Grau en Fisioteràpia

1124 Persones estan visitant aquest curs
Preu 8.460 €
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Grau en Fisioteràpia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Preu 8.460 €

Descripció

El Grau en Fisioteràpia a UIC Barcelona dóna la preparació necessària a l'alumnat per incorporar-se amb èxit al món laboral dotant-lo de les capacitats de reflexió i anàlisi necessàries per trobar les millors solucions per als pacients.
El fisioterapeuta té l'oportunitat d'augmentar la qualitat de vida de les persones, treball que implica un contacte permanent amb pacients i amb altres professionals sanitaris.
Per aquest motiu es busca que l'estudiant creixi en responsabilitat i compromís davant els canvis de la societat i, al mateix temps, fomenti el sentit crític de les seves accions, de manera que arribi a ser responsable del seu aprenentatge. A més, en UIC Barcelona es promou el treball en equip per garantir la participació en grups multidisciplinaris i interdisciplinaris durant el desenvolupament professional.
Per aconseguir aquests ambiciosos objectius, la titulació ofereix un pla d'estudis àgil i actualitzat amb una estricta correlació entre els continguts de les diferents àrees de coneixement i la presència destacada de classes pràctiques en totes les assignatures dels estudis, així com la realització d'estades clíniques en centres de fisioteràpia i unitats de rehabilitació.

Temari

Distribució del pla d'estudis en crèdits ECTS per tipus de matèria
Formació Bàsica: 62
Obligatòries: 110
Optatives: 18
Pràctiques Externes: 40
Treball de fi de Grau: 10
Total: 240

Pla d'estudis i assignatures 2018-2019

Primer curs.
• Antropologia General
• Cinesiteràpia 1
• Estructura i Funció de l'Aparell Locomotor I
• Fonaments de Fisioteràpia
• Principi de Biofísica i Biomecànica Aplicats a la Fisioteràpia
• Valoració en Fisioteràpia 1
• Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
• Cinesiteràpia 2
• Estructura i Funció de l'Aparell Locomotor II
• Fisiologia Molecular i Cel·lular Aplicada a la Fisioteràpia
• Procediments Generals d'Intervenció en Fisioteràpia 1
• Valoració en Fisioteràpia 2

Segon curs.
• Estructura i Funció del Sistema Nerviós, Endocrí i Òrgans dels Sentits
• Fisiopatologia en les afeccions de l'aparell locomotor
• Fisioteràpia comunitària i salut pública
• Anglès per Fisioteràpia 1
• Procediments Generals d'Intervenció en Fisioteràpia 2
• Estructura i Funció Esplacnológica
• Fisiopatologia en les Afeccions Neurològiques
• Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions de l'Aparell Locomotor 1
• Metodologia de la Recerca
• Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia Ortopèdica. EESS i EEII
• Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia Ortopèdica. raquis
• Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia Reumatològica
• Teràpia Manual 1

Tercer curs.
• Estades Clíniques Tutelades 1
• Estades Clíniques Tutelades 2
• Fisiopatologia en les afeccions cardiorespiratòries
• Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions del Sistema Nerviós
• Anglès per Fisioteràpia I
• Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia Neurològica
• Ètica i Legislació en Fisioteràpia
• Bioestadística 1
• Bioètica
• Estades Clíniques Tutelades 3
• Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions Circulatòries, Cardíaques i Respiratòries
• Anglès per Fisioteràpia 2
• Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia Cardiorespiratòria
• Teràpia Manual 2
• Teràpies Complementàries

Quart curs.
• Treball de Fi de Grau
• Bioestadística 2
• Disseny Metodològic de Recerca
• Estades Clíniques Tutelades 4
• Estades Clíniques Tutelades 5
• Optatives d'Especialització
• Estades Clíniques Tutelades 6
• Estades Clíniques Tutelades 7
• Estades Clíniques Tutelades 8
• Fisioteràpia Aplicada als Processos de Creixement i Envelliment

Requisits

Podran sol·licitar l'ingrés tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d'accés al títol. No obstant això, el perfil d'ingrés recomanat és el d'una persona amb formació prèvia en l'àrea de ciències de la salut, amb una actitud vocacional per la ciència i la salut i en la qual destaquen les habilitats següents:
• Disciplina, memòria i dedicació
• Agilitat en la presa de decisions
• Qualitats psicològiques i empatia
• Equilibri emocional
• Interès per la investigació
• Responsabilitat i observació
• Treball en equip
• Sensibilitat pel dolor aliè
• Resiliència
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Realització de proves d'admissió.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i algunes assignatures en anglès.

Durada

Duración: 8 semestres (4 años).

Objectius

Alguns dels objectius són:
• Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
• Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
• Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.
• Adquirir l'experiència clínica suficient: que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits; de manera que, al final dels estudis, els alumnes sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.
• Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
• Valoració diagnòstica de cures de Fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

Titulació obtinguda

Graduat o graduada en Fisioteràpia per UIC Barcelona.

Pràctiques

Realització de pràctiques durant els estudis.

Promocions

Beques, descomptes i finançament disponibles. 

Professorat

Direcció i coordinació: Sr. Xavier Oliver. Director del Departament de Fisioteràpia i Vicedegà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Grau en Fisioteràpia
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X