Lingüística Teòrica i Aplicada

1041 Persones estan visitant aquest curs
entre 2.500 € i 5.000 €
Sol·licita informació
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Lingüística Teòrica i Aplicada
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
60 crèdits
entre 2.500 € i 5.000 €

Descripció

El màster en Lingüística Teòrica i Aplicada aplega la teoria i les aplicacions de la lingüística en un únic programa. Els estudiants adquireixen una formació sòlida en els àmbits fonamentals de la teoria lingüística i s'especialitzen en un dels tres camps següents: lingüística formal i descriptiva, adquisició del llenguatge i aprenentatge de llengües, o lexicologia i terminologia.
 
La formació avançada que aporta el màster:
 
Complementa de manera innovadora la formació bàsica dels nous graus en llengües aplicades i en traducció, adoptant un patró estàndard en molts països europeus;
S'ocupa del llenguatge i de la comunicació lingüística en general des d'una perspectiva interdisciplinària i multilingüe, i conforma, amb el doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, un programa de postgrau integral, en un entorn de recerca ric, dinàmic i internacional.

Temari

Especialitzacions
 
Adquisició i aprenentatge (adquisició del llenguatge i aprenentatge de llengües)
Lèxic (lexicologia, lexicografia i terminologia)
Lingüística formal (lingüística formal i descriptiva i variació)
Modalitats
 
Els estudiants cursen quatre assignatures de formació avançada comuna i dues assignatures metodològiques. També escullen una àrea d'especialització (lingüística formal i descriptiva, adquisició i aprenentatge de llengües, lèxic i terminologia) i cursen dues assignatures d'aquesta especialització.
 
El màster s'ofereix en tres modalitats: de recerca, acadèmica i professionalitzadora (aquesta només en les especialitzacions en aprenentatge i lèxic).
 
La modalitat de recerca prepara per accedir a un programa de doctorat i inclou un treball de fi de màster de 20 crèdits.
La modalitat acadèmica permet ampliar els coneixements i les habilitats adquirits en els estudis universitaris previs (es cursen dues assignatures més que en la modalitat de recerca) i inclou un treball de fi de màster de 10 crèdits.
En la modalitat professionalitzadora s'han de cursar 19 crèdits de pràctiques i 6 crèdits corresponents al treball de fi de màster (aquests estudiants cursen solament una assignatura metodològica).
Continguts
 
 
Les assignatures són o bé metodològiques (proporcionen eines per al desenvolupament de la recerca o de la professió futures), o bé de formació avançada comuna (subministren les bases teòriques i descriptives dels diferents components de l'estudi avançat del llenguatge), o bé d'especialització (d'aprofundiment en una de les branques de la lingüística teòrica o aplicada).
 
Pràctiques
 
En la modalitat professionalitzadora es cursen obligatòriament 19 crèdits de pràctiques externes (1 crèdit = 25 hores). És possible demanar el reconeixement de 9 d'aquests crèdits si es té experiència laboral i professional prèvia acreditada. Les pràctiques poden ser o no remunerades, i acaben amb la redacció d'una petita memòria.

Competències per a les quals et prepara el curs

Competències en el desenvolupament de tasques de recerca o professionals en lingüística teòrica o en lingüística aplicada Coneixements, habilitats i competències que s'adquiriran Capacitat a nivell avançat per: Identificar, descriure i classificar fenòmens lingüístics (fonètics i fonològics, morfològics, sintàctics, semàntics, pragmàtics) amb claredat i en tota la seva complexitat; comprendre textos científics sobre llenguatge i avaluar críticament anàlisis avançades i conceptes teòrics en l'àmbit lingüístic; Identificar, descriure i classificar fenòmens lingüístics amb fins específics per a diverses aplicacions; Formular anàlisis per resoldre problemes de teoria lingüística o de lingüística aplicada, utilitzant per fer-ho, si cal, la formalització adequada; Analitzar actes comunicatius en la seva complexitat i amb el nivell de detall necessari, i Interacturar adequadament amb equips (interdisciplinaris) formats per lingüistes i possiblement per altres persones no expertes en

Destinataris

El perfil del candidat òptim és el d'un graduat amb interès pel llenguatge i per la comunicació lingüística en general, obert al coneixement pluridisciplinari, amb un bon grau de competència (passiva i activa) en almenys una llengua -preferentment l'anglès- a més de la pròpia o pròpies.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès (català i espanyol) (es garanteix la possibilitat de cursar el màster íntegrament en anglès en l'especialitat de lingüística formal)

Durada

1 any acadèmic, 2 anys acadèmics a temps parcial

Objectius

Donar a l'estudiant una formació especialitzada sòlida en lingüística, dotant-lo de coneixements i de competències per al desenvolupament posterior de tasques de recerca o professionals en lingüística

Titulació obtinguda

Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada

Pràctiques

En la modalitat professional es cursen obligatòriament 19 crèdits de pràctiques externes.

Perspectives laborals

Els graduats podran optar a treballar com a lingüistes experts en empreses, institucions i altres organismes i tindran capacitat per intervenir en equips interdisciplinaris, en àmbits molt diversos: institucions educatives, sanitàries, judicials, editorials, etc.

Lloc on s'imparteix el curs

Campus de la Comunicació - Poblenou

Horari

De setembre a juny. Principalment horari de tarda
Lingüística Teòrica i Aplicada
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X