totes les matèries . El projecte és una part fonamental de la pràctica concreta del disseny .

Processos de disseny per resoldre problemes de disseny en àrees d'activitat concretes a partir del coneixement dels requisits i les característiques particulars de cada sector d' activitat .

Cultura del disseny per proporcionar a l'estudiant coneixements històrics , teòrics i metòdics propis de les ciències socials i introduir en l'anàlisi i la crítica de les obres i dels seus contextos de producció i recepció .

Empresa per disposar de coneixements relacionats amb la cultura professional i empresarial , amb aspectes fonamentals d'economia aplicada i organització , amb el seu marc legislatiu , etc . , I facilitar el procés de professionalització de l'estudiant .

Destinataris

Perfil de l'estudiant de nou accés

En l'aprenentatge del disseny conflueixen matèries molt diverses, coneixements i habilitats que procedeixen tant de l'expressió i la representació visual com dels dominis tecnològics i científics o de la capacitat d'anàlisi i els coneixements humanístics. El disseny és una disciplina de síntesi i, per tant, qualsevol estudiant està capacitat per començar aquests estudis independentment del batxillerat del qual provingui o també si prové d'altres estudis que li permeten l'ingrés a la universitat. Amb tot, algunes habilitats i certs interessos poden facilitar el desenvolupament d'aquests estudis. Per exemple, cal destacar la capacitat d'observació, la predisposició a la innovació, la facilitat per a la representació visual, la creativitat i la imaginació, la sensibilitat artística, la motivació a l'hora utilitzar nous recursos tecnològics o la destresa tècnica.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Promocions

Les matrícules constitueixen els ingressos que permeten finançar la globalitat dels estudis i serveis que ofereix el centre. No obstant això, el cost de la matrícula dels estudis de grau de disseny pot estar subjecte a determinades ajudes tant pel que fa al preu públic com pel que fa al preu privat del crèdit.
Grau en Disseny
Eina, Escola de Disseny i Art (UAB)
Campus i seus: Eina, Escola de Disseny i Art (UAB)
Eina, Escola de Disseny i Art (UAB)
Passeig santa Eulàlia 25 08017 Barcelona
Sol·licita informació
X