Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Jurídic-penal

1074 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat de Barcelona
Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Jurídic-penal
Sol·licita informació
Màster oficial
Presencial
Barcelona
90 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Aquest màster parteix de la idea fonamental que una intervenció adequada i eficaç en l'àmbit de la criminalitat no pot deslligar-se d'una bona anàlisi social de les causes i conseqüències d'aquesta criminalitat. Per això, té una estructura curricular i acadèmica sòlida, i una plantilla docent molt acreditada, amb prestigi provat i una trajectòria consolidada. Tot això permet concentrar els esforços, ampliar l'oferta de coneixements i adoptar perspectives diverses en les ciències criminològiques i penals (de tall veritablement interdisciplinari gràcies a la participació de diversos departaments universitaris i d'experts externs col·laboradors).

Temari

El Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Jurídic-penal presenta dues especialitats: la de Política Criminal i la de Sociologia Jurídic-penal. La inclusió d'aquestes dues especialitats respon a la fusió de dos màsters previs amb enfocaments diversos i complementaris sobre criminologia. L'especialitat de Política Criminal se centra concretament en l'anàlisi de la criminalitat, la intervenció i el tractament de delinqüents, i en l'anàlisi i l'avaluació de polítiques penals i de seguretat. En canvi, l'especialitat de Sociologia Jurídic-penal està més enfocada a l'estudi social dels problemes delictius i a l'anàlisi crítica de l'funcionament de el sistema penal. El pla d'estudis de l'màster consta d'una formació comuna i obligatòria que se centra fonamentalment en el coneixement, l'anàlisi i l'estudi dels problemes vinculats a la criminalitat, els processos de criminalització, el control penal i la seguretat ciutadana. És necessària la complementarietat entre una visió jurídica dels problemes criminològics i el vessant de caràcter interdisciplinari que provingui dels camps propis de la sociologia, la psicologia, la ciència política, l'antropologia i l'economia, i examini l'univers criminològic en el moment no només de producció de el dret, sinó també d'interpretació i aplicació a la realitat social. Aquesta complementarietat de caràcter sociojurídic permet una visió omnicomprensiva dels problemes socials. Introdueix només el programa, assignatures de el curs o temari, pots organitzar-lo en subnivells. Pensa que és un camp important d'orientació per a l'alumne.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi. Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques que estan vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis. Comunicar clarament i sense ambigüitats els coneixements, les conclusions i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

De forma general, les assignatures s'organitzaran en activitats presencials, activitats de treball dirigit i activitats de treball autònom.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà amb eventuals exposicions en anglès.

Objectius

  • Aquest màster pretén formar els professionals que, al seu dia a dia, volen utilitzar la metodologia científica de la criminologia per aplicar-la a l'delicte, a les causes, a la seva prevenció i a les alternatives en la lluita social contra aquest fenomen.
  • Amb aquest màster, enfocat des de la perspectiva dels ensenyaments de les ciències jurídiques i socials avançades, el sistema universitari aporta un instrument de docència superior que canalitza i sistematitza les preocupacions, inquietuds i necessitats dels professionals de la criminologia i de la política criminal.
  • Així mateix, des de l'àmbit universitari, han de poder dissenyar i desenvolupar-se nous instruments per a la criminologia, en particular des de la perspectiva de la sociologia juridicopenal, que posteriorment puguin portar a la pràctica sense problemes, i instruments intel·lectuals capaços d'incidir en la realitat.
  • Per això, aquest màster motiva l'interès de joves llicenciats i graduats en Criminologia, o en altres ciències socials afins, en els àmbits de la investigació científica.
  • En definitiva, pretén fomentar especialment entre els recent llicenciats i graduats l'interès per la investigació científica, amb el propòsit de fer progressar la criminologia com a disciplina científica autònoma en el nostre sistema universitari.
  • Així mateix, aquests estudis afavoriran una progressió qualitativament avançada dels coneixements dels professionals més atents i interessats, que podran posar-los en pràctica en el seu dia a dia.

Pràctiques

En aquest Màster no es contemplen Pràctiques curriculars.

Perspectives laborals

Operador en actiu vinculat a el sistema de justícia o com a tècnic o personal de gestió en els serveis penitenciaris, en justícia juvenil, en serveis socials, en atenció a les víctimes, en mediació, etc .; ja sigui en l'àmbit penal, de les polítiques socials o de la seguretat. Així mateix, aquest màster està indicat per a qui opti per un futur laboral com criminòleg, advocat, jutge, fiscal, membre de les forces de seguretat públiques o privades, sociòleg, politòleg, psicòleg o antropòleg, principalment; o en la docència i investigació superior.

Professorat

Joan Josep Queralt Jimenez Marta Murria Alberto Martín Pérez Jose Ignacio Rivera Beiras

Tipus d'avaluació

Amb caràcter general, el sistema d'avaluació consistirà en una avaluació continuada formada per diverses proves d'avaluació periòdiques.
Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Jurídic-penal
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Sol·licita informació
X