Màster en Atenció Primerenca (ISEP Barcelona)

1111 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Màster en Atenció Primerenca (ISEP Barcelona)
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster Atenció Primerenca prepara per detectar de forma precoç els possibles riscos de deficiències, així com per realitzar tractaments d'estimulació a nens menors de 6 anys que pateixin un trastorn en el desenvolupament o estiguin en risc de patir-lo.

Temari

1. Introducció als conceptes bàsics i al funcionament de l'atenció primerenca.
2. Conceptes bàsics entorn al desenvolupament de l'infant i el seu entorn.
3. Patologia del desenvolupament.
4. La família.
5. Dificultats del desenvolupament del llenguatge i la comunicació. Diagnòstic, prevenció i intervenció.
6. La intervenció social en un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca. La comprensió de l'entorn i dels factors socials en la petita infància.
7. El joc. Importància en el desenvolupament.
8. Retards del desenvolupament i deficiència mental.
9. Diagnòstic i tractament en atenció primerenca. Casos pràctics.
10. Detecció i prevenció. Col·laboració amb la unitat de nounats patològics.
11. Trastorns i dificultats del desenvolupament motor. Fisioteràpia en l'atenció primerenca.
12. Observació de nadons.
13. Adopcions.
14. Intervenció en grup. Grup de pares i grups de nens.
15. Atenció primerenca en nens amb ceguesa i dèficits de visió.
16. Atenció primerenca en nens amb sordesa.
17. Trastorns de la relació i la comunicació. Trastorns de l'espectre autista (TEA).
18. Psicomotricitat.
19. Coordinació amb altres serveis: socials, sanitaris, educatius ...
20. Treball final de Màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aprofundir en l'Atenció Primerenca en la seva doble accepció: diagnòstica i terapèutica. Coneixeràs les patologies i tipus de tractament en les diferents àrees del desenvolupament: cognitiva, motora, comunicativa i emocional-social, sense perdre de vista la globalitat del nen. Aprendrà tècniques d'avaluació, programes d'intervenció individualitzats i a elaborar i analitzar informes. Treballaràs coordinadament amb altres àmbits d'intervenció: educatiu, sanitari, social ...

Destinataris

Psicòlegs, pedagogs, mestres, Educadors Socials i Treballadors Socials.

Requisits

Psicòlegs, pedagogs, mestres, Educadors Socials i Treballadors Socials.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

La metodologia d'ISEP combina la formació pràctica i teòrica.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà/espanyol.

Durada

Data d'impartició: octubre 2018.

Titulació obtinguda

Titulació: Títol de Màster en Atenció Primerenca. Prevenció, diagnòstic i tractament expedit per ISEP. Doble titulació: Amb aquest màster aconsegueix una doble titulació en 16 mesos amb l'itinerari formatiu que més s'adapti a la teva àrea d'intervenció. Consulta amb el teu assessor pedagògic.

Perspectives laborals

Treballa en centres d'atenció primerenca concertats i privats.

Avantatges del curs

ISEP brinda als seus alumnes el programa ISEP Lidera per al seu desenvolupament personal i professional. Es tracta d'una formació addicional, sense cap cost i totalment optativa, que permet desenvolupar competències per aconseguir l'èxit. Reconeixements: Reconegut per l'Associació Catalana d'Atenció precoç (ACAP).
Màster en Atenció Primerenca (ISEP Barcelona)
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Campus i seus: Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
c/. Berlí­n 9, bajos 08014 Barcelona
Sol·licita informació
X