Màster Construction Project Management

1093 Persones estan visitant aquest curs
entre 5.000 € i 10.000 €
Sol·licita informació
Zigurat Global Institute of Technology
Màster Construction Project Management
Sol·licita informació
Màster
On-line
1 any
entre 5.000 € i 10.000 €

Descripció

El Máster Internacional en Gestió de Projectes de Construcció integra conceptes avançats de gestió de projectes conjuntament amb noves tendències relacionades amb el maneig d'informació i control de recursos com: l'aplicació de la filosofia BIM durant les fases de programació i control de projectes; La planificació i gestió d'un projecte concebut per obtenir la certificació LEED, i l'aplicació de forma conjunta de la filosofia Lean Construction i l'IPD. Aquest màster garanteix la seva preparació per optar a la certificació com Project Management Professional (PMP), que ve a ser una de les més cotitzades a nivell mundial en el camp laboral vinculat a la Gerència de Projectes.

Temari

Módulo PM - Iniciació del projecte de construcció
Tema 1: Legislació aplicable en matèria de construcció
• Determinació del KOM i SLAS.
• Actes de obres construcció.
• Tipos de contractes de obra.
Tema 2: L'abast del projecte de construcció
• Establiment de l'abast del projecte.
• Estructura desagregada de treball (WBS).
Tema 3: Anàlisi de sistemes constructius
• Tipos de sistemes constructius.
• Simulació de sistemes constructius
Tema 4: Simulació de processos constructius mitjançant la utilització del simulador de programari Arena
• Realització d'exemples pràctics de processos cíclics de construcció.
• Asignació del Projecte 1.
Tema 5: Models Internacionals de Gestió de projectes
• Principis de guies i estàndards gerencials PMBOK-PMI, PRINCE 2, ISO-21500
Tema 6: BIM A0. Introducció al BIM Edificació
• Tema 7: BIM A0. Introducció al BIM Enginyeria Civil
• Tema 8: BIMA1. Modelatge digital (Revit, ArchiCAD, Allplan i AECOsim)

Mòdul IPD / OB - Planificació del projecte de construcció
Tema 1: Estudi de costos del projecte de construcció
• Metodologia d'estimació de costos.
• Elaboració de pressupost de treball.
• Planificació del control de costos.
Tema 2: Gestió de Recursos, Temps i Alcance del projecte de construcció
• Definició i seqüenciació d'activitats.
• Estimació de recursos i temps d'un projecte.
• Desenvolupament del cronograma de temps.
• Desenvolupament del cronograma de costos.
Tema 3: Programació d'Obra mitjançant el programari Microsoft Project
• Realització d'exemples pràctics de programació de treballs.
• Asignació del Projecte 2.

Tema 4: Temporització dels models digitals de construcció. Integració
BIM 3D-4D. SynchroPro-Revit
Tema 5: Elaboració de pressupostos de treball mitjançant el programari Arquímedes de CYPE.
• Construcció de pressupostos de construcció amb el programari Arquímedes.
• Assignació de Projecte 3.
Tema 6: Integració BIM 3D-5D. Arquimedes-Revit
Tema 7: Gestió de Qualitat, Recursos Humans, Comunicacions i Riscos
• Gestió de la qualitat.
• Gestió de Recursos Humans.
• Gestió de la comunicació.
• Gestió del risc.
Tema 8: Estratègies de comunicació, negociació i persuasió.
Tema 9: Metodocs de contractació col·laborativa, Pla d'execució BIM (BEP)
Tema 10: lliurament de projectes integrats (IPD)
Tema 11: Llibres oberts

Mòdul PM- Execució del projecte de construcció
Tema 1: Disseny virtual i construcció (VDC). Pre-construcció BIM i Constructibilitat.
Tema 2: Estratègies de Seguretat i Salut
• Obligacions del patró i de l'empleat, lleis aplicables.
• Instal·lació de màquines prèvies a la construcció.
• Treball d'altura, excavacions, embassaments i obres subterrànies.
Tema 3: Simulació BIM de proteccions col·lectives en l'obra
Tema 4: Introducció a la Inspecció de Materials de Moviment de terres, Concert Armat, Acer i Instal·lacions
• Anàlisi topogràfica i programació del treball de maquinàries.
• Inspecció de Materials d'Hormigón Armat.
• Inspecció d'Estructures d'Acer.
• Inspecció d'Instal·lacions Sanitàries a Edificacions.
• Inspecció d'Instal·lacions Elèctriques en Edificacions.
Tema 5: Control de qualitat en projectes de construcció.
• Diagrama i mostreig estadístic en el control de qualitat.
• Procés d'ajust del producte.
Tema 6: Elaboració de manual de procediments de Control de Qualitat
Asignació del Projecte 4.


Módulo Lean / Leed- Seguiment i control del projecte de construcció
Tema 1: mètodes de seguiment i control de projectes.
• Classificació de controls i establiment de normes.
• Metodologia del valor guanyat.
• Metodologia del KPI.
• Medidas correctives i reprogramació d'Obra.
Tema 2: Control de projectes mitjançant l'ús del programari Microsoft Project
• Realització d'exemples pràctics de control de obres.
• Assignació de Projecte 5.
Tema 3: Direcció de projectes sota filosofia Lean Construction
Tema 4: Planificació inversa de projectes. Metodología Last Planner System
Tema 5: Criteris de gestió en projectes sota certificació LEED

Mòdul final de màster - Tancament del projecte de construcció
Tema 1: Entrega Final de l'Obra
• Aspectes tècnics i legals.
• Cierre administrativo de Obra.
Tema 2: BIM AsBuilt. Preparació del model digital per a la gestió d'instal·lacions (FM) i gestió d'actius (AM)

Requisits

Recomanat: Carrera universitària en qualsevol especialitat de l'Arquitectura i l'Enginyeria. Nocions d'execució i processos tècnics bàsics d'enginyeria en obres de construcció.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

Durada: 12 mesos (600 hores). Data d'inici: 19 septembre 2018.

Objectius

Realitzar la gestió de projectes de qualsevol obra de construcció, des de la concepció i planificació, fins al control de la seva execució. El professional serà capaç d'integrar conceptes avançats de gestió de projectes conjuntament amb noves tendències relacionades amb el maneig d'informació i control de recursos com són l'aplicació de la filosofia BIM (Building Information Modeling) durant les fases de programació i control de projectes. A més, conèixerà les implicacions al planificar i gestionar un projecte concebut per obtenir la certificació LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), i quines són les implicacions en l'execució aplicant de forma conjunta la filosofia Lean Construction i l'IPD (Integrated Project Delivery) , On aquest últim aspecte s'incorpora des del moment en què es desenvolupen les clàusules contractuals.

Titulació obtinguda

Preparació PMP ®: Certificat Acreditativo de Superació del Màster de Gestió de Projectes de Construcció. BIM, LEAN, LEED, IPD. Acreditat i Avalat per Autodesk, Bentley Systems, CYPE Enginyers i Agència de Certificació Professional.
Màster Construction Project Management
Zigurat Global Institute of Technology
Campus i seus: Zigurat Global Institute of Technology
Zigurat Global Institute of Technology
C/Almogavers 66 2º A 03630 Barcelona (Alacant)
Sol·licita informació
X