Curs Identity with Windows Server 2016

Preu 660 €
Sol·licita informació
PUE
Curs Identity with Windows Server 2016
Sol·licita informació
Curs
Oficial / homologat
Presencial | Semi-presencial
Barcelona
30 hores
Preu 660 €

Descripció

Aquest curs ensenya als professionals de TI com implementar i configurar els serveis de domini d'Active Directory (AD DS) en un entorn distribuït, com implementar la directiva de grup, com realitzar còpies de seguretat i restauració i com supervisar i solucionar problemes d'Active Directory més, aquest curs ensenya com implementar altres funcions de servidor d'Active Directory, com Serveis de federació d'Active Directory (AD FS) i Serveis de Certificate Server d'Active Directory (AD CS).
Aquest curs prepara per l'examen de certificació 70-742.
El nostre valor afegit: PUE és Training Partner oficial de Microsoft autoritzat per aquesta multinacional per impartir formació oficial en les seves tecnologies.

Temari

Module 1: Installing and Configuring domain controllers
Overview of AD DS
Overview of AD DS domain controllers
Deploying a domain controller
Module 2: Managing objects in AD DS
Managing user accounts
Managing groups in AD DS
Managing computer objects in AD DS
Using Windows PowerShell for AD DS administration
Implementing and managing ous
Module 3: Advanced AD DS infrastructure management
Overview of advanced AD DS deployments
Deploying a distributed AD DS environment
Configuring AD DS trusts
Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication
Overview of AD DS replication
Configuring AD DS sites
Configuring and monitoring AD DS replication
Module 5: Implementing Group Policy
Introducing Group Policy
Implementing and administering Gpos
Group Policy scope and Group Policy processing
Troubleshooting the application of Gpos
Module 6: Managing user settings with Group Policy
Implementing administrative templates
Configuring Folder Redirection, programari installation, and scripts
Configuring Group Policy preferences
Module 7: Securing Active Directory Domain Services
Securing domain controllers
Implementing account security
Implementing audit authentication
Configuring managed service accounts
Module 8: Deploying and managing AD CS
Deploying CA
Administering CA
Troubleshooting and maintaining CA
Module 9: Deploying and managing certificates
Deploying and managing certificate templates
Managing certificate deployment, revocation, and recovery
Using certificates in a business environment
Implementing and managing smart cards
Module 10: Implementing and administering AD FS
Overview of AD FS
AD FS requirements and planning
Deploying and Configuring AD FS
Overview of Web Application Proxy
Module 11: Implementing and administering AD RMS
Overview of AD RMS
Deploying and managing an AD RMS infrastructure
Configuring AD RMS content protection
Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
Planning and preparing for directory synchronization
Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
Managing identities with directory synchronization
Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS
Monitoring AD DS
Managing the Active Directory database
Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions

Destinataris

Aquest curs està dirigit principalment a professionals de TI existents que tenen alguns coneixements i experiència en AD DS i que busquen desenvolupar coneixements sobre tecnologies d'identitat i accés a Windows Server 2016. Generalment, això inclou:

     Administradors de AD DS que busquen capacitar-se en tecnologies d'identitat i accés amb Windows Server 2012 o el Windows Server 2016.
     Administradors de AD DS que busquen capacitar-se en tecnologies d'identitat i accés amb Windows Server 2012 o el Windows Server 2016.

El públic secundari d'aquest curs inclou professionals de TI que busquen consolidar els seus coneixements sobre AD DS i tecnologies relacionades, a més de professionals de TI que volen preparar-se per l'examen 70-742.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

Properes convocatòries: - 23 feb 18 a l'10 març 18 consultar altres dates

Objectius

En finalitzar aquest curs, els estudiants seran capaços de:

     Instal·lar i configurar els controladors de domini. Administri objectes en AD DS utilitzant eines gràfiques i Windows PowerShell.
     Implementar AD DS en entorns complexos.
     Implementar llocs d'AD DS, i configurar i administrar la replicació.
     Implementar i administrar objectes de directiva de grup (GPO).
     Administrar la configuració de l'usuari mitjançant GPO.
     Secure AD DS i comptes d'usuari.
     Implementar i administrar una jerarquia d'autoritat de certificació (CA) amb AD CS. Implementar i administrar certificats.
     Implementar i administrar AD FS.
     Implementar i administrar serveis de gestió de drets d'Active Directory (AD RMS).
     Implementar la sincronització entre AD DS i Azure AD.
     Supervisar, solucionar problemes i establir la continuïtat del negoci per als serveis d'AD DS.

Titulació obtinguda

70-742: Identity with Windows Server 2016 Aquest examen de certificació és un dels necessaris per obtenir la certificació Microsoft: MCSA: Windows Server 2016 (Microsoft Certified Solutions Associate). L'alumne realitzarà els exàmens de certificació a les instal·lacions de PUE gràcies a la seva condició de centre certificador oficial Pearson VUE.

Promocions

FORMACIÓ BONIFICADA si es reuneixen els requisits

Horari

Divendres (16: 00h - 21: 00h) i dissabte (09: 00h - 14: 00h)
Curs Identity with Windows Server 2016
PUE
Campus i seus: PUE
PUE
Central: Avda. Diagonal 98-100 08019 Barcelona
Sol·licita informació
X