Grau en Enginyeria en Disseny Industrial - ELISAVA (centre universitari docent adscrit a la UPF)

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
8500 €

Descripció

VINE A CONEIXE'NS
ELISAVA obre les seves portes a totes les persones interessades en els estudis que s'imparteixen a l'Escola.

Si vols venir a coneixe'ns, et concertem una reunió individual amb Direcció Acadèmica o amb els Caps d'Estudi dels Graus.

ELISAVA et convida a les Jornades de Portes Obertes que realitzarà a la seva seu de La Rambla 30-32 els dies: Abril 2014 (Dissabte 15 i 26 a les 11h), Maig 2014 (Dissabte 10 i 24 a les 11h) i Juny (Dissabte 7 i 14 a les 11h). Confirmar assistència a través del web de l'Escola. 

 

INTRODUCCIÓ
El Grau en Enginyeria en Disseny Industrial forma futurs professionals capacitats per dissenyar, redissenyar, gestionar i desenvolupar productes. L'alumne aprèn a analitzar i identificar les necessitats de l'usuari i del producte tot identificant oportunitats d'innovació i de mercat en un marc únic de sinèrgies entre l'enginyeria, el disseny i l'arquitectura que singularitza l'oferta formativa d'ELISAVA. L'estudiant adquireix les competències necessàries per gestionar recursos i coneixements socials, científics i tecnològics.
 
D'aquesta manera, el Grau en Enginyeria en Disseny Industrial forma professionals competents en els àmbits del coneixement, el treball multidisciplinari i l'experiència projectual necessària per al desenvolupament i gestió de tot el cicle de vida d'un producte: projectar per a l'eficàcia, reduint l'impacte ambiental del producte en totes les etapes del seu cicle de vida. Tancar el cercle.
 
És per això que es formaran enginyers, l'especialitat dels quals vindrà marcada pel perfil professional assolit: Dissenyador de Producte, Enginyer de Producte, Gestor de Producte.  

Temari

Els estudis de Grau en Enginyeria en Disseny Industrial tenen una durada de quatre cursos acadèmics.
 
Els dos primers cursos estan formats per assignatures bàsiques i obligatòries amb una doble vessant. D'una banda, s'estudien les eines científiques, d'expressió i de representació fonamentals i necessàries per al desenvolupament de la professió. De la mateixa manera, s'ofereix una introducció al món del disseny i a la cultura artística. D'altra banda, s'estudien els conceptes tecnològics i industrials que són necessaris per a la resolució tècnica del producte.
 
Els darrers cursos, els itineraris formats per assignatures optatives doten els alumnes d'un perfil professional determinat. Així, els estudiants poden optar per tres tipus diferents de perfil segons l'itinerari d'assignatures que triïn.
 
- Dissenyador de Producte. Aquest itinerari està format per assignatures de tipus teòric. Permet l'estudiant endinsar-se en el món del disseny de producte, capacitant-lo per fer front a problemes de l'àmbit del disseny i de l?enginyeria.
- Enginyer de Producte. Aquest itinerari està format per assignatures tecnològiques i industrials. Augmenta la competència en el desenvolupament de l'objecte industrial.
- Gestor de Producte. Aquest itinerari està format per assignatures de gestió. Aporta una competència més gran en el control i la gestió de tot el procés de desenvolupament de producte, i capacita l'alumne per fer-se càrrec de la direcció de projectes complexos o d'una oficina tècnica.

En el darrer trimestre de quart curs l'alumne realitzarà el Treball de Fi de Grau (TFG) on demostrarà la seva competència en el disseny, el desenvolupament, la industrialització i la gestió d'un producte.
Per a més informació, consulta el web d'ELISAVA

Destinataris

Realitzar la preinscripció universitària.

Requisits

Realitzar la preinscripció universitària.

Prova d'accés

Als estudis de Grau d'ELISAVA s'hi accedeix principalment mitjançant la preinscripció universitària en qualsevol de les vies d'accés previstes. En conseqüència, cal fer la preinscrió universitària

Durada

4 cursos acadèmics

Objectius

El Grau en Enginyeria en Disseny Industrial d'ELISAVA té per finalitat oferir els coneixements i les competències necessaris per a la gestió integral d'un producte

Titulació obtinguda

Graduat/da en Enginyeria en Disseny Industrial Grau en Enginyeria en Disseny Industrial, títol homologat expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Pràctiques

Sí. Les pràctiques es desenvolupen sota la direcció de tutors que vetllen per garantir-ne la qualitat: en fan un seguiment constant, assistits per la unitat de pràctiques.

Perspectives laborals

Els Enginyers en Disseny Industrial estan capacitats per treballar en un gran ventall de sectors industrials entre els que destaquen les empreses productores i les enginyeries de producte. En ambdós casos en poden formar part en qualitat d'enginyer de producte i/o enginyer projectista a les seves oficines tècniques. Els estudis de disseny (en qualitat d'enginyer associat i/o col·laborador tècnic) i la docència (en les matèries de tecnologia o disseny) són altres àmbits laborals als quals poden optar. Igualment poden establir-se com a dissenyadors o enginyers autònoms.

Preu

8500 €
8500

Borsa de treball

Sí. Es tracta d'un servei complet i àgil obert a tots els graduats de l'Escola. La borsa de treball estudia, classifica i dóna resposta a les demandes de les empreses

Professorat

Més de 700 professionals
Campus i seus: ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona
ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona
La Rambla 30-32 08002 Barcelona
Cursos més populars
X