Grau de Llengua i Literatures Catalanes (UOC)

1082 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau de Llengua i Literatures Catalanes (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC forma els professionals de la llengua i la literatura per treballar en diferents àmbits de la societat actual.
El títol de graduat en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat Oberta de Catalunya s´inscriu dins de la branca d´arts i humanitats i és l´únic totalment virtual de tot l´Estat

Temari

Formació bàsica - Crèdits
• Llengua, cultura i societat 6
• Introducció a l'estudi de la literatura 6
• Introducció a les ciències del llenguatge 6
• Llengua llatina: llengua, literatura i cultura 6
• Introducció a la literatura europea 6
• Sociologia 6
• Competències TIC en llengua i literatura catalanes 6
• Idioma modern I: anglès/francès 6
• Idioma modern II: anglès/francès 6
• Iniciativa emprenedora 6
Assignatures obligatòries - Crèdits
• Literatura catalana del segle XIX 6
• Literatura catalana del segle XX 6
• Llengua catalana: estructura i ús 6
• Estructura de les llengües 6
• Normativa de la llengua catalana 6
• Teoria de la literatura 6
• Literatura catalana moderna 6
• Història de la llengua catalana 6
• Literatura catalana medieval 6
• Llengua catalana i tecnologies digitals 6
• Literatura catalana: teoria i crítica 6
• Literatura catalana: societat i cultura 6
• Llengua catalana: semàntica i lexicologia 6
• Seminari d´estudis catalans 6
• Treball de fi de grau I 6
• Treball de fi de grau II 6
• Ensenyament de la llengua catalana 6
Assignatures optatives - Crèdits
• Assessorament i serveis lingüístics* 6
• Avantguardes i literatura a Europa ia Catalunya* 6
• Dialectologia catalana* 6
• Edició de textos catalans* 6
• Estudis culturals catalans* 6
• Gènere i sexualitat a la cultura catalana* 6
• La identitat catalana als seus textos* 6
• La Renaixença* 6
• Lexicografia 6
• Literatura comparada 6
• Literatura i cultura catalana del Barroc i la Il·lustració* 6
• Lingüística cognitiva 6
• Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia* 6
• Llenguatge, ment i cervell 6
• Terminologia 6
• Multilingüisme i educació 6
• Narrativa catalana contemporània* 6
• Narrativa medieval catalana* 6
• Narratologia 6
• Orígens i evolució de la llengua catalana* 6
• Poesia catalana contemporània* 6
• Política i planificació lingüístiques 6
• Pragmàtica i discurs 6
• Sintaxi catalana* 6
• Sociolingüística 6
• Teatre català* 6
• Tecnologies del llenguatge 6
• Teoria i pràctica de la traducció 6
(Entre totes les optatives, com a mínim 18 crèdits han de ser de matèries orientades a aspectes de la llengua, la literatura o la cultura catalanes, identificades aquí amb un *.)

Destinataris

El grau de Llengua i literatura catalanes UOC està dirigit a qualsevol estudiant que es vulgui professionalitzar en l'elaboració o l'anàlisi de continguts lingüístics en llengua catalana dins de la societat de la informació i la comunicació. El pla d"estudis d"aquest grau de Llengua i literatura catalanes ofereix la possibilitat d"escollir entre tres itineraris diferents:
• Perfil literari.
• Perfil lingüístic.
• Perfil cultural i social.
Aquests perfils optatius expressen l'especialització concreta a què es pot optar amb relació al desenvolupament de les competències avançades.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català.

Durada

Inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

Objectius
• Expressar-se amb excel·lència en llengua catalana (i el domini d'altres llengües a especificar al grau).
• Conéixer, analitzar i interpretar críticament les produccions lingüístiques i culturals, tant les obres clàssiques del passat com les més contemporànies, de la llengua catalana.
• Aplicar aquestes capacitats a contextos diversos i canviants.
Algunes de les competències són
• Coneixement de la pròpia tradició cultural en tota la complexitat.
• Saber establir relacions entre coneixements i models teòrics dins i fora de la disciplina.
• Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina, i replantejament de les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.
• Identificar els antecedents teòrics i les aportacions originals en un estudi o un treball sobre un text.
• Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, alhora, caracterització del que la distingeix i singularitza com a ciència.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

El grau capacita per treballar a les professions següents: Formador en llengua, literatura i cultura catalanes. Professor de tècniques dexpressió oral i escrita. Assessor lingüístic. Corrector editorial. Editor. Escriptor. Crític literari. Desenvolupador d'aplicacions lingüístiques. Tècnic en lexicografia, terminologia i neologia. Assessor en tractaments de trastorns del llenguatge. Tècnic de planificació lingüística. Redactor de continguts. Mediador cultural. Assessor cultural. L'alumnat elabora al llarg dels estudis el Portafoli del grau LyLC, una recopilació de reflexions i evidències d'aprenentatge que ajuda l'estudiant a orientar-se ia preparar-se per accedir al món professional.
Grau de Llengua i Literatures Catalanes (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X