Curs Professional d'Organització Empreses. Logística integral (UOC)

Curs
On-line
90 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
La gestió de la logística és clau en el posicionament estratègic d'una empresa. Una cadena de subministrament ben gestionada permet respondre eficientment a la demanda, mantenint un cost competitiu. La globalització de l'economia permet major circulació de mercaderies, i les empreses tendeixen a l'estoc zero, mitjançant la contractació d'operadors logístics.
Per això, les empreses precisen de professionals amb els coneixements i les habilitats específiques en la gestió de la cadena d'aprovisionament i distribució, mitjançant una formació en gestió de magatzem, aprovisionament de mercaderies i organització del transport.

Temari

Gestió logística
 • Introducció a la logística
 • Logística i distribució
 • Logística inversa
Gestió logística del magatzem
 • Organització física i funcional del magatzem
 • Gestió logística del magatzem
Aprovisionament i estocs
 • La logística d'aprovisionament
 • Organització de la producció i distribució
 • Gestió d'estocs
Distribució i transport
 • Gestió del transport
 • Disseny de rutes
Pla d'estudis:

Taller virtual
El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.
Logística integral

Competències per a les quals et prepara el curs

Col·laborar en l'optimització de la cadena logística definint les fases i les operacions que cal desenvolupar d'acord amb els nivells de servei i qualitat establerts per l'organització. Organitzar i gestionar el magatzem d'acord amb els criteris i nivells d'activitat prevists pel que fa a la recepció, l'emmagatzematge de mercaderia i les preparacions de comandes. Calcular i aplicar indicadors i estàndards de gestió per a la millora de la qualitat en el magatzem i en l'optimització de temps i recursos humans i tècnics. Analitzar cadascuna de les fases i operacions de la cadena logística respecte a l'organització de la producció i la distribució, la gestió dels estocs i la seva valoració financera. Planificar i gestionar les operacions de transport i distribució de mercaderies, tenint en compte les característiques tècniques i les normatives requerides.

Requisits

 • Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
  Una capacitat professional adequada.

Metodologia

Model formatiu de la UOC: Centrat en l'aprenentatge, la flexibilitat, l'accessibilitat i la col·laboració. Formació superior a la teva mesura:Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis. Diploma d'extensió universitària:Amb la garantia d'UOC X.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Data d'inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

 • Conèixer què vol dir logística i la seva evolució històrica.
 • Analitzar la importància d'aquesta disciplina en l'àmbit empresarial actual.
 • Definir l'organització del magatzem, les condicions d'emmagatzematge, els fluxos de mercaderies i les fases essencials del procés d'emmagatzematge.
 • Identificar les tasques, les funcions, el temps i les condicions ambientals i de treball assignats als llocs d'un magatzem, així com la manera d'optimitzar els recursos humans.
 • Identificar les fases del procés d'aprovisionament en relació amb els programes de producció i distribució.
 • Optimitzar la rotació de productes, la previsió d'existències i el punt de comanda en relació amb el nivell d'estoc i de servei final.
 • Determinar el mitjà de transport més adequat per a distribuir el producte, segons criteris de rendibilitat econòmica, seguretat per a la mercaderia i optimització de temps.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat de EducaciOnline en Logística integral.

Borsa de treball

Borsa de Treball de la UOC: Ofertes de treball, informació pràctica, assessorament i molts avantatges més.

Tipus d'avaluació

40% Proves avaluació continua 33% Activitats dirigides 17% Treball individual 10% Treball final
Curs Professional d'Organització Empreses. Logística integral (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X