Màster en Direcció financera

Preu 6.500 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Direcció financera
Sol·licita informació
Màster
On-line
12 mesos
Preu 6.500 €

Descripció

Elegit Millor Màster en Direcció i Gestió Financera en línia en el I Rànquing Iberoamericà de formació en espanyol.
El nou escenari econòmic en què ens trobem, fa que el Director Financer ja no ha d'exercir només tasques de control, sinó que s'ha de centrar en l'anàlisi i resolució de problemes, desenvolupant una major involucració en la gestió estratègica del valor de l'empresa.
El Màster en Direcció Financera ha estat dissenyat en línia amb el nou escenari econòmic i financer que vivim a nivell global, preparant els directius financers per afrontar tots aquests canvis econòmics amb la solvència i anticipació necessària que exigeixen les organitzacions actuals. En definitiva, professionals de les finances que siguin més flexibles i adquireixin un major protagonisme en l'estratègia de l'empresa.
El Màster en Direcció Financera afavoreix el desenvolupament de les habilitats directives així com una formació integral en les finances. T'oferim un programa completament renovat i actualitzat (amb assignatures com a capital risc, valoració d'empreses, derivats), dels més avançats del mercat europeu, element clau per decidir realitzar un curs en una àrea que evoluciona tan ràpidament com les finances.

Temari

 • Direcció Estratègica i el Departament Financer
 • Estratègia corporativa com a generador de valor.
 • Impacte de la globalització en les estratègies corporatives.
 • Apropar l'estratègia a la seva execució.
 • Paper del departament financer en una empresa global.
 • Capital Expenses, una decisió financera estratègica.
 • Diagnòstic Financer de l'Empresa
 • Per què és important saber fer un diagnòstic financer de l'empresa?
 • Qui ha d'estar familiaritzat amb el diagnòstic financer de l'empresa?
 • Quines eines tenim?
 • Conceptes clau:
 • Anàlisi del Balanç. El Fons de Maniobra.
 • Principals Ràtios per analitzar un balanç.
 • Anàlisi del Compte de resultats: Rendibilitat Econòmica i Rendibilitat Financera.
 • Cas pràctic final.
 • Cash i Credit Management. Negociació bancària.
 • Conceptes bàsics del Cash Management.
 • Instruments del Cash Management.
 • Planificació de Tresoreria.
 • El Credit Management.
 • L'organització del Departament de Tresoreria.
 • Instruments més habituals en l'operativa bancària relacionada amb cobraments, pagaments i finançament a curt i llarg termini.
 • Negociació a amb les entitats financeres per establir preus i comissions d'operativa.
 • Planificació Financera i Control de Gestió.
 • El concepte de Control de Gestió.
 • L'estratègia empresarial i el Control de Gestió.
 • El quadre de comandament integral (Balanç Scorecard).
 • Sistemes de Control de Gestió: Pressupostos i anàlisi de desviacions.
 • Introducció a la comptabilitat analítica.
 • La gestió dels Sistemes d'Informació Financera.
 • Per què és important conèixer els sistemes d'informació financera?
 • Com contribueixen els sistemes d'informació financera a la presa de decisions en l'empresa?
 • Quines aplicacions els donem als sistemes d'informació financera ?.
 • Quin és el seu impacte? ¿Amb quin ens quedem? Com s'implanten?
 • Revisar l'impacte de la resistència al canvi.
 • Valoració d'Empreses i Estructura Financera
 • La gestió i mesurament del valor.
 • Mètode de valoració d'empreses: Múltiples de mercat.
 • Mètode de valoració d'empreses: Múltiples de descompte de fluxos.
 • Conceptes bàsics: WACC, TIR, VAN i payback.
 • Selecció d'Inversions i productes financers
 • Comprendre el funcionament del sistema financer i dels Mercats Financers.
 • Conèixer els actius financers més importants.
 • Aprofundir en el coneixement de la naturalesa i comportament dels valors de renda fixa i variable.
 • Conèixer què són i com funcionen les institucions d'inversió col·lectiva, fons i ETF
 • Aprendre a utilitzar les eines i els procediments de selecció d'inversions de major difusió. Anàlisi fonamental i tècnica.
 • Risk Management
 • Principis del Risk Management.
 • Tipus de risc: liquiditat, mercat, crèdit.
 • Estratègies de gestió del risc: VaR
 • Normativa en les pràctiques de gestió del risc.
 • Finances Internacionals
 • Tipus de canvi i risc de canvi
 • Introducció al comerç exterior: mitjans de cobrament i pagament, incoterms, etc ...
 • Consolidació d'estats financers.
 • Disseny organitzatiu i Gestió d'equips
 • Entendre la importància estratègica i financera dels bons i adequats dissenys organitzatius.
 • Valorar com pot impactar en la gestió del marge un disseny estricte de les necessitats de llocs de treball i la identificació dels llocs estratègics.
 • Comprendre el marc de contribució i la dimensió de la gestió del talent i sobretot de la seva retenció.
 • Entendre per què ens hem d'esforçar a invertir de la gestió del talent i la tornada d'aquesta inversió.
 • Conèixer les principals estratègies de retenció del talent i el seu cost per a l'empresa.

Requisits

Per accedir al programa és necessari disposar de titulació universitària i experiència professional. Es valora especialment l'experiència professional perquè és important compartir coneixement a partir de les aportacions que cada participant realitza, des de la formació i responsabilitat professional, a la situació que planteja el professor. En cas de no disposar d'algun dels requisits esmentats, l'accés al programa serà valorat per la Direcció del Programa.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Dedicació: Equivalent a 60 crèdits ECTS. Convocatòria: novembre 2018.

Objectius

Realitzar un diagnòstic sobre la situació patrimonial de les empreses. Prendre decisions d'inversió i finançament, avaluant el seu impacte sobre l'empresa. Conèixer el funcionament dels mercats i la forma d'avaluar els actius negociats. Gestionar diferents riscos financers als quals l'empresa està exposada. Conèixer la globalitat de l'activitat empresarial i el nou paper dels Directors Financers. Dissenyar estratègies financeres alineades amb l'estratègia de l'empresa. Implementar polítiques financeres per a l'adequada gestió de la tresoreria, les inversions o la planificació fiscal. Conèixer les eines tecnològiques per a la gestió de la informació. Fomentar el treball en equip de les persones que integren el Departament Financer. Valorar les implicacions financeres que comporta un creixement empresarial o l'activitat internacional. Durant el programa organitzarem una sèrie de Web Conferences amb reconegudes empreses i professionals.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). A més, totes les persones que superin l'avaluació obtindran la titulació d'EAE Business School.

Promocions

Pla de finançament disponible.
Màster en Direcció financera
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X