Facultat d'Educació i Psicologia (UdG)

Grau en Mestre d'Educació primària

Facultat d'Educació i Psicologia (UdG)

Descripció

Una bona integració dels coneixements del batxillerat que faciliti una anàlisi didàctica de les matèries que s'han d'ensenyar a l'escola. Èmfasi especial en un bon coneixement de la llengua catalana com a vehicle principal de comunicació educativa al'escola. Una base cultural que permeti a l'alumne conèixer la situació del context cultural i social en què haurà de treballar.

Per a les especialitats, uns coneixements previs que li permetin adquirir els nivells necessaris per ser un bon mestre especialista. Interès personal pel treball amb els nens i nenes o nois i noies, i il · lusió per millorar la societat des de l'ensenyament.objectius formatius

Formar professionals compromesos en l'educació i conscients de la importància de la tasca que desenvolupen en la societat.competències adquirides

Les competències que s'adquiriran són: educar els nens, treballar en equip amb els altres mestres del centre i amb altres professionals, col · laborar amb les famílies i la comunitat, organitzar i gestionar els ensenyaments i el centre, relacionar-se amb el administració educativa i amb altres institucions, etc.Deshacer canvis

Veure més

Temari del curs

primer curs
| Societat, família i escola (B): 15,00 crèdits
| Ciència, salut i sostenibilitat (B): 10,00 crèdits
| Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (B): 10,00 crèdits
| Llengües i competències comunicatives (B): 15,00 crèdits
| Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (B): 10,00 crèdits
segon curs
| Processos i contextos educatius (OB): 10,00 crèdits
| Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents (OB): 10,00 crèdits
| Matemàtiques (OB): 5,00 crèdits
| Ciències experimentals (OB): 6,00 crèdits
| Llengües (OB): 7,00 crèdits
| Educació física (OB): 5,00 crèdits
| Educació musical, plàstica i visual (OB): 5,00 crèdits
| Ciències socials (OB): 6,00 crèdits
| Optatives 6,00 crèdits
tercer curs
| Matemàtiques (OB): 5,00 crèdits
| Educació física (OB): 5,00 crèdits
| Educació musical, plàstica i visual (OB): 5,00 crèdits
| Competències bàsiques i currículum (OB): 15,00 crèdits
| Pràcticum 1 i TFG 1 (PE): 21,00 crèdits
| Optatives 9,00 crèdits
quart curs
| Ciències experimentals (OB): 4,00 crèdits
| Llengües (OB): 3,00 crèdits
| Ciències socials (OB): 4,00 crèdits
| Instrumentals i aprenentatge interdisciplinari (llengua i matemàtiques) (OB): 10,00 crèdits
| Pràcticum 2 i TFG 2 (PE): 30,00 crèdits
| Optatives 9,00 crèdits
Veure més

Durada

240 ECTS

Perspectives laborals

La mestra i el mestre d'educació primària treballen en escoles-públiques, concertades i privades-, educant els nens de 6 a 12 anys. També poden treballar en escoles d'adults, escoles hospitalàries o escoles de les institucions penitenciàries, entre altres, així com assumir la direcció de centres educatius.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Mestre d'Educació primària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Mestre d'Educació primària