Descripció

La funció del fisioterapeuta és prevenir, promoure, mantenir i recuperar la funcionalitat i la mobilitat del cos humà, al llarg de tota la vida. Així doncs, pot treballar tant amb infants i joves com amb adults o gent gran. La professió permet especialitzacions posteriors en camps tan diversos com l'esport, la geriatria, la neurologia, la cardiologia, la pneumologia, la pediatria, la ginecologia, la urologia, entre altres.

 

La fisioteràpia és una professió amb una gran projecció de futur i una gran demanda en el mercat laboral internacional. És una opció molt gratificant per a aquells que els agrada ajudar i relacionar-se amb els altres.

 

A UManresa, trobaràs un professorat molt qualificat i proper a la pràctica professional i un entorn de formació altament personalitzat i proper i una formació basada en un enfocament biopsicosocial de la fisioteràpia amb criteris de validesa científica i reconeixement internacional.
Veure més

Temari del curs

fisioteràpia - 1r curs
Anatomia I. 6 ECTS
Fisiologia I. 6 ECTS
Psicologia. 6 ECTS
Fonaments de la fisioteràpia. 6 ECTS
Anatomia II. 9 ECTS
Fisiologia II. 6 ECTS
Biofísica i biomecànica. 6 ECTS
Valoració i diagnòstic I. 3 ECTS
Cultura, societat i salut. 6 ECTS
English for Health Sciences. 6 ECTS

fisioteràpia - 2n curs
Bioestadística i sistemes de la informació. 6 ECTS
Fisiopatologia. 6 ECTS
Fisioteràpia del sistema musculosquelètic I. 6 ECTS
Valoració i diagnòstic II. 6 ECTS
Fisioteràpia en neurologia I. 6 ECTS
Pràcticum I. 6 ECTS.
Fisioteràpia del sistema musculosquelètic II. 6 ECTS
Farmacologia. 3 ECTS
Bioètica. 6 ECTS
Salut pública. 6 ECTS

fisioteràpia - 3r curs
Fisioteràpia del sistema musculosquelètic III. 6 ECTS
Pràcticum II. 6 ECTS
Fisioteràpia del sistema musculosquelètic IV. 6 ECTS
Fisioteràpia cardiorespiratòria. 6 ECTS
Fisioteràpia en geriatria. 6 ECTS
Fisioteràpia en pediatria. 6 ECTS
Fisioteràpia en neurologia II. 6 ECTS
Fisioteràpia comunitària. 6 ECTS
Elaboració de projectes. 6 ECTS
Pràcticum III. 6 ECTS

fisioteràpia - 4t curs
Pràcticum IV. 12 ECTS
Pràcticum V. 12 ECTS
Gestió i qualitat. 6 ECTS
Atenció clínica integral. 6 ECTS
Activitat física i salut. 3 ECTS
Treball de final de grau. 6 ECTS
Optatives. 15 ECTS
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Dissenyar, implementar i avaluar accions i intervencions de prevenció de riscos i de promoció de la salut que incideixin en diferents factors determinants de la salut (estils de vida, xarxes socials i comunitàries i entorn laboral, entre altres coses), a partir del desenvolupament, manteniment i millora de l'activitat i del moviment en un entorn biopsicosocial.
Incorporar la investigació i l'aprenentatge permanent en la pràctica professional a través de la utilització de la millor evidència disponible i de la formulació de qüestions a partir de la pròpia i informar i dissenyar projectes d'investigació.
Actuar professionalment d'acord amb els valors inherents a la pròpia professió explicitats al codi d'ètica de la fisioteràpia i respectar el marc legal amb sentit crític.
Recollir, analitzar i interpretar críticament informació rellevant sobre
l'usuari/pacient i el seu entorn des d'un enfocament biopsicosocial, amb la finalitat d'avaluar i fer una valoració clínica.

Durada

4 anys.

Objectius


  • Introduir a l'estudiant en el coneixement teòric de la professió amb una base sòlida i d'avantguarda. Posteriorment traslladar-lo al camp pràctic, on pugui créixer i desenvolupar-se en els marcs assistencial i preventiu.

  • Proporcionar els coneixements necessaris respecte a la prevenció, promoció, manteniment i recuperació de la funcionalitat del cos humà, mitjançant qualsevol dels procediments a l'abast del fisioterapeuta.

  • Proporcionar els coneixements necessaris per poder afrontar el lliure exercici de la professió i/o organitzar i gestionar un servei de fisioteràpia.

  • Formar professionals capaços de valorar el grau de satisfacció de les persones, l'optimització dels recursos, l'eficàcia de les tècniques utilitzades i l'eficiència dels fisioterapeutes.

  • Facilitar eines perquè els/les alumnes puguin cercar informació que els permeti mantenir-se en un òptim nivell professional.

  • Introduir als alumnes a la metodologia científica per disposar de l'opció a la recerca.Perspectives laborals

El 70% dels graduats en Fisioteràpia a UManresa treballen en una feina relacionada amb els seus estudis al cap de dos anys d?acabar-los, en àmbits tan diferents com hospitals, centres sociosanitaris, mútues patronals, assistència primària, escoles d'educació especial, clubs i centres esportius, balnearis, etc.
Els nostres graduats tenen un alt nivell d'inserció laboral en àmbits molt variats:
Hospitals
Centres privats
Centres sociosanitaris
Mútues patronals
Assistència primària
Escoles d'Educació especial
Clubs i centres esportius
Balnearis

Promocions

Consultar beques.

Avantatges del curs

UManresa vetlla de manera especial la formació pràctica dels futurs fisioterapeutes. Les seves instal·lacions estan equipades amb la tecnologia més moderna per a l?ensenyament de la fisioteràpia. Disposa d?una Clínica Universitària pròpia la qual cosa permet als alumnes incorporar els coneixements i les habilitats professionals, en un entorn segur però alhora estimulant.
Gairebé un de cada deu graduats en Fisioteràpia d?UManresa decideix crear la seva pròpia consulta. És per això que compten amb el Servei d?Atenció a l?Emprenedor, que els acompanya en el procés d?anàlisi de la viabilitat de l?empresa i en la recerca de finançament.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Fisioteràpia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos