Màster en Documental de Creació

1044 Persones estan visitant aquest curs
entre 5.000 € i 10.000 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
Màster en Documental de Creació
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
120 crèdits
entre 5.000 € i 10.000 €

Descripció

El Màster en Documental de Creació és un referent internacional per la seva qualitat, el seu caràcter innovador, per la llibertat creativa i, sobretot, per la seva gran capacitat de formar nous professionals.

Des dels seus inicis l'any 1998, el programa ha demostrat amb escreix la seva capacitat de transformar en pel·lícules les idees dels projectes dels seus participants.

Temari

Mòdul I. Narrativa, estètica, història i perspectives del documental.

Aquest mòdul té com a objectiu que els participants aprofundeixin el coneixement teòric i estètic de les aportacions de la fotografia documental, de la pràctica documental i dels processos de producció i d'exhibició, des de la tradició documental fins al documental de creació contemporani. Els diferents temes que formen aquest mòdul es treballen a través de diferents seminaris, estudis de cas i projeccions:
 • Història i estètica del cinema documental.
Aquest seminari aprofundeix els orígens històrics, les formes i els gèneres del cinema documental, els seus representants més destacats i les seves aportacions narratives i tècniques, a través d'un recorregut pels diferents estils o escoles (cinema directe, cinema verité, cinema-ull, cinema-diari, cinema-participatiu, etc.). A més, dedica una part de l'estudi a la història del cinema documental a Espanya.
 • Aproximacions a la mirada documental.
Realitzadors de reconegut prestigi internacional exposen el seu punt de vista sobre la mirada documental a partir de la seva pròpia creació i de les obres que els han influït. La pràctica documental que els uneix inscriu el cinema del que és real en un terreny on conflueixen documental i ficció. A través de les experiències subjacents en cadascuna de les seves obres, reconstrueixen les principals línies estètiques de la realització documental.
 • Seminari Retake
Seminari pràctic dedicat a problemes concrets de la posada en escena cinematogràfica. Un cineasta treballarà durant una setmana amb els participants entorn a una situació dramàtica pròpia del seu univers creatiu, un exercici pràctic a partir del qual s'aborden els problemes plantejats pel dispositiu fílmic en qüestió.
 • Anàlisi del documental contemporani.
El documental contemporani des del punt de vista de la producció. Professionals del mitjà audiovisual mostren una selecció de les obres que consideren representatives de les diferents tendències en la creació contemporània. A banda, aborda els nous formats, les noves formes i estratègies de producció.
 • La fotografia documental, escola de la mirada.
Recorregut històric per les principals escoles de fotografia documental i els seus autors més rellevants. Una anàlisi que proposa reconèixer en la mirada i el mètode fotogràfics els gestos que constitueixen les diverses representacions cinematogràfiques de la realitat.
 • La imatge documental en l'actualitat.
Diferents perspectives (jurídica, periodística, ètica, artística, etc.) sobre l'ús de la imatge en la societat de la comunicació de masses i sobre les seves possibilitats artístiques. Les sessions s'apropen a la realització i a la producció a partir de les qüestions plantejades en el marc del dret sobre la propietat intel·lectual, els drets d'imatge i l'ètica professional.
 • El so en el documental de creació.
El so com a element rellevant en la realització del documental. Reflexió sobre el disseny sonor com a potencial creatiu i anàlisi de les estratègies de posada en escena sonora en diferents moments de la història del documental, especialment en les línies de treball actuals.
 • La construcció fílmica a través del muntatge.
El muntatge com a element vertebrador de l'estructura narrativa, de la construcció de personatges, del temps fílmic, etc. Revisió de les principals teories del muntatge i de la influència de l'evolució tecnològica en el llenguatge cinematogràfic.
 • Producció, distribució i exhibició del projecte documental.
Seminari orientat al disseny de producció i a la cerca i gestió de les fonts de finançament i d'ajuts. Anàlisi de les necessitats de producció (timing, pressupost, pla de producció, pla de finançament, etc.). Estratègies de presentació i de venda del projecte.
 
Mòdul II. Desenvolupament de projectes propis.


Aquest segon mòdul comprèn tot el procés de desenvolupament dels projectes de cada participant en el màster i funciona en paral·lel al primer mòdul (teòric) i a l'evolució dels projectes del tercer mòdul. El treball del màster en Documental de Creació s'orienta a l'evolució dels projectes personals de cada participant fins al moment en què estiguin preparats per a la seva realització. En cas que es realitzin, cal fer constar en els crèdits de les peces produïdes que han estat desenvolupades en el marc del Màster en Documental de Creació.

Les sessions s'organitzen en tutories i sessions col·lectives, de seguiment individual, de treball de documentació individual, pitchings, etc.
 • De la idea al desenvolupament narratiu del projecte.
Les tutories tenen per objecte donar forma a la idea inicial del projecte de cada participant. Tracten aspectes referents a l'estructura narrativa, a la construcció temporal, al tractament dels personatges, a la proposta formal, al treball de documentació, etc.
 • La presentació del projecte.
Anàlisi de les diferents formes d'explicar el projecte d'un documental. Es treballen els projectes dels participants per trobar en cada cas l'escriptura de dossier (sinopsi, tractaments, descripció de personatges, plans de producció, etc.) i les formes de comunicació més adequades.
 • Pitching i avaluació de projectes.
Els participants tenen l'oportunitat de presentar els seus projectes davant d'un grup de productors i programadors de televisió que en comentaran els aspectes formals i la viabilitat. El programa dedica algunes sessions a la preparació del pitching.
 • Disseny i estratègies de producció.
Anàlisi de les necessitats de producció dels projectes personals. Presentació dels aspectes que determinen les decisions prèvies al desenvolupament del guió i del procés de producció: format, pressupost, pla de finançament i estratègies de venda. Una darrera fase explica les possibilitats de com organitzar la preproducció, la producció i la postproducció
 
Mòdul III. Participació en els projectes que són iniciativa del màster en Documental de Creació.

El màster proposa en cada edició el desenvolupament de tres projectes documentals en col·laboració amb tres empreses productores independents. Els participants del màster prenen part en el procés de gestació del projecte. Després del període inicial de treball amb el director, hi ha la possibilitat, segons la naturalesa de cada projecte i el perfil de cada participant, d'incorporar-se en alguna de les fases de la producció.
 • Preproducció, guió i documentació.
Planteja les necessitats del procés de documentació i de tots els elements relacionats amb la discussió i l'escriptura del guió. En la mesura que el projecte evolucioni, es valorarà la viabilitat del documental, l'estratègia de finançament del projecte i la preparació del pla de treball.
 • Producció i rodatge.
En aquest període es realitza el rodatge de cadascun dels films documentals. En funció de les necessitats del projecte i del perfil dels participants, s'assumiran diferents funcions en les àrees de producció, documentació/guió o realització.
 • Muntatge i postproducció.
Aquest bloc segueix el procés de visionat i selecció de les imatges rodades, del muntatge i de la sonorització. Paral·lelament, el bloc duu a terme les tasques de presentació, distribució i exhibició, així com el seguiment de la seva comercialització i difusió.

Destinataris

El Màster en Documental de Creació s'adreça a professionals dels mitjans audiovisuals i a llicenciats en Comunicació Audiovisual i en Ciències de la Comunicació interessats a formar-se com a promotors de projectes, realitzadors o productors.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol

Durada

gener 2016 - gener 2018 (per confirmar)

Objectius

? Examinar nous models de producció actuals, reals. ? Realitzar un projecte documental propi en col·laboració amb productors i difusors del panorama audiovisual europeu. ? Participar en el desenvolupament i la producció d'un llargmetratge documental.

Titulació obtinguda

Máster en Documental de Creació, expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Per obtenir el títol és indispensable l'assistència a classe, la superació de les proves corresponents i la presentació dels treballs sol·licitats.

Pràctiques

optatives

Promocions

 • Beques Talent: Sol·licita una de les nostres Beques Talent, atorgades específicament a estudiants de màster que tinguin una trajectòria acadèmica, professional o personal excepcional.
 • Ajuts d'altres organismes: Consulta la llista d'entitats i institucions externes a la UPF-IDEC que ofereixen ajuts econòmics a estudiants que vulguin matricular-se en màsters o postgraus.
 • Descomptes: Beneficia't dels nostres descomptes si ets antic alumne, pertanys a la comunitat UPF o treballes en una de les nostres institucions col·laboradores.
 • Préstecs bancaris: Informa't sobre els préstecs bancaris amb condicions avantatjoses que la UPF-IDEC ha acordat amb les principals entitats financeres.

Lloc on s'imparteix el curs

Edifici Balmes
Màster en Documental de Creació
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
Campus i seus: IDEC-Universitat Pompeu Fabra
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 132 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X