Grau de Disseny i Creació digitals (UOC)

44 Persones han demanat informació
1503 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau de Disseny i Creació digitals (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El grau en línia de Disseny i Creació Digitals de la UOC us capacita per desenvolupar solucions creatives que responguin a les demandes socials, culturals i empresarials de manera compromesa, sostenible i amb visió de futur.

Temari

Formació bàsica (60 crèdits ECTS) - Crèdits
• Comunicació: teories i tècniques 6
• Disseny d'interacció 6
• Ètica i sostenibilitat en el disseny 6
• Fonaments del disseny gràfic 6
• Història, teoria i crítica del disseny 6
• Recursos i comunitats digitals 6
• Taller de forma i composició 6
• Tècniques de creativitat i innovació 6
• Anglès B2.1 6
• Disseny crític i social 6
Assignatures obligatòries (120 crèdits ECTS) - Crèdits
• Antropologia del disseny 6
• Creació de vídeo 6
• Creació fotogràfica 6
• Cultura visual i nous mitjans 6
• Disseny centrat en les persones 6
• Disseny d'interfícies 6
• Gestió del disseny 6
• Infografia i visualització 6
• Anglès B2.2 6
• Producció gràfica 6
• Producció i publicació digital6
• Programació per al disseny i les arts 6
• Projecte I: Identitat i marca 6
• Projecte II: Disseny editorial 6
• Projecte III: Espais inclusius i senyalètica 6
• Projecte IV: Portafoli 6
• Storytelling: recursos narratius 6
• Taller de color 6
• Taller de dibuix 6
• Tipografia 6
Assignatures optatives (48 crèdits ECTS) - Crèdits
• Animació 6
• Direcció d'art 6
• Disseny editorial digital 6
• Estètica i teoria de l'art 6
• Fabricació digital 6
• HTML i CSS 6
• Il·lustració 6
• Muntatge audiovisual 6
• Motion graphics 6
• Packaging 6
• Pràctiques 6
• Seminari d'història de l'art 6
• Tendències del disseny 6
• Tipografia avançada 6
Treball final de grau 12

Destinataris

La UOC concep el disseny no només com a cerca de solucions sinó també com una manera d'entendre i relacionar-se amb el món.
El grau de Disseny i Creació Digitals de la UOC s'adreça a estudiants interessats a treballar en aquest camp seguint una dinàmica col·laboradora, amb una sensibilitat especial cap a la sostenibilitat, la cultura lliure i el moviment maker.

Requisits

Opcions vàlides per accedir a estudis de grau oficial
Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau de Disseny i Creació Digital de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat segons les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Objectius:
Aquest grau forma professionals capaços de desenvolupar solucions creatives que responguin a les demandes socials, culturals i empresarials de manera compromesa, sostenible i amb visió de futur
A la UOC conceben el disseny no només com a recerca de solucions sinó també com una manera d'entendre i relacionar-se amb el món
L'adaptació i la intervenció en els canvis i les transformacions ocasionats per la implantació de les tecnologies digitals en el disseny és una de les característiques fonamentals del programa formatiu, que incorpora el treball en xarxa, les tècniques de visualització i les eines digitals com a complements a la resta de tècniques més tradicionals amb l'objectiu d'oferir les millors solucions a cada projecte
Competències:
Aplicarà les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional
Serà capaç d'integrar-se i participar a les comunitats de disseny, treballant en equip de forma col·laborativa i/o cooperativa en entorns digitals
Gestionarà projectes de disseny als diferents àmbits professionals
Actuarà de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional
Generarà solucions que tinguen en compte la diversitat cultural i funcional mitjançant el disseny universal i el disseny inclusiu en la creació de productes
Incorporarà criteris de desenvolupament sostenible i respecte a l'entorn a la pràctica professional del disseny

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Disseny gràfic. Disseny audiovisual. Disseny web. Creació d´aplicacions. Editorial. Animació. Il·lustració. Adreça d'art. Adreça creativa. Disseny dinterfícies. Infografia. Creació d´aplicacions. Visualització de dades. Gestió del disseny. Crítica del disseny. Comissariat d´exposicions gràfiques. Image maker.

Promocions

Fracciona fàcil!
Grau de Disseny i Creació digitals (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X