Grau en Dret

1102 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Facultad de Derecho (UAB)
Grau en Dret
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

La finalitat del grau de Dret és formar juristes compromesos amb la societat que es converteixin en magnífics professionals. Per a això, el grau proporciona una formació jurídica general i completa de l'alumnat.

El futur jurista ha d'obtenir una formació de dret bàsica que li permeti aprofundir en àmbits més específics cap als quals pugui orientar la seva formació. Així, la primera aproximació genèrica i formativa cap a les diferents branques jurídiques, dotarà l'alumnat d'una visió global del sistema jurídic i institucional espanyol i de les relacions i institucions jurídiques més importants que regula.

La Facultat de Dret de la UAB presenta unes característiques docents i d'investigació molt consolidades, avalades per relacions institucionals importants tant a nivell nacional com internacional. En aquest sentit, el seu professorat participa en diverses línies de recerca altament reconegudes a nivell internacional.
En aquesta trajectòria destaca la sensibilitat docent i investigadora de tot el professorat, en les diferents branques del dret, en l'àmbit del dret de la Unió Europea, i que es treballa de manera molt estreta amb l'Institut d'Estudis Europeus de la UAB, i amb les 3 càtedres Jean Monnet que han estat concedides a professorat de la Facultat.
Així mateix, i com una altra característica pròpia dels estudis, la Facultat va mostrant un especial interès en la investigació i la incorporació a la docència de temes d'igualtat i de no discriminació entre les persones, especialment amb els aspectes relacionats amb les qüestions de gènere.
Finalment, l'interès del professorat del centre ha portat, des de fa ja algun temps, a una línia de docència i recerca molt potent en temes de noves tecnologies, que ens han fet punters i referents mundials en la matèria, treballant juntament amb l'Institut de Dret i Tecnologia ubicat dins de la pròpia Facultat.

Sortides professionals:

En un primer àmbit, els titulats en Dret estan capacitats per a l'exercici de l'advocacia o de la procuradoria dels tribunals. Dins de l'advocacia es donen múltiples maneres d'exercir: per compte propi o per compte d'altri, en assessories, gestories, empreses, entitats de crèdit, companyies d'assegurances?
En l'àmbit de l'exercici de la funció pública els estudis de Dret donen accés a oposicions en diversos camps:

? Accés al cos de funcionaris d'organitzacions internacionals com les Nacions Unides, el Consell d'Europa o entitats supranacionals com la Unió Europea.
? A escala nacional, l'administració de Justícia (judicatura, fiscalia, secretaries judicials?), Administració exterior de l'Estat (cos diplomàtic) o altres àmbits com les notaries, registres de la propietat, mercantils; lletrats de les Corts, advocacia de l'Estat o els cossos relacionats amb les funcions inspectores (Hisenda, Treball?).
? Accés al cos de funcionaris dels departaments de les comunitats autònomes, els seus serveis jurídics o el cos de lletrats de parlaments autonòmics.
? Accés a l'administració pública, tant local com autonòmica, estatal i organitzacions internacionals

Competències transversals


? Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
? Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
? Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.
? Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.


Competències específiques


? Gestionar informació de manera eficient, podent assimilar un volum de dades considerable en un temps limitat.
? Presentar informació de manera apropiada en funció del tipus d'audiència.
? Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
? Utilitzar diferents tecnologies de la informació i la comunicació.
? Tenir habilitat per prendre decisions.
? Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
? Comunicar de manera persuasiva els punts de vista propis.
? Demostrar eficàcia en un entorn canviant a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
? Respectar el secret professional.
Competències generals


? Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
? Defensar i promoure els valors essencials de l'Estat social i democràtic de dret.
? Redactar textos jurídics (contractes, dictàmens, sentències, actuacions, provisions, testaments, legislació?).
Cercar, interpretar i aplicar normes jurídiques.
? Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
? Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
? Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
? Presentar en públic la problemàtica que comporta un determinat litigi, les normes jurídiques aplicables i les solucions més coherents.
? Negociar i intervenir entre persones o institucions diferents en el marc d'un conflicte (entre administracions públiques-administrat, conflictes en el marc familiar i protecció de menors, entre empreses-treballadors i els seus representants, parts processals?).
? Integrar la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.
? Demostrar que posseeix una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Tipus d'avaluació Es combinen exàmens i treballs pràctics. Règim d'estudi Temps complet. Hi ha una via lenta
Grau en Dret
Facultad de Derecho (UAB)
Campus i seus: Facultad de Derecho (UAB)
Facultad de Derecho (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X