Descripció del centre

EINA, Centre Universitari de Disseny i Art, acumula una àmplia experiència de dedicació a un ensenyament obert, innovador i relacionat amb els corrents internacionals de la creació contemporània en l'àmbit del disseny i l'art.

Des que es va fundar, l'any 1967, el seu esperit crític, una constant en la trajectòria del centre, l'ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d'EINA diferents generacions de creadors que han participat activament en la configuració i renovació del seu entorn cultural.

EINA depèn d'una fundació autònoma que vetlla perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que gaudeix dels avantatges de formar part d'una de les grans universitats públiques de Catalunya amb les garanties que atorga el seu campus d'excel·lència.

EINA planteja la seva activitat docent, de recerca i de transferència d'acord amb paràmetres de rigor acadèmic i voluntat d'incidència en la societat. Per tant, els estudis d'EINA, a més de promoure el desenvolupament creatiu, l'aprenentatge de procediments tècnics i la capacitat d'iniciativa professional, volen aportar sòlides bases de formació cultural i recursos de reflexió crítica.

Campus i seus

Eina, Escola de Disseny i Art (UAB)
Passeig santa Eulàlia 25 08017 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Eina, Escola de Disseny i Art (UAB)
X