Grau en Mestre d'Educació infantil

Facultat d'Educació i Psicologia (UdG)

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
4 Anys
  • Girona
consultar preu

Descripció

Una bona integració dels coneixements del batxillerat que faciliti una anàlisi didàctica de les matèries que s'han d'ensenyar a l'escola. Èmfasi especial en un bon coneixement de la llengua catalana com a vehicle principal de comunicació educativa al'escola. Una base cultural que permeti a l'alumne conèixer la situació del context cultural i social en què haurà de treballar. Interès personal pel treball amb els nens i nenes o nois i noies, i il · lusió per millorar la societat des de l'ensenyament.objectius formatius

Formar professionals compromesos en l'educació i conscients de la importància de la tasca que desenvolupen en la societat.competències adquirides

Les competències que s'adquiriran són: educar els nens, treballar en equip amb els altres mestres del centre i amb altres professionals, col · laborar amb les famílies i la comunitat, organitzar i gestionar els ensenyaments i el centre, relacionar-se amb el administració educativa i amb altres institucions, etc.
Deshacer cambios  
Veure més

Temari del curs

primer curs
| Societat, família i escola (B): 15,00 crèdits
| Infància, salut i alimentació (B): 10,00 crèdits
| Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) (B): 10,00 crèdits
| Llengües i competències comunicatives (B): 15,00 crèdits
| Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (B): 10,00 crèdits
segon curs
| Música, expressió plàstica i corporal (OB): 15,00 crèdits
| Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents (OB): 10,00 crèdits
| Aprenentatge de les ciències naturals, socials i matemàtiques (OB): 15,00 crèdits
| Aprenentatge de les llengües i lectoescriptura (OB): 4,00 crèdits
| Diversitat i connexions entre àrees curriculars (OB): 10,00 crèdits
| Optatives 6,00 crèdits
tercer curs
| Aprenentatge de les llengües i lectoescriptura (OB): 11,00 crèdits
| Experimentació, manipulació i joc en l'educació infantil (OB): 10,00 crèdits
| L'escola d'educació infantil (OB): 4,00 crèdits
| Pràcticum 1 i TFG 1 (PE): 20,00 crèdits
| Optatives 15,00 crèdits
quart curs
| Experimentació, manipulació i joc en l'educació infantil (OB): 5,00 crèdits
| L'escola d'educació infantil (OB): 6,00 crèdits
| Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament (OB): 10,00 crèdits
| Pràcticum 2 i TFG 2 (PE): 30,00 crèdits
| Optatives 9,00 crèdits
Veure més

Durada

240 ECTS

Perspectives laborals

La mestra i el mestre d'educació infantil treballen en escoles bressol i parvularis públics, concertats i privats educant els infants de 0 a 6 anys. També poden assumir la direcció de guarderies i d'escoles d'infantil i primària, i treballar en ajuntaments i consells comarcals en programes i serveis d'atenció a la infància, entre d'altres.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Mestre d'Educació infantil

Grau en Mestre d'Educació infantil