Grau de Disseny

1107 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.100 €
Sol·licita informació
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)
Grau de Disseny
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Preu 5.100 €

Descripció

Prepara't per impulsar la teva carrera professional en l'àmbit del disseny. Gràcies a aquest programa de grau, adquiriràs els coneixements i les tècniques indispensables per encarregar-te de la planificació, la ideació, el desenvolupament i la producció de la cultura material i visual de les persones, així com la creació d'imatges i espais.
Aquest pla d'estudis et proporcionarà tota la formació teòrica i pràctica que necessites per potenciar la teva creativitat i treballar com a dissenyador / a professional en sectors tan diversos com la fotografia, la indústria audiovisual, la decoració i l'interiorisme, la creació d'aplicacions gràfiques, el món editorial, el màrqueting, la publicitat o la docència.

Temari

TIPUS ECTS
Mòdul de formació bàsica 60
Mòdul de matèries obligatòries 132
Mòdul de matèries optatives (i pràctiques) 30
Treball de finalització de Grau 18
TOTAL ECTS 240

Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:
Assignatures 1er Curs Crèdits ECTS
 • Elements del disseny I (Morfologia i Tectònica) 6
 • Conceptes d'art modern 6
 • Representació gràfica 6
 • Iniciació als Processos i Projectes I 12
 • Elements del disseny II (Funcionalitat i Significació en el disseny) 6
 • Antropologia i Sociologia de l'Art 6
 • Iniciació als Processos i Projectes II 12
 • Laboratori de fotografia 6
 • Total crèdits de l'1er Curs 60
Assignatures 2 Curs Crèdits ECTS
 • Conceptes d'Art Contemporani 6
 • Laboratori d'Aplicacions Gràfiques 6
 • Història, Teoria i Crítica del Disseny I 6
 • Tipografia i Arquitectura Gràfica I 6
 • Laboratori Projectes de Disseny I 6
 • Teories de la Imatge i Significació 6
 • Laboratori Àudio-Visual 6
 • Història, Teoria i Crítica del Disseny II 6
 • Laboratori Àudio-Visual II 6
 • Història, Teoria i Crítica del Disseny III 6
 • Total crèdits del 2o Curs 60
Assignatures 3er Curs Crèdits ECTS
 • Laboratori de Disseny de Projectes Professionals I 12
 • Projecte de Dissenys Experimentals I 12
 • Optatives de Grau 6
 • Laboratori de Disseny de Projectes Professionals II 12
 • Projecte de Dissenys Experimentals II 12
 • Optatives de Grau 6
 • Total crèdits del 3er Curs 60
Assignatures 4 Curs Crèdits ECTS
 • Crítica del Disseny i Introducció a l'Anàlisi de Tendències 6
 • Fonaments Empresarials de la Gestió del Disseny 6
 • Introducció al Projecte de Final de Grau 12
 • Optatives de Grau 6
 • Optatives de Grau 6
 • Optatives de Grau 6
Treball Final de Grau 18
Total crèdits del 4o Curs 60
Total crèdits del Grau en disseny 240

Requisits

D'acord amb l'article 14 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, podran accedir a aquests ensenyaments oficials de grau les persones que reuneixin els requisits exigits per la legislació vigent per al accés a estudis universitaris, i compleixin la normativa vigent per la qual es regulen els procediments de selecció per a l'ingrés en els centres universitaris. Proves d'accés a la universitat o assimilats (PAU). Cicles Formatius de Grau Superior, FP2 o assimilats. COU. Titulats universitaris. Proves d'accés per a majors de 25 anys. Estudiants procedents de sistemes educatius als quals és aplicable l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Convalidació d'estudis universitaris estrangers (continuació dels mateixos estudis).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Inici curs: Abril 2018.

Objectius

Amb aquest programa d'estudis:
 • Obtindràs els coneixements i destreses indispensables per plantejar, portar a terme i gestionar qualsevol projecte de disseny.
 • Dominaràs els diferents llenguatges artístics, que podràs aplicar a aquells àmbits en els quals es requereixi la creació de nous productes.
 • Coneixeràs els processos tècnics i tecnològics propis del disseny, així com les eines més adequades per treballar amb ells.
 • Aprendràs quins són els procediments formals de la comunicació gràfica i com posar-los en pràctica de forma eficaç.
 • Adquiriràs coneixements sobre aquells aspectes que condicionen la gestió integral del disseny: economia, màrqueting i qüestions legals (patents, copyright, propietat intel · lectual, etc).
 • Sabràs quina ha estat l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics relacionats amb l'art.

Perspectives laborals

L'obtenció del títol de Grau en Disseny et faculta per treballar en els següents àmbits: Despatxos i agències de disseny. Indústria editorial. Departaments de producte. Empreses i departaments d'imatge, comunicació, màrqueting i publicitat. Museus i centres culturals. Exposicions i fires. Empreses especialitzades en senyalització. Indústria audiovisual. Estudis de fotografia. Construcció. Centres educatius i escoles de belles arts. Mitjans de comunicació especialitzats en art o disseny.

Preu

Preu 5.100 €
4.800 euros/curs
Grau de Disseny
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)
Campus i seus: Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)
Av. Gran Vía 16-20, 6ª planta (Edificio Nova Gran Via) 08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X