Curs d'Instal.lacions Petrolíferes (IP-1 i IP-2)

1042 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CASAS FORMACIÓN
Curs d'Instal.lacions Petrolíferes (IP-1 i IP-2)
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

En els cursos d'IP-I i IP-2 s'obtenen tots els coneixements necessaris per poder-se dedicar a la instal·lació d'instal·lacions petrolíferes de categoria 1 i categoria 2.
 En el curs IP-1, es tracta de la competència professional necessària per realitzar, modificar i mantenir instal·lacions d'hidrocarburs líquids de les classes C i D amb un límit d'emmagatzematge de 10.000 litres però sense poder accedir al recinte confinat un cop la instal·lació està en servei.
I en el curs IP-2, també es tracta de la competència professional necessària per realitzar, modificar i mantenir instal·lacions d'hidrocarburs líquids de les classes B, C i D sense límit d'emmagatzematge, però sense poder accedir al recinte confinat un cop la instal·lació estigui en servei.

Temari

Temari IP-1
Coneixements teòrics (50 hores):
Nocions de matemàtiques.
Nocions de física.
Materials, unions i accessoris.
Proves i assajos.
Ventilació dels locals.
Tancs fixos i mòbils.
Equips de bombeig i transport de petroli.
Càlcul de diàmetre i canonades.
Plans i esquemes de canonades.
Coneixement de la normativa legal.
Protecció mediambiental.
Coneixements pràctics (50 hores):
Mesura, tall i traçat de canonades.
Soldadura de tubs d'acer.
Muntatge de tancs.
Proves hidràuliques i pneumàtiques.
Muntatge de tanc grup, bombament de petroli i equip de mesura.
Temari IP-2
Coneixements teòrics (100 hores):
Química.
Materials, unions i accessoris.
Nocions sobre mecànica de fluids. Sistemes i procediments de detecció de fuites.
Instal·lacions mecàniques, proves, assajos i verificació.
Instal·lacions de comptadors.
Ventilació de locals: evacuació de gasos, entrada d'aire per a la combustió.
Protecció i seguretat en les instal·lacions.
Tancs fixos i mòbils, equips de bombament i accessoris.
Esquemes d'instal·lacions: croquis, ús de taules, simbologia, esquemes d'instal·lacions.
Càlcul d'instal·lacions.
Estudi de la normativa tècnica i legal.
Mesures especials en instal·lacions d'hidrocarburs classe B.
Protecció mediambiental.
Coneixements dels procediments especials de mesura del volum.
Aparells sortidors.
Coneixements pràctics (70 hores):
Mesura, tall, soldadura, traçat i mesurament de canonades d'acer, materials plàstics homologats, coure, etc.
Unions mecàniques, fixació de canelons, col·locació de proteccions, passamurs, segellat i proves d'estanqueïtat.
Aplicació de les proteccions passives.
Muntatge de tancs i dels seus accessoris.
Proves hidràuliques i pneumàtiques.
Presa de terra.
Realització pràctica d'una instal·lació amb tanc, equip de trasbase i equips de mesura.
 

Destinataris

Aquests cursos IP-1 i IP-2 estan dirigits a les persones que vulguin ser instal·ladors d'instal·lacions petrolíferes de categoria 1 i de categoria 2.

Requisits

No es precisa cap requisit per accedir al curs.
 

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

Curs IP-1, 100 hores i Curs IP-2, 170 hores (o menys. Aquestes hores aniran en funció de la titulació i / o experiència professional que tingui cada persona).

Objectius

Després de realitzar els cursos IP-1 i IP-2, i un cop superada les proves corresponents, s'obté el certificat de competència professional que habilita per actuar com a instal·lador d'instal·lacions petrolíferes de categoria 1 i categoria 2.

Titulació obtinguda

Certificat de competència professional.

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes, material del curs i gestions administratives.

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Curs d'Instal.lacions Petrolíferes (IP-1 i IP-2)
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Sol·licita informació
X