Descripció

El Máster Internacional en Gestió de Projectes de Construcció integra conceptes avançats de gestió de projectes conjuntament amb noves tendències relacionades amb el maneig d'informació i control de recursos com: l'aplicació de la filosofia BIM durant les fases de programació i control de projectes; La planificació i gestió d'un projecte concebut per obtenir la certificació LEED, i l'aplicació de forma conjunta de la filosofia Lean Construction i l'IPD. Aquest màster garanteix la seva preparació per optar a la certificació com Project Management Professional (PMP), que ve a ser una de les més cotitzades a nivell mundial en el camp laboral vinculat a la Gerència de Projectes.

Temari del curs

Módulo PM - Iniciació del projecte de construcció
Tema 1: Legislació aplicable en matèria de construcció
• Determinació del KOM i SLAS.
• Actes de obres construcció.
• Tipos de contractes de obra.
Tema 2: L'abast del projecte de construcció
• Establiment de l'abast del projecte.
• Estructura desagregada de treball (WBS).
Tema 3: Anàlisi de sistemes constructius
• Tipos de sistemes constructius.
• Simulació de sistemes constructius
Tema 4: Simulació de processos constructius mitjançant la utilització del simulador de programari Arena
• Realització d'exemples pràctics de processos cíclics de construcció.
• Asignació del Projecte 1.
Tema 5: Models Internacionals de Gestió de projectes
• Principis de guies i estàndards gerencials PMBOK-PMI, PRINCE 2, ISO-21500
Tema 6: BIM A0. Introducció al BIM Edificació
• Tema 7: BIM A0. Introducció al BIM Enginyeria Civil
• Tema 8: BIMA1. Modelatge digital (Revit, ArchiCAD, Allplan i AECOsim)

Mòdul IPD / OB - Planificació del projecte de construcció
Tema 1: Estudi de costos del projecte de construcció
• Metodologia d'estimació de costos.
• Elaboració de pressupost de treball.
• Planificació del control de costos.
Tema 2: Gestió de Recursos, Temps i Alcance del projecte de construcció
• Definició i seqüenciació d'activitats.
• Estimació de recursos i temps d'un projecte.
• Desenvolupament del cronograma de temps.
• Desenvolupament del cronograma de costos.
Tema 3: Programació d'Obra mitjançant el programari Microsoft Project
• Realització d'exemples pràctics de programació de treballs.
• Asignació del Projecte 2.

Tema 4: Temporització dels models digitals de construcció. Integració
BIM 3D-4D. SynchroPro-Revit
Tema 5: Elaboració de pressupostos de treball mitjançant el programari Arquímedes de CYPE.
• Construcció de pressupostos de construcció amb el programari Arquímedes.
• Assignació de Projecte 3.
Tema 6: Integració BIM 3D-5D. Arquimedes-Revit
Tema 7: Gestió de Qualitat, Recursos Humans, Comunicacions i Riscos
• Gestió de la qualitat.
• Gestió de Recursos Humans.
• Gestió de la comunicació.
• Gestió del risc.
Tema 8: Estratègies de comunicació, negociació i persuasió.
Tema 9: Metodocs de contractació col·laborativa, Pla d'execució BIM (BEP)
Tema 10: lliurament de projectes integrats (IPD)
Tema 11: Llibres oberts

Mòdul PM- Execució del projecte de construcció
Tema 1: Disseny virtual i construcció (VDC). Pre-construcció BIM i Constructibilitat.
Tema 2: Estratègies de Seguretat i Salut
• Obligacions del patró i de l'empleat, lleis aplicables.
• Instal·lació de màquines prèvies a la construcció.
• Treball d'altura, excavacions, embassaments i obres subterrànies.
Tema 3: Simulació BIM de proteccions col·lectives en l'obra
Tema 4: Introducció a la Inspecció de Materials de Moviment de terres, Concert Armat, Acer i Instal·lacions
• Anàlisi topogràfica i programació del treball de maquinàries.
• Inspecció de Materials d'Hormigón Armat.
• Inspecció d'Estructures d'Acer.
• Inspecció d'Instal·lacions Sanitàries a Edificacions.
• Inspecció d'Instal·lacions Elèctriques en Edificacions.
Tema 5: Control de qualitat en projectes de construcció.
• Diagrama i mostreig estadístic en el control de qualitat.
• Procés d'ajust del producte.
Tema 6: Elaboració de manual de procediments de Control de Qualitat
Asignació del Projecte 4.


Módulo Lean / Leed- Seguiment i control del projecte de construcció
Tema 1: mètodes de seguiment i control de projectes.
• Classificació de controls i establiment de normes.
• Metodologia del valor guanyat.
• Metodologia del KPI.
• Medidas correctives i reprogramació d'Obra.
Tema 2: Control de projectes mitjançant l'ús del programari Microsoft Project
• Realització d'exemples pràctics de control de obres.
• Assignació de Projecte 5.
Tema 3: Direcció de projectes sota filosofia Lean Construction
Tema 4: Planificació inversa de projectes. Metodología Last Planner System
Tema 5: Criteris de gestió en projectes sota certificació LEED

Mòdul final de màster - Tancament del projecte de construcció
Tema 1: Entrega Final de l'Obra
• Aspectes tècnics i legals.
• Cierre administrativo de Obra.
Tema 2: BIM AsBuilt. Preparació del model digital per a la gestió d'instal·lacions (FM) i gestió d'actius (AM)
Veure més

Requisits

Recomanat: Carrera universitària en qualsevol especialitat de l'Arquitectura i l'Enginyeria. Nocions d'execució i processos tècnics bàsics d'enginyeria en obres de construcció.

Durada

Durada: 12 mesos (600 hores).
Data d'inici: 19 septembre 2018.

Objectius

Realitzar la gestió de projectes de qualsevol obra de construcció, des de la concepció i planificació, fins al control de la seva execució. El professional serà capaç d'integrar conceptes avançats de gestió de projectes conjuntament amb noves tendències relacionades amb el maneig d'informació i control de recursos com són l'aplicació de la filosofia BIM (Building Information Modeling) durant les fases de programació i control de projectes. A més, conèixerà les implicacions al planificar i gestionar un projecte concebut per obtenir la certificació LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), i quines són les implicacions en l'execució aplicant de forma conjunta la filosofia Lean Construction i l'IPD (Integrated Project Delivery) , On aquest últim aspecte s'incorpora des del moment en què es desenvolupen les clàusules contractuals.

Titulació obtinguda

Preparació PMP ®:
Certificat Acreditativo de Superació del Màster de Gestió de Projectes de Construcció. BIM, LEAN, LEED, IPD. Acreditat i Avalat per Autodesk, Bentley Systems, CYPE Enginyers i Agència de Certificació Professional.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Construction Project Management

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Construction Project Management