Grau de Relacions Laborals i Ocupació (UOC)

28 Persones han demanat informació
1132 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El grau de Relacions Laborals i Ocupació de la UOC prepara professionals polivalents competents per actuar en diferents facetes de les relacions laborals des d'una perspectiva pluridisciplinar i els capacita per adaptar-se als nous escenaris que es puguin generar al mercat de treball.

Temari

Formació bàsica (60 ECTS) - Crèdits
• Introducció a les competències TIC 6
• Iniciativa emprenedora 6
• Introducció al dret 6
• Introducció a l'economia 6
• Fonaments psicosocials del comportament humà 6
• Tècniques dexpressió, argumentació i negociació 6
• Introducció a l'empresa 6
• Mètodes de recerca qualitativa 6
• Persones i organitzacions 6
• Idioma modern I: anglès 6
Assignatures obligatòries (132 crèdits ECTS) - Crèdits
• Dret de l'empresa 6
• Dret de la Seguretat Social I 6
• Dret de la Seguretat Social II 6
• Dret del treball col·lectiu 6
• Dret del treball individual I 6
• Dret del treball individual II 6
• Dret fiscal 6
• Dret processal laboral 6
• Dret públic 6
• Economia del treball I 6
• Fonaments d'estadística 6
• Fonaments jurídics de la prevenció de riscos laborals 6
• Idioma modern II: anglès 6
• Introducció a la informació financera 6
• Introducció al dret processal 6
• Negociació i gestió del conflicte a les organitzacions 6
• Organització d'empreses 6
• Política i direcció de persones 6
• Polítiques sociolaborals 6
• Problemàtiques psicosocials del món contemporani 6
• Sociopsicologia del treball 6
• Teoria de les relacions laborals 6
Optatives (42 crèdits ECTS) - Crèdits
• Auditoria sociolaboral I 6
• Auditoria sociolaboral II 6
• Col·lectius socialment vulnerables i inserció laboral 6
• Comunicació i màrqueting intern 6
• Dret de la funció pública 6
• Dret sancionador en matèria social 6
• Direcció estratègica 6
• Economia del treball II 6
• El mercat de treball europeu 6
• Gènere i treball 6
• Gestió d'equips de treball 6
• Elements de gestió de la prevenció de riscos laborals 6
• Gestió del canvi 6
• Gestió i desenvolupament de recursos humans 6
• Habilitats directives 6
• Modalitats de contractació, nòmines i assegurances socials 6
• Nacionalitat i estrangeria 6
• Polítiques de treball 6
• Pràctiques I 6
• Pràctiques II 6
• Psicologia de les organitzacions 6
• Psicologia del lloc de treball i del desenvolupament professional 6
• Retencions fiscals i gestions tributàries 6
• Tècniques de la prevenció de riscos laborals
• Solució extrajudicial de conflictes laborals
• Treball i societat del coneixement

Destinataris

El grau de Relacions Laborals i Ocupació de la UOC ofereix una formació versàtil, que afavoreix la inserció i la mobilitat laboral, com també la millora professional, en diferents àmbits socials i empresarials.
El grau orienta cap a les sortides professionals següents:
• Graduat o Graduada social
• Direcció de persones
• Agent d'ocupació i desenvolupament local
• Auditoria sociolaboral i prevenció de riscos laborals

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau de Relacions Laborals i Ocupació de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Algunes de les competències són
Analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
Explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.
Analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins les organitzacions, amb la finalitat de determinar-ne l'adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció ia les exigències legals.
Identificar els principis jurídics i les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.
Analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics per aplicar-los a supòsits fàctics.
Elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, a tots els nivells organitzatius.
Dissenyar plans dactuació en làmbit laboral i organitzacional, a partir de lanàlisi i del diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social.
Elaborar, implementar i avaluar polítiques docupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Les sortides professionals principals estan orientades cap a: l'assessorament juridicolaboral; la direcció i/o gestió de recursos humans; la gestió, mediació i intervenció al mercat de treball; la gestió de la salut laboral i la prevenció de riscos laborals; i l'actuació al camp de les polítiques sociolaborals i la consultoria sociolaboral. La titulació capacita per a les professions següents: Directors o tècnics superiors de RRHH a l'staff directiu de les empreses. Graduats socials: professionals liberals experts en l'assessorament juridicolaboral, organització del treball i de la producció, representació d'interessos col·lectius i professionals tant a l'àmbit privat com a l'Administració pública. Gestors, mediadors i interventors al mercat de treball: agents d'ocupació i desenvolupament local. Experts en salut laboral i prevenció de riscs laborals. Experts en el camp de les polítiques sociolaborals Consultors

Promocions

Fracciona fàcil!

Preu

Consulteu el preu
Preu per crèdit: 20,42 euros/crèdit.
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X