Descripció

El Màster Atenció Primerenca prepara per detectar de forma precoç els possibles riscos de deficiències, així com per realitzar tractaments d'estimulació a nens menors de 6 anys que pateixin un trastorn en el desenvolupament o estiguin en risc de patir-lo.


Temari del curs

1. Introducció als conceptes bàsics i al funcionament de l'atenció primerenca.
2. Conceptes bàsics entorn al desenvolupament de l'infant i el seu entorn.
3. Patologia del desenvolupament.
4. La família.
5. Dificultats del desenvolupament del llenguatge i la comunicació. Diagnòstic, prevenció i intervenció.
6. La intervenció social en un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca. La comprensió de l'entorn i dels factors socials en la petita infància.
7. El joc. Importància en el desenvolupament.
8. Retards del desenvolupament i deficiència mental.
9. Diagnòstic i tractament en atenció primerenca. Casos pràctics.
10. Detecció i prevenció. Col·laboració amb la unitat de nounats patològics.
11. Trastorns i dificultats del desenvolupament motor. Fisioteràpia en l'atenció primerenca.
12. Observació de nadons.
13. Adopcions.
14. Intervenció en grup. Grup de pares i grups de nens.
15. Atenció primerenca en nens amb ceguesa i dèficits de visió.
16. Atenció primerenca en nens amb sordesa.
17. Trastorns de la relació i la comunicació. Trastorns de l'espectre autista (TEA).
18. Psicomotricitat.
19. Coordinació amb altres serveis: socials, sanitaris, educatius ...
20. Treball final de Màster.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Aprofundir en l'Atenció Primerenca en la seva doble accepció: diagnòstica i terapèutica.

Coneixeràs les patologies i tipus de tractament en les diferents àrees del desenvolupament: cognitiva, motora, comunicativa i emocional-social, sense perdre de vista la globalitat del nen.

Aprendrà tècniques d'avaluació, programes d'intervenció individualitzats i a elaborar i analitzar informes.

Treballaràs coordinadament amb altres àmbits d'intervenció: educatiu, sanitari, social ...

Destinataris

Psicòlegs, pedagogs, mestres, Educadors Socials i Treballadors Socials.

Requisits

Psicòlegs, pedagogs, mestres, Educadors Socials i Treballadors Socials.

Metodologia

La metodologia d'ISEP combina la formació pràctica i teòrica.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà/espanyol.

Durada

Data d'impartició: octubre 2018.

Titulació obtinguda

Titulació:

Títol de Màster en Atenció Primerenca. Prevenció, diagnòstic i tractament expedit per ISEP.

Doble titulació:

Amb aquest màster aconsegueix una doble titulació en 16 mesos amb l'itinerari formatiu que més s'adapti a la teva àrea d'intervenció. Consulta amb el teu assessor pedagògic.

Perspectives laborals

Treballa en centres d'atenció primerenca concertats i privats.

Avantatges del curs

ISEP brinda als seus alumnes el programa ISEP Lidera per al seu desenvolupament personal i professional. Es tracta d'una formació addicional, sense cap cost i totalment optativa, que permet desenvolupar competències per aconseguir l'èxit.


Reconeixements: Reconegut per l'Associació Catalana d'Atenció precoç (ACAP).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Atenció Primerenca (ISEP Barcelona)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Atenció Primerenca (ISEP Barcelona)