Màster d'Història Contemporània i Món Actual

1096 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat de Barcelona
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Aquest Màster d'Història Contemporània i Món Actual, que organitzen la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya, pretén formar estudiants i professionals interessats en aprofundir en el coneixement de la història i de les dinàmiques dels segles XIX i XX, que ajuden a entendre la complexitat de l'món actual.

Competències per a les quals et prepara el curs

Analitzar i interpretar fonts històriques de diferent naturalesa. Comprendre i sintetitzar idees i argumentacions relatives a l'passat i a problemàtiques històriques i actuals; i saber comunicar de manera clara, rigorosa i precisa. Aplicar els coneixements, les tècniques i les metodologies específiques en l'àmbit de l'aprenentatge, de la divulgació i de la investigació històrica. Respectar la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals. Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics i els esdeveniments més recents. Conèixer els principals camps de treball i perspectives pròpies de la recerca en història contemporània. Integrar coneixements i formular proposicions a partir de la informació disponible. Conèixer els diferents enfocaments metodològics i tendències historiogràfiques relacionats amb la història contemporània.

Destinataris

  • Llicenciats o graduats i professionals que vulguin aprofundir en el coneixement de la història contemporània i en les dinàmiques recents que ajuden a entendre la complexitat de l'món actual. Persones capacitades per a la investigació històrica que vulguin aprofundir en l'estudi de la historiografia contemporània i en el coneixement de les diferents línies d'investigació i tendències recents en l'àmbit de les ciències històriques contemporànies.
  • Professionals capacitats per aplicar la història a l'àmbit de la cultura i la comunicació.

Requisits

Per cursar aquest màster, es recomana estar en possessió d'alguna titulació de les àrees de les ciències humanes i socials. A més, es recomana tenir un nivell de competència en anglès i en francès equivalent a l'A2 de el Marc comú europeu de referència, i un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català 80% i castellà 20%

Objectius

  • Tenir coneixements avançats de les bases de l'estudi de la història contemporània, la metodologia, l'evolució de les diferents teories d'anàlisi històrica, i els processos històrics més rellevants; disposar d'una perspectiva global i crítica dels principals problemes i línies de debat oberts en aquest camp d'estudi; i tenir capacitat d'anàlisi en la resolució de problemes que possibiliti transformar dades en un coneixement històric de qualitat.
  • Tenir coneixements avançats dels principals esdeveniments i processos de canvi i de continuïtat de la humanitat dins d'una perspectiva diacrònica, des del segle XIX fins a l'època actual. La dimensió espacial ofereix una visió global que contribueix a desenvolupar la capacitat de comprendre la diversitat històrica i cultural i, en conseqüència, a fomentar el respecte pels valors aliens i la consciència cívica.
  • Tenir coneixements avançats dels principis teòrico-metodològics en què es basa l'estudi de les societats, particularment en els moments de canvi (crisi, enfrontament, transformació, etc.), el que comporta la capacitat d'examinar críticament qualsevol tipus de font i document.
  • Adquirir coneixements avançats dels fets, els conceptes, les categories, les teories, els models interpretatius i els temes més rellevants de la història contemporània.

Lloc on s'imparteix el curs

Facultad de Geografía e Historia
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Sol·licita informació
X