Descripció

Centre docentEscola Univesitaria d'Infermeria Cruz Vermella

Presentació

La funció del terapeuta ocupacional és avaluar l'ocupació significativa i l'acompliment ocupacional, amb finalitats de prevenció i/o terapèutics, bé per a promoció de la salut, prevenció de lesions o discapacitats, o bé, per desenvolupar, millorar, mantenir o restaurar el nivell d'independència funcional i autonomia.Dins dels sistemes sanitari i social el terapeuta comparteix amb altres professionals les funcions de planificació, organització, adreça i avaluació per garantir una intervenció adequada per al desenvolupament de les potencialitats de les persones en les seves ocupacions de la vida quotidiana.L'objectiu general del Títol de Grau en Teràpia Ocupacional és formar professionals preparats per valorar, descriure, identificar, prevenir i tractar problemes en l'ocupació, que afecten a la salut i a l'autonomia de les persones, famílies o grups.Aquest grau ofereix dos itineraris com a formació avançada profesionalizadora en l'àmbit de l'autonomia personal i la dependència, i en l'àmbit de les situacions específiques i complexes.

ModalitatPresencial.

Període lectiuAnual.

IdiomaCatalà i castellà.

Tipus d'avaluacióLa metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Pràctiques professionalsPracticum: assignatura de pràctiques obligatòries en segon i tercer curs.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Portugal, Regne Unit, Alemanya i Suècia.Preu vigent per crèdit3.940 euros per curs aproximadamentCompetènciesCompetències generals

Demostrar que posseeix un ampli coneixement de les ciències de la salut, humanes, socials i tecnològiques que li permetin donar resposta a les necessitats i expectatives de les persones, famílies i grups.

Seleccionar, sintetitzar i aplicar els coneixements i habilitats adquirides en les matèries específiques de teràpia ocupacional per satisfer les necessitats ocupacionals i de salut / benestar dels individus o poblacions.

Reunir i interpretar dades significatives de l'ocupació de les persones o comunitats per emetre judicis que incloguin reflexions sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Transmetre informació, idees, problemes i solucions referents a l'ocupació, tant a un públic especialitzat com no especialitzat.

Adquirir habilitats d'aprenentatge i millora necessàries per emprendre estudis posteriors sobre la Ciència de l'Ocupació amb un alt grau d'autonomia.Competències transversals

Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.

Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.

Identificar, analitzar i escollir l'opció més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional de manera eficient i eficaç.

Expressar-se de manera fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.

Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.

Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.

Ser capaç de reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.

Respectar l'entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament sostenible.Competències específiques

Reconèixer els elements essencials de la professió de terapeuta ocupacional, incloent principis ètics, responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en individus o en persones, respectant la seva autonomia i el secret professional.

Demostrar que coneix les organitzacions nacionals i internacionals de salut, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.

Obtenir i utilitzar dades epidemiológicos i valorar tendències i riscos per fomentar la presa de decisions sobre salut.

Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica, sanitària, soci-sanitària i social, preservant la confidencialitat de les dades.

Demostrar que comprèn i coneix la interrelació entre els conceptes de benestar, salut, ocupació significativa, dignitat i participació, així com els factors determinants de la disfunció ocupacional.

Realitzar l'avaluació ocupacional, determinar la planificació i establir la intervenció de teràpia ocupacional, utilitzant el potencial terapèutic de l'ocupació significativa, a través de l'ús de l'activitat, amb el consentiment i la participació dels individus i poblacions.

Col·laborar amb grups i comunitats per promoure la salut i el benestar dels seus membres mitjançant la participació en l'ocupació significativa.

Establir una comunicació interpersonal assertiva amb tots els interlocutors que siguin rellevants durant el procés de Teràpia Ocupacional.Sortides professionals

El terapeuta ocupacional treballa en coordinació amb altres professionals (metges, psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials) principalment en el sector soci-sanitari, però també en el mitjà ocupacional i de reinserció laboral, així com a l'àrea de l'educació especial. Els principals sectors d'ocupació són:Hospitals

Centres de rehabilitació

Centres geriàtrics

Centres d'estimulació precoç

Centres de drogodependència

Centres d'educació especial

Centres ocupacionals

Centres especials de treball per afavorir la reinserció de persones amb discapacitats o minusvalideses

Mútues d'accidents laborals

Veure més

Destinataris

Perfil d'ingrés

Per cursar els estudis de Teràpia Ocupacional és important tenir capacitat per a les relacions interpersonals, capacitat d'interactuar i comunicar-se i interès per ajudar a les persones tenint en compte i respectant els valors i cultures diferents. El fet de treballar amb col·lectius vulnerables requereix estabilitat emocional i capacitat per resoldre problemes i prendre decisions. La facilitat per treballar en equip, la capacitat d'anàlisi, la responsabilitat, l'adaptació a l'entorn i la creativitat són qualitats importants per al futur desenvolupament professional.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Teràpia Ocupacional

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Teràpia Ocupacional